Main Menu
User Menu

Procházka, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Procházka
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Procházka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.05.1890 Sarajevo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Prochazka-Karel-t60266#347605Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Procházka
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Procházka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.06.1904 Státní nižší gymnasium, Sarajevo
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1904-DD.08.1908 Kadetní škola pěchoty, Petervarad
DD.03.1916-DD.07.1916 Vzduchoplavecký technický kurs, Wien
DD.07.1923-DD.08.1923 Učiliště pro vzduchoplavectvo, Cheb
DD.04.1928-DD.12.1928 Kurs nočního létání, Kbely
DD.10.1930-DD.07.1931 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.03.1934-DD.08.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1911 poručík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.08.1917 setník rakousko-uherské branné moci
05.11.1918 kapitán vzduchoplavectva
22.12.1922 štábní kapitán vzduchoplavectva
23.11.1923 štábní kapitán letectva
10.01.1925 major letectva
29.12.1928 podplukovník letectva
13.07.1933 plukovník letectva
22.12.1936 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.11.1927-20.12.1928 Velitel : II. peruť leteckého pluku 1
20.12.1928-17.08.1929 Velitel : II. peruť leteckého pluku 1
15.09.1929-01.01.1930 Velitel : Letecký pluk 6
20.09.1931-01.10.1931 Velitel : Letecký pluk 1
01.10.1931-00.07.1933 Velitel : Letecký pluk 5
00.07.1933-31.12.1933 Velitel : Letecký pluk 5
01.01.1934-01.03.1934 Velitel : Velitelství zemského letectva v Bratislavě
31.12.1934-22.12.1936 Velitel : Letecká brigáda
23.08.1934-DD.12.1936 Velitel : Velitelství zemského letectva v Bratislavě
22.12.1936-24.09.1938 Velitel : Letecká brigáda
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství letecké brigády
22.10.1938-31.07.1939 Velitel : Letecká brigáda, velitelství
01.07.1939-00.05.1944 Velitel : Inspektorát II
00.05.1944-15.10.1944 Velitel : Zasazený inspektorát II
15.10.1944-21.02.1945 Velitel : Nejvyšší zasazený štáb Vládního vojska

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1904-DD.08.1908 vojenské studium, Petervarad
DD.08.1908-DD.05.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Mostar a Praha
DD.11.1913-DD.08.1914 technický důstojník Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.08.1914-DD.04.1915 velitel technického oddílu Pěšího pluku č. 102, balkánské a východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.06.1915 nemocniční ošetřování
DD.06.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 102, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.03.1916 nemocniční ošetřování
DD.03.1916-DD.07.1916 vojenské studium, Wien
DD.07.1916-DD.08.1917 člen přejímací komise motorů Leteckého arsenálu, Wiener Neustadt
DD.08.1917-DD.11.1918 zástupce hlavního zbrojmistra Leteckého arsenálu, Wiener Neustadt
DD.11.1918-DD.02.1919 člen Likvidační komise ministerstva války, Wien
DD.02.1919-DD.10.1919 technický pobočník velitele Leteckého sboru, Praha
DD.10.1919-DD.03.1922 technický důstojník 13. oddělení /vzduchoplaveckého/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.07.1922 technický důstojník 18. oddělení /vzduchoplaveckého/ ministerstva, Praha
DD.07.1923-DD.08.1923 vojenské studium, Cheb
DD.08.1923-DD.11.1923 zástupce přednosty 18. oddělení /vzduchoplaveckého/ ministerstva, Praha
DD.11.1923-DD.01.1927 zástupce přednosty 18. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.11.1927 přednosta skupiny III./1. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.11.1927-DD.04.1928 velitel peruti Leteckého pluku 1, Kbely
DD.04.1928-DD.12.1928 vojenské studium, Kbely
DD.12.1928-DD.09.1929 velitel peruti Leteckého pluku 1, Kbely
DD.09.1929-DD.12.1930 zástupce velitele Leteckého pluku 6, Kbely
DD.10.1930-DD.07.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.10.1931 zástupce velitele Leteckého pluku 1, Kbely
DD.10.1931-DD.12.1933 velitel Leteckého pluku 5, Kbely
DD.12.1933-DD.03.1934 velitel Velitelství zemského letectva v Bratislavě, Bratislava
DD.03.1934-DD.08.1934 vojenské studium, Praha
DD.08.1934-DD.12.1934 velitel Velitelství zemského letectva v Bratislavě, Bratislava
DD.12.1934-DD.05.1939 velitel Letecké brigády, Kbely a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1932

Řád Rumunské hvězdy 4. třída
Order of Star of Romania 4th Class
Ordinul Steaua României Ofițer
-

DD.MM.1934

Řád polského znovuzrození 3. třída
Order of Polonia Restituta 3rd Class
Order Odrodzenia Polski III Klasa
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Prochazka-Karel-t60266#217291Verze : 0