Main Menu
User Menu

Antony, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Antony
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Antony
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.09.1868 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Antony-Jan-t60246#370155Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Antony
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Antony
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1882-DD.08.1886 Vojenská reálná škola, Hranice
DD.10.1886-DD.08.1889 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1902-DD.08.1904 Vyšší dělostřelecký kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.01.1894 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1897 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 plukovník rakousko-uherské branné moci
24.02.1919 plukovník generálního štábu
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
10.02.1925 generál IV. hodnostní třídy
16.12.1927 divisní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1915-DD.04.1916 Velitel : Pluk polních kanónů č. 23
DD.08.1916-DD.11.1918 Velitel : 4. brigáda polního dělostřelectva
25.03.1919-DD.07.1919 Velitel : Velitelství dělostřelectva východní armádní skupiny
00.07.1919-10.10.1919 Velitel : Zemský dělostřelecký inspektorát v Čechách
10.10.1919-01.07.1920 Velitel : Zemský dělostřelecký inspektorát pro Čechy
01.07.1920-16.12.1921 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
16.12.1921-10.02.1925 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
10.02.1925-15.09.1925 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
15.09.1925-16.12.1927 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
16.12.1927-DD.02.1929 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Praze

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1882-DD.08.1889 vojenské studium, Hranice a Wien
DD.08.1889-DD.10.1894 velitel dělostřelecké čety Sborového dělostřeleckého pluku č. 8, Praha
DD.10.1894-DD.05.1895 důstojník velitelství 20. jezdecké brigády, Miskolc
DD.05.1895-DD.05.1897 velitel dělostřelecké čety Sborového dělostřeleckého pluku č. 1, Kraków
DD.05.1897-DD.05.1899 velitel dělostřelecké baterie Sborového dělostřeleckého pluku č. 1, Kraków
DD.05.1899-DD.10.1900 důstojník Pevnostního velitelství, Kraków
DD.10.1900-DD.10.1902 učitel dělostřelecké taktiky Sborové školy, Josefov
DD.10.1902-DD.08.1904 vojenské studium, Wien
DD.08.1904-DD.04.1905 učitel dělostřelecké taktiky Sborové školy, Josefov
DD.04.1905-DD.11.1907 velitel baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 32, Lemberg
DD.11.1907-DD.11.1909 velitel muničního parku Divisního dělostřeleckého pluku č. 23, Praha
DD.11.1909-DD.05.1913 učitel dělostřelecké taktiky Sborové školy, Praha
DD.05.1913-DD.08.1914 velitel oddílu Divisního dělostřeleckého pluku č. 23, Kostelec nad Labem
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel oddílu Divisního dělostřeleckého pluku č. 23, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.02.1915 nemocniční ošetřování
DD.02.1915-DD.07.1915 dělostřelecký referent IX. vojenského velitelství, Litoměřice
DD.07.1915-DD.04.1916 velitel Kanonového dělostřeleckého pluku č. 23, východoevropské válčiště
DD.04.1916-DD.08.1916 velitel Houfnicového dělostřeleckého pluku č. 19, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.11.1918 velitel 4. dělostřelecké brigády, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1918-DD.02.1919 mimo službu
DD.02.1919-DD.03.1919 velitel sloučených náhradních dělostřeleckých baterií, Košice
DD.03.1919-DD.04.1919 velitel Dělostřeleckého pluku č. 4, Košice
DD.04.1919-DD.07.1919 velitel dělostřelectva Východní armádní skupiny, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.07.1920 inspektor Zemského dělostřeleckého inspektorátu pro Čechy, Praha
DD.07.1920-DD.09.1925 velitel Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
DD.09.1925-DD.02.1929 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1916

Medaile za statečnost malá stříbrná
Small Silver Bravery Medal
Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 2. třída
Military Merit Cross 2nd Class
Militärverdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.1918

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

DD.MM.1918

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Antony-Jan-t60246#217225Verze : 0