Main Menu
User Menu

Beránek, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Beránek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Beránek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.02.1892 Poštorná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.11.1978 Dobříš /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel VI. sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Beranek-Josef-t60156#375716Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Beránek
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Beránek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.07.1912 Státní reálka, Hodonín
DD.09.1912-DD.07.1913 Učitelský ústav, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.01.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Kroměříž
DD.11.1924-DD.09.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.01.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
09.06.1917 praporčík ruské armády
15.09.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
12.09.1918 kapitán legií
27.10.1918 major legií
01.01.1920 podplukovník legií
01.05.1920 podplukovník pěchoty
04.05.1928 plukovník pěchoty
31.07.1934 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-DD.11.1924 Velitel : Pěší pluk 23
DD.10.1925-DD.05.1928 Velitel : Pěší pluk 23
DD.05.1928-DD.12.1929 Velitel : Pěší pluk 23
31.12.1929-01.10.1932 Velitel : Pěší pluk 28
DD.10.1932-31.07.1934 Velitel : 22. pěší brigáda
31.07.1934-31.12.1937 Velitel : 22. pěší brigáda
27.09.1938-14.10.1938 Velitel : 22. divise
25.05.1945-19.02.1947 Velitel : VI. sbor
19.02.1947-01.10.1947 Velitel : VI. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.09.1914-DD.01.1915 vojenské studium, Kroměříž
DD.01.1915-DD.03.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, východoevropské válčiště
28.03.1915-28.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.06.1917 dobrovolník 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.06.1917-DD.09.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.08.1918 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 velitel praporu 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.02.1919 nemocniční ošetřování
DD.02.1919-DD.07.1919 velitel vlaku, sibiřské válčiště
DD.07.1919-DD.02.1919 zástupce velitele 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.02.1920-DD.03.1920 velitel 1. československého střeleckého pluku, Praha
DD.03.1920-DD.05.1920 repatriační dovolená
DD.05.1920-DD.10.1920 zástupce velitele 1. československého střeleckého pluku, Praha
DD.10.1920-DD.11.1924 velitel Pěšího pluku 23, Bratislava
DD.11.1924-DD.09.1925 vojenské studium, Praha
DD.09.1925-DD.12.1929 velitel Pěšího pluku 23, Bratislava
DD.12.1929-DD.10.1932 velitel Pěšího pluku 28, Praha
DD.10.1932-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 22, Rožňava a Prešov
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 17, Spišská Nová Ves
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Divise 22, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 zástupce velitele Divise 17, Spišská Nová Ves
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Beranek-Josef-t60156#216931Verze : 0