Main Menu
User Menu

Fajfr, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Fajfr
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Fajfr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.03.1883 Louny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.08.1974 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fajfr-Jaroslav-t60687#218643Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fajfr
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Fajfr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1894-DD.07.1902 Státní reálka, Louny
DD.10.1904-DD.06.1909 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1902-DD.05.1903 Škola jednoročních dobrovolníků, České Budějovice
DD.10.1917-DD.01.1918 Důstojnický kurs, Iaşi
DD.08.1921-DD.11.1921 Vyšší dělostřelecký kurs, Metz
DD.10.1922-DD.02.1923 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.11.1925-DD.09.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.05.1927-DD.02.1930 Vojenské letecké učiliště, pilotní kurs, Prostějov
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1904 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.10.1915 nadporučík rakousko-uherské branné moci
22.10.1917 podkapitán ruské armády
07.02.1918 podkapitán legií
05.05.1918 kapitán legií
25.10.1918 major legií
01.02.1920 podplukovník legií
26.08.1920 podplukovník dělostřelectva
16.12.1921 plukovník dělostřelectva
28.06.1923 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
01.10.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1920-DD.12.1921 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 1
DD.12.1921-DD.02.1922 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 1
DD.02.1922-19.07.1923 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
19.07.1923-DD.10.1925 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.02.1926-DD.10.1926 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.08.1926-DD.11.1926 Velitel : 7. polní dělostřelecká brigáda
01.11.1926-01.01.1927 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
15.02.1927-16.12.1927 Velitel : III. odbor /letecký/ ministerstva
16.12.1927-04.05.1928 Velitel : III. odbor /letecký/ ministerstva
04.05.1928-24.09.1938 Velitel : III. odbor /letecký/ ministerstva
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Hlavní velitelství, velitelství letectva
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Úřad letecké služby hlavního velitelství

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1902-DD.12.1902 jednoroční dobrovolník Polního dělostřeleckého pluku č. 24, České Budějovice
DD.12.1902-DD.05.1903 vojenské studium, České Budějovice
DD.05.1903-DD.09.1903 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 24, České Budějovice
DD.08.1914-DD.10.1915 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 28, východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.06.1916 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 28, východoevropské válčiště
05.06.1916-05.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.10.1917 ruské zajatecké tábory
DD.10.1917-DD.01.1918 vojenské studium, Iaşi
DD.01.1918-DD.05.1918 zástupce velitele dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, přesun
DD.05.1918-DD.02.1919 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.05.1919 velitel oddílu 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.04.1920 velitel 1. československého lehkého dělostřeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.04.1920-DD.07.1920 repatriační dovolená
DD.07.1920-DD.08.1921 velitel Lehkého dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.08.1921-DD.11.1921 vojenské studium, Metz
DD.11.1921-DD.10.1922 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.10.1922-DD.02.1923 vojenské studium, Versailles
DD.02.1923-DD.11.1925 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.11.1926 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.11.1926-DD.02.1927 zatímní velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Praze, Praha
DD.02.1927-DD.09.1938 přednosta III. odboru /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel letectva Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 přednosta III. odboru /leteckého/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1928

Řád polského znovuzrození - velkokříž
Order of Polonia Restituta - Grandcross
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Wielki
-

DD.MM.1929

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1930

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.1931

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1933

Řád orlího kříže velkodůstojník (2. třída)
Order of Eagle Cross Grandofficer (2nd Class)
Kotkaristi teenetemaerk
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fajfr-Jaroslav-t60687#375750Verze : 0
MOD