Main Menu
User Menu

Čížek, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Čížek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Čížek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.07.1891 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.01.1972 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Cizek-Jaroslav-t60682#218638Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Cizek-Jaroslav-t60682#218638Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Čížek
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Čížek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.10.1909 Státní reálka, Plzeň
DD.09.1913-DD.05.1914 Železniční kurs, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1909-DD.05.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Salzburg
DD.09.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.09.1920-DD.11.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1931-DD.06.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.04.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
15.10.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
14.10.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
30.01.1919 poručík legií
01.05.1919 kapitán legií
01.01.1920 major legií
15.08.1920 major telegrafního vojska
20.09.1922 major generálního štábu
31.12.1923 podplukovník generálního štábu
21.02.1929 plukovník generálního štábu
16.02.1935 brigádní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.10.1929-00.01.1933 Velitel : 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
00.06.1933-00.12.1933 Velitel : 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
DD.12.1933-DD.09.1934 Velitel : Pěší pluk 41
00.10.1934-16.02.1935 Velitel : Generální sekretariát obrany státu
16.02.1935-24.09.1938 Velitel : Generální sekretariát obrany státu

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1909-DD.12.1909 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 59, Salzburg
DD.12.1909-DD.05.1910 vojenské studium, Salzburg
DD.05.1910-DD.09.1910 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 59, Hall
DD.08.1914-DD.01.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 89, východoevropské válčiště
27.01.1915-27.01.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.01.1915-DD.09.1917 ruské zajatecké tábory
DD.09.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.02.1918 velitel pěší čety 8. československého střeleckého pluku, Baryševka
DD.02.1918-DD.06.1918 velitel železniční čety 2. československé samostatné technické roty, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.07.1918 zástupce velitele pěší roty 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1919 velitel telefonní čety Československé samostatné telegrafní roty, sibiřské válčiště
DD.09.1919-DD.11.1919 zástupce velitele Československé samostatné telegrafní roty, sibiřské válčiště
DD.11.1919-DD.06.1920 přednosta spojovací služby Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.09.1920 repatriační dovolená
DD.09.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.09.1924 důstojník 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1924-DD.09.1928 přednosta skupiny 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1928-DD.10.1929 zástupce velitele Pěšího pluku 1, České Budějovice
DD.10.1929-DD.01.1931 přednosta 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1931-DD.06.1931 vojenské studium, Praha
DD.06.1931-DD.12.1933 přednosta 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1933-DD.10.1934 velitel Pěšího pluku 41, Žilina
DD.10.1934-DD.07.1939 generální sekretář Meziministerského sboru pro věci obrany státu, Praha a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození 4. třída
Order of Polonia Restituta 4th Class
Order Odrodzenia Polski IV Klasa
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1933

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-

DD.MM.1936

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1938

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Cizek-Jaroslav-t60682#375757Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Cizek-Jaroslav-t60682#375757Version : 0
MOD