Main Menu
User Menu

Hennocque, Edmond Charles Adolphe

generál IV. hodnostní třídy / General of 4th Rank Class

     
Příjmení:
Surname:
Hennocque
Jméno:
Given Name:
Edmond Charles Adolphe
Jméno v originále:
Original Name:
Edmond Charles Adolphe Hennocque
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.12.1860 Gallipolis
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.10.1933 Beaumont /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hennocque-Edmond-Charles-Adolphe-t60286#217368Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hennocque
Jméno:
Given Name:
Edmond-Charles-Adolphe
Jméno v originále:
Original Name:
Edmond-Charles-Adolphe Hennocque
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1872-DD.06.1880 Lyceum, Bar-le-Duc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1880-DD.10.1882 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1882-DD.09.1883 Aplikační jezdecká škola, Saumur
DD.11.1898-DD.11.1900 Vysoká škola vojenská, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.09.1883 podporučík francouzské armády
13.01.1887 poručík francouzské armády
09.07.1893 kapitán francouzské armády
13.07.1902 major francouzské armády
23.06.1907 podplukovník francouzské armády
29.07.1911 plukovník francouzské armády
15.02.1915 brigádní generál francouzské armády
07.02.1918 divisní generál francouzské armády
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
15.12.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1919-10.10.1919 Velitel : Východní armádní skupina
01.10.1919-01.11.1919 Velitel : 10. divise
15.10.1919-01.11.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
01.11.1919-29.12.1919 Velitel : 10. divise
01.11.1919-DD.12.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1880-DD.09.1883 vojenské studium, Saint-Cyr a Saumur
DD.09.1883-DD.06.1892 velitel pěší čety 1. pluku afrických střelců, severoafrické válčiště
DD.06.1892-DD.11.1896 velitel jezdecké čety 4. husarského pluku, Verdun
DD.11.1896-DD.11.1898 velitel jezdecké eskadrony 4. husarského pluku, Verdun
DD.11.1898-DD.11.1900 vojenské studium, Paris
DD.11.1900-DD.02.1901 důstojník zeměpisné sekce Hlavního štábu, Paris
DD.02.1901-DD.12.1903 důstojník štábu Vojenského velitelství, Paris
DD.12.1903-DD.03.1906 důstojník jezdeckého oddělení Ministerstva války, Paris
DD.03.1906-DD.09.1906 velitel jezdecké eskadrony 9. dragounského pluku, Epernay
DD.09.1906-DD.03.1908 člen Francouzské vojenské mise v Bulharsku, Sofija
DD.03.1908-DD.07.1911 velitel 23. dragounského pluku, Vincennes
DD.07.1911-DD.10.1914 velitel 5. pluku jízdních střelců, Châlons-sur-Marne a západoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.02.1915 velitel 7. dragounské brigády, západoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.01.1916 velitel 39. pěší brigády, západoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.01.1918 velitel 20. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.01.1919 velitel 2. divise opěšalého jezdectva, západoevropské válčiště
DD.01.1919-DD.03.1919 velitel 5. československé střelecké divise, přesun a Praha
DD.03.1919-DD.06.1919 velitel 3. pěší divise, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel Východní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.12.1919 velitel Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.12.1919-DD.06.1920 dovolená
DD.06.1920-DD.12.1922 velitel 4. jezdecké divise, Düsseldorf
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1892

Koloniální medaile
Colonial Medal
Médaille coloniale
-

DD.MM.1899

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1902

Řád Nichan Iftikhar komandér (3. třída)
Order of Nichan Iftikhar Commander (3rd Class)
نيشان الافتخار
-

DD.MM.1908

Řád Sv. Alexandra 4. třída
Order of Saint Alexander 4th Class
Орден Свети Александър
-

DD.MM.1914

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1914

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1914

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1915

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

DD.MM.1920

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1925

Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Order of White Lion Military Division 2nd class
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hennocque-Edmond-Charles-Adolphe-t60286#375751Verze : 0
MOD