Main Menu
User Menu
Reklama

Bejl, Jindřich

     
Příjmení:
Surname:
Bejl
Jméno:
Given Name:
Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
Jindřich Bejl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.10.1890 Police nad Metují /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.07.1973 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel V. sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bejl-Jindrich-t60154#375706Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bejl
Jméno:
Given Name:
Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
Jindřich Bejl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.09.1908 Lesnická škola, Praha
DD.01.1924-DD.02.1924 Státní reálka, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1916-DD.07.1917 Důstojnický kurs, Kijev
DD.11.1924-DD.09.1926 Válečná škola, Praha
DD.11.1931-DD.05.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
23.07.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
13.09.1918 kapitán legií
06.01.1919 major legií
11.10.1920 major pěchoty
30.12.1922 podplukovník pěchoty
04.05.1928 plukovník pěchoty
22.12.1936 brigádní generál
01.04.1939 výslužba
02.10.1945 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
21.06.1917-21.07.1917 Velitel : 3. náhradní rota 1. československého pěšího pluku
06.11.1929-03.03.1930 Velitel : 4. pěší brigáda
03.07.1931-28.08.1931 Velitel : 4. pěší brigáda
DD.02.1929-DD.11.1931 Velitel : Pěší pluk 33
DD.05.1932-DD.10.1932 Velitel : Pěší pluk 33
01.10.1932-01.10.1934 Velitel : Pěší pluk 28
DD.12.1934-22.12.1936 Velitel : 17. pěší brigáda
22.12.1934-31.12.1937 Velitel : 17. pěší brigáda
27.09.1938-DD.MM.1938 Velitel : Velitelství etapy III. armády
25.10.1945-01.02.1946 Velitel : V. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.12.1911 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.12.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Praha
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, Praha a Prachatice
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, balkánské válčiště
DD.09.1914-DD.03.1915 nemocniční ošetřování
DD.03.1915-DD.04.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 11, východoevropské válčiště
07.04.1915-07.04.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.04.1915-DD.08.1916 ruské zajatecké tábory
DD.08.1916-DD.09.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.09.1916-DD.07.1917 vojenské studium, Kijev
DD.07.1917-DD.07.1917 velitel pěší roty 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.07.1917-DD.10.1917 velitel praporu 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.10.1917-DD.10.1918 pobočník velitele 5. československého střeleckého pluku, Borispol, přesun a sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.06.1920 zástupce velitele 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.06.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.10.1920 zástupce velitele Pěšího pluku 5, Praha
DD.10.1920-DD.11.1924 důstojník Osobního oddělení ministerstva, Praha
DD.11.1924-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.02.1929 zástupce ministerstva při Velitelství četnictva, Praha
DD.02.1929-DD.11.1931 velitel Pěšího pluku 33, Cheb
DD.11.1931-DD.05.1932 vojenské studium, Praha
DD.05.1932-DD.10.1932 velitel Pěšího pluku 33, Cheb
DD.10.1932-DD.10.1934 velitel Pěšího pluku 28, Praha
DD.10.1934-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 16, Ružomberok
DD.09.1938-DD.12.1939 velitel etapy III. armády, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 přidělený generál Zemského vojenského velitelství v Bratislavě, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Řád Vycházejícího slunce 4. třída
4th Class The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette
旭日小綬章 / きょくじつしょうじゅしょう
-

DD.MM.1928

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1928

Řád bílého orla 5. třída
Order of White Eagle 5th Class
Орден белог орла 5. cтепен
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.ceskapozice.cz
URL : https://www.valka.cz/Bejl-Jindrich-t60154#216929Verze : 0
únor 1929 - říjen 1932 v hodnosti plukovníka pěchoty velitel 33. pěšího pluku „Doss Alto“ se sídlem v Falknově nad Ohří ( Sokolov )
říjen 1932 - únor 1933 velitel Pěšího pluku 28
říjen 1934 - leden 1938 velitel 17. pěší brigády
1935 publikuje práci : Než válka započne ( Vědecký ústav vojenský Praha - 61 stran )
22.12.1936 povýšen do hodnosti brigádní generál
leden 1938 - 14.9.1938 Zástupce velitele 16.divize
od 14.9.1938 do mobilizace 1938 u Zemského Vojenského Velitelství v Bratislavě
k 30.9.1938 přednosta etapní služby v hodnosti brigádního generála u III.armády Štefánik - vyššího velitelství a vojskového tělesa zbraní zmobilizovaných na území slovenska a podkarpatské rusy
1938 po mobilizaci pozdeji určen jako Velitel 21. divize v rámci Ústřední zálohy hlavního velitele dislokované ve Veselí nad Moravou
1939-1945 po obsazení německem se zapojuje do obdojové činnosti, gen. Novákem byl pověřen velením pražské skupiny Vojenské organizace Obrana národa, tuto činnost vykonával až do svého zatčení. Do konce války je vyslýchán a vězněn.
červen 1945 - říjen 1945 náčelník Československé vojenské mise v Sovětském svazu
3.10.1945 povýšen do hodnosti divisního generála
říjen 1945 – únor 1946 velitel V. sboru v hodnosti divizního generála
říjen 1946 - únor 1948 zástupce velitele Vojenské oblasti 2Zdroj: armada.vojenstvi.cz
www1.webpark.cz/rakuherarmada/literatura.htm
armada.vojenstvi.cz
www.valentinska.cz
armada.vojenstvi.cz
http://www.csr-armada.kvalitne.cz/Dislokace5.html
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Bejl-Jindrich-t60154#308197Verze : 2