Main Menu
User Menu

Zmek, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Zmek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Zmek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.10.1889 Počátky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.07.1942 Sachsenhausen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
I./1. oddělení /pěchoty/ ministerstva národní obrany, přednosta
14. divise, velitel
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zmek-Josef-t60654#218602Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zmek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Zmek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.07.1909 Obchodní akademie, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.05.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.11.1931-DD.10.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
01.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
17.08.1918 podkapitán legií
03.12.1918 major legií
01.08.1920 major pěchoty
03.06.1922 podplukovník pěchoty
09.09.1922 podplukovník generálního štábu
05.04.1928 plukovník generálního štábu
11.01.1934 brigádní generál
25.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.09.1918-07.10.1918 Velitel : 11. československý pěší pluk
07.10.1918-11.02.1920 Velitel : 11. československý střelecký pluk
13.04.1920-27.01.1921 Velitel : 11. československý střelecký pluk
27.01.1921-DD.06.1921 Velitel : Pěší pluk 11
DD.10.1925-DD.11.1925 Velitel : Pěší pluk 11
DD.11.1922-DD.03.1928 Velitel : Pěší pluk 12
31.03.1928-04.05.1928 Velitel : Pěší pluk 27
04.05.1928-15.10.1931 Velitel : Pěší pluk 27
09.07.1932-15.10.1932 Velitel : Pěší pluk 27
15.10.1932-11.01.1934 Velitel : 8. pěší brigáda
11.01.1934-31.10.1934 Velitel : 8. pěší brigáda
31.10.1934-15.10.1937 Velitel : I./1. oddělení /pěchoty/
15.10.1937-24.09.1938 Velitel : Velitelství 14. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 14. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.11.1912-DD.05.1913 vojenské studium, Hradec Králové
DD.05.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.05.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.07.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 18, východoevropské válčiště
05.07.1915-05.07.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.08.1917 dobrovolník 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.01.1918 náborový emisar Odbočky československé národní rady v Rusku
DD.01.1918-DD.03.1918 velitel pěší čety 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň a přesun
DD.03.1918-DD.08.1918 velitel pěší roty 7. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 velitel praporu 12. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.02.1919 velitel 11. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.11.1919 nemocniční ošetřování
DD.11.1919-DD.01.1921 velitel 11. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště, přesun a Písek
DD.01.1921-DD.02.1921 velitel Pěšího pluku 11, Písek
DD.02.1921-DD.11.1921 nemocniční ošetřování
DD.11.1921-DD.11.1922 vojenské studium, Praha
DD.11.1922-DD.04.1928 velitel Pěšího pluku 12, Komárno
DD.04.1928-DD.11.1931 velitel Pěšího pluku 27, Olomouc
DD.11.1931-DD.10.1932 vojenské studium, Praha
DD.10.1932-DD.10.1934 velitel Pěší brigády 8, Vysoké Mýto
DD.10.1934-DD.12.1934 zástupce přednosty I./1. oddělení /pěchoty/ ministerstva, Praha
DD.12.1934-DD.10.1937 přednosta I./1. oddělení /pěchoty/ ministerstva, Praha
DD.10.1937-DD.07.1939 velitel Divise 14, Kroměříž a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1924

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zmek-Josef-t60654#256438Verze : 1
MOD
Portrétní fotografie majora Československých legií Josefa Zmeka
Zdroj: Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Havlíčkův Brod
URL : https://www.valka.cz/Zmek-Josef-t60654#406160Verze : 0