Main Menu
User Menu

Kroupa, Joseph von

generál III. hodnostní třídy / General of 3rd Rank Class

     
Příjmení:
Surname:
Kroupa
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Kroupa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál III. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
?
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1861 Žatec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.06.1924 Olomouc /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kroupa-Joseph-von-t60289#217372Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kroupa
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Kroupa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1871-DD.09.1875 Státní reálné gymnasium, Praha
DD.09.1875-DD.10.1877 Státní reálná škola, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1877-DD.08.1880 Kadetní škola pěchoty, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1880 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1882 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1887 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1894 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1903 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1911 plukovník rakousko-uherské branné moci
25.12.1914 generálmajor rakousko-uherské branné moci
13.12.1917 polní podmaršál rakousko-uherské branné moci
03.12.1918 polní podmaršál
11.01.1919 výslužba
08.06.1919 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
29.12.1922 generál III. hodnostní třídy
01.02.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1910-01.05.1911 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č.2
01.05.1911-DD.08.1914 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č.2
10.09.1915-DD.09.1915 Velitel : Kroupova kombinovaná pěší divize
DD.07.1915-DD.04.1916 Velitel : 29. pěší divize
DD.04.1916-DD.05.1917 Velitel : 59. pěší divize
DD.05.1917-DD.10.1917 Velitel : Skupina Etschtal
14.06.1919-01.11.1919 Velitel : 8. divise
01.11.1919-01.01.1920 Velitel : 8. divise
01.01.1920-29.12.1922 Velitel : 7. divise
29.12.1922-DD.01.1923 Velitel : 7. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1880-DD.11.1887 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 74, Plzeň, Insbruck a Terezín
DD.11.1887-DD.05.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 98, Josefov
DD.05.1888-DD.09.1888 zástupce velitele pěší roty Pěšího pluku č. 98, Josefov
DD.09.1888-DD.11.1891 profesor Kadetní školy pěchoty, Budapest
DD.11.1891-DD.01.1894 zdravotní dovolená
DD.01.1894-DD.03.1895 zástupce velitele pěší roty Zeměbraneckého pěšího praporu č. 29, Jaroměř
DD.03.1895-DD.01.1898 profesor Kadetní školy zeměbranecké pěchoty, Wien
DD.01.1898-DD.11.1900 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Brno
DD.11.1900-DD.05.1903 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.05.1903-DD.11.1903 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 32, Nowy Sacz
DD.11.1903-DD.05.1905 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.05.1905-DD.01.1908 pobočník velitele Pluku tyrolských zemských střelců č. 2, Bozen
DD.01.1908-DD.11.1910 velitel praporu Pluku tyrolských zemských střelců č. 2, Trient
DD.11.1910-DD.08.1914 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 2, Linz
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel 40. domobranecké pěší brigády, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.12.1914 zdravotní dovolená
DD.12.1914-DD.07.1915 přidělený generál velitelství 3. armády, východoevropské válčiště
DD.07.1915-DD.04.1916 velitel 29. pěší divise, východoevropské válčiště
DD.04.1916-DD.05.1917 velitel 59. pěší divise, italské a východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.10.1917 velitel Adižské skupiny, italské válčiště
DD.10.1917-DD.11.1918 velitel 56. pěší divise, italské válčiště
04.11.1918-04.11.1918 zajetí na italské frontě
DD.11.1918-DD.12.1918 italský zajatecký tábor
DD.12.1918-DD.01.1919 velitel Zemského vojenského velitelství pro Slovensko
DD.06.1919-DD.01.1920 velitel Divise 8, slovenské válčiště a Olomouc
DD.01.1920-DD.01.1923 velitel Divise 7, Olomouc
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1902

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1910

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1912

Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
Long Service Cross 2nd Class for Officers
Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1913

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 2. třída
Military Merit Cross 2nd Class
Militärverdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.1918

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kroupa-Joseph-von-t60289#375304Verze : 0
MOD