Main Menu
User Menu

Zbořil, Ladislav

     
Příjmení:
Surname:
Zbořil
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Zbořil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.07.1876 Žerůvky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zboril-Ladislav-t60651#218598Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zbořil
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Zbořil
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1888-DD.06.1894 Slovanské gymnasium, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1894-DD.08.1896 Kadetní škola zeměbrany, Wien
DD.11.1906-DD.06.1907 Sborová důstojnická škola, Praha
DD.01.1921-DD.05.1921 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.10.1928-DD.09.1929 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1896 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1900 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 rytmistr rakousko-uherské branné moci
01.08.1916 major rakousko-uherské branné moci
25.11.1918 major jezdectva
01.07.1919 podplukovník jezdectva
29.12.1922 plukovník jezdectva
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-00.01.1923 Velitel : Jezdecký pluk 9
31.12.1923-04.05.1928 Velitel : 1. jezdecká brigáda
04.05.1928-01.10.1928 Velitel : 1. jezdecká brigáda
15.09.1929-30.10.1933 Velitel : 1. jezdecká brigáda
25.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství I. sborové oblasti

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1896-DD.11.1901 velitel jezdecké čety Zeměbraneckého hulánského pluku č. 3, Lwów
DD.11.1901-DD.01.1902 plukovní pobočník Zeměbraneckého hulánského pluku č. 3, Lwów
DD.01.1902-DD.02.1905 velitel jezdecké čety Zeměbraneckého hulánského pluku č. 3, Rzeszów a Sambor
DD.02.1905-DD.11.1906 velitel jezdecké čety Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, Vysoké Mýto
DD.11.1906-DD.06.1907 vojenské studium, Praha
DD.06.1907-DD.11.1909 zbrojní důstojník Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, Vysoké Mýto
DD.11.1909-DD.02.1915 velitel jezdecké eskadrony Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, Vysoké Mýto a východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
DD.05.1915-DD.10.1915 velitel jezdecké eskadrony Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.02.1916 velitel korouhve Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.07.1916 nemocniční ošetřování
DD.07.1916-DD.02.1917 zástupce velitele náhradní eskadrony Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, Vysoké Mýto
DD.02.1917-DD.07.1917 velitel korouhve Zeměbraneckého hulánského pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel praporu Střeleckého pluku č. 33, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.03.1918 přednosta remontní služby velitelství Střelecké divise č. 33, východoevropské válčiště
DD.03.1918-DD.09.1918 velitel praporu Domobraneckého pěšího pluku č. 51, balkánské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 posádkový velitel, Foča
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel náhradní eskadrony Jízdního střeleckého pluku č. 2, Vysoké Mýto
DD.01.1919-DD.09.1920 velitel Jízdního střeleckého pluku č. 2, Vysoké Mýto
DD.09.1920-DD.01.1921 velitel Jezdeckého pluku 9, Vysoké Mýto
DD.01.1921-DD.05.1921 vojenské studium, Praha
DD.05.1921-DD.01.1923 velitel Jezdeckého pluku 9, Vysoké Mýto
DD.01.1923-DD.12.1923 zástupce velitele Remontní komise 1, Praha
DD.12.1923-DD.10.1928 velitel Jezdecké brigády 1, Praha
DD.10.1928-DD.09.1929 vojenské studium, Praha
DD.09.1929-DD.12.1933 velitel Jezdecké brigády 1, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sborové oblasti I, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zboril-Ladislav-t60651#379323Verze : 0
MOD