Čurda, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Čurda Curda
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Čurda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
rotný Staff Sergeant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.10.1911 Stará Hlína1) /
10.10.1911 Stara Hlina1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.04.1947 Praha /
DD.MM.RRRR Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- člen výsadku Out Distance - Out Distance airdrop member
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- prozradil místo úkrytu parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze
- zatčen a odsouzen pro velezradu
- revealed the place of hiding of paratroopers in the Church of St. Cyril and Methodius in Prague
- arrested and convicted of high treason
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Zdeněk Jelínek-Operace Silver A
Martin Reichl-Cesty osudu
www.vuapraha.cz
https://www.lib.cas.cz/parasut/curda.htm
URL : https://www.valka.cz/Curda-Karel-t60600#698449 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Čurda Curda
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Čurda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecná škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Měšťanská škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elementary school
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Citizen's school
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.11.1933-31.10.1935 12. rota, III. prapor, Pěší pluk 29
31.10.1935-15.04.1936 10. rota, Pěší pluk 29
15.04.1936-DD.06.1938 7. rota, Pěší pluk 29
DD.MM.RRRR-DD.MM.1940 10. rota, 1. čs. pěší pluk
DD.MM.RRRR-19.09.1941 Automobilní rota
01.11.1933-31.10.1935 12th Company, 3rd Battalion, 29th Infantry Regiment
31.10.1935-15.04.1936 10th Company, 29th Infantry Regiment
15.04.1936-DD.06.1938 7th Company, 29th Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1940 10th Company, 1st Czechoslovak Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-19.09.1941 Automobile Company
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- odveden 26.09.1939 v Agde
- osobní číslo Z; J-797

1) Dnes část města Třeboň
- taken 26.09.1939 in Agde
- personal number Z; J-797

1) Today part of the town of Trebon
Zdroje:
Sources:
Zdeněk Jelínek-Operace Silver A
Martin Reichl-Cesty osudu
www.vuapraha.cz
https://www.lib.cas.cz/parasut/curda.htm
URL : https://www.valka.cz/Curda-Karel-t60600#698450 Verze : 0
Karel ČURDA se narodil 10.10.1911 v Nové Hlíně u Třeboně (okr.Jindřichův Hradec). V letech 1933-1935 vykonával vojenskou prezenční službu, zůstal v armádě jako délesloužící poddůstojník. 8.června 1938 se stal dozorcem finanční stráže, sloužil v Lošově u Olomouce. V červnu 1939 přešel do Polska, 2.srpna byl převzat do cizinecké legie, 26.9.1939 byl prezentován u čs.zahraniční armády ve Francii, kde sloužil u 10.roty 1.pěšího pluku. K 1.1.1940 byl povýšen na rotného. Po skončení francouzského tažení přijel 7.července 1940 lodí Mohamed el Kebir do Anglie, kde byl přidělen k automobilní rotě. Přihlásil se k plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele, od září 1941 do března 1942 prošel všemi kurzy, naposledy STS 2 v Bellasis u Dorkingu. Mezi svými nebyl oblíben, mimo jiné pro svou veřejnou lítost nad odchodem do zahraničí a svůj vztah k alkoholu a nespolehlivost... Přesto odletěl do akce v rámci operace Out Distance v noci z 27.-28.3.1942 pod falešným jménem Karel Vrbas.


Po atentátu na Heydricha se dobrovolně přihlásil na Gestapu a později se stal velmi nebezpečným konfidentem. Byl hlavním strůjcem prozrazení úkrytu parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje v Praze, za což dostal finanční odměnu 5 miliónů korun. Později požádal o říšské občanství, 21.2.1944 si vzal Němku Marii Bauerovou s kterou měl syna Karla a změnil si jmeno na Jerhot. V březnu 1943 se podílí na identifikací mrtvých těl parašutistů ze skupin Bronse a Iridium. Aktivně pátrá po členech skupiny Antimony a měl zásadní zásluhu na dopadení parašutisty Františka Pospíšila ze skupiny Bivouac.Po válce byl 15.5.1945 zatčen a odsouzen pro velezradu. Bylo mu kladeno za vinu, že v době ohrožení republiky bylo jeho jednáním Němci zavražděno 254 českých lidí. Dne 29.4.1947 v 11.57 na Pankráci po zásluze popraven provazem.Zdroj:
Zdeněk Jelínek-Operace Silver A
Martin Reichl-Cesty osuduEdit Janko PALIGA Jiný pohled na život Karla Čurdu a důvod jeho zrady - zpravy.aktualne.cz
Čurda, Karel - Karel Čurda

Karel Čurda
URL : https://www.valka.cz/Curda-Karel-t60600#218446 Verze : 3
Když odhlédnu od toho že není uveden zdroj, mám úponěkud pochyby o tom že : "od září 1941 do března 1942 prošel všemi kurzy" bez uvedení co je to "všechny kurzy", dle kmenového listu prošel od 19.9. 41 základním sabotážním kurzem na STS 26 ve Skotsku(1 měsíc), následován hned dalším kurzem v seskoku padákem (STS 51 v Ringway)v délce 1 týden, následoval třetí kurz, tentokrát na československé stanici STS 2 v Bellasis, tento absolvoval v lednu 42, víc jich u něj uvedeno není a sotva tedy lze tvrdit že absolvoval "všechny" kurzy, v reálu šlo o kurzy základní (chybí např. radiooperátorský, pokračování sabotážního, zpravodajský...) kurzů bylo poměrně hodně a toto je v zásadě jen nutné minimum, zřejmě se spěchalo, nebo neměl výrazně dobré výsledky.
Pro upřesnění jeho služby v armádě, odveden byl 19.4.1933, službu nastoupil 1.11.1933, sloužil u 29. pěšího pluku v J. Hradci konkrétně u jeho 12 roty (III. prapor) která byla s odloučeným praporem umístěna v Třeboni, do hodnosti svobodníka byl povýšen 1.11.1934 , na desátníka byl povýšen 15.10. 1935 a přešel k 10. rotě stejného pluku, následoval přechod do další služby 1.11.1935, po měsíci mu byla vyplacena prémie 400,- Kč, 15.4.1936 byl přemístěn k 7. rotě, 1.9.1936 byl povýšen na četaře (to je poněkud opomenuto v předchozím příspěvku) 1.11.1937 následuje prodloužení další služby o další rok a přiznání další prémie 400,- Kč, 8.6.1938 mu je zbytek závazku prominut vzhledem k přechodu k Finanční stráži, následuje krátké intermezo v cizinecké legii a 26.9. 1939 je prezentován u ČS skupiny v Agde.
Zajímavé je že 7.3,1944 je mu udělena "Pamětní medaile".
15.5.1945 se sám přihlásil u zvláštní skupiny MNO (zřejmě netušil že jeho zrada je známa).


zdroj : http://www.lib.cas.cz/parasut/curda.htm
URL : https://www.valka.cz/Curda-Karel-t60600#218448 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více