Main Menu
User Menu

CZK - SHD-PHM (souprava pro hromadné doplňování PHM)

6. Súprava pre hromadné doplňovanie pozemnej motorovej techniky
pohonnými hmotami
(Skratka : SHD - PH)


Určenie : Pojazdná súprava na hromadné doplňovanie pozemnej motorovej techniky v poli pohonnými hmotami z cisternových automobilov.


PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE


Súprava je uložená na jednonápravovom prívese PAJ – 1 s prevádzkovou, jednookruhovou, vzduchovou brzdou, parkovacou brzdou , opornými podperami a pevnou strechou s bočnými plachtami.


Maximálny počet doplňovaných vozidiel 10 ks
Menovitý prietok na jednu vetvu Q 100 – 150 l / min.
Menovitý prietok na celú súpravu Q 1 000 – 1 200 1 / min.
Prevádzkový tlak 0,20 – 0,35 MPa
Rozostupy výdajných miest 10 m
Doba rozvinutia 15 min.
Doba zvinutia 25 min.


Súpravu tvorí 6 úplných paliet – súprav výdajných miest, ktoré sú na podvozku uložené po troch na sebe v dvoch radoch. Úplné palety sú o rozmeroch 1200x 800x275 mm a hmotnosti 54 kg.
Úplná paleta – súprava výdajného miesta sa skladá s :
- schránka s vekom na uloženie pružného potrubia
- pružné potrubie Js 100mm – 20 m s koncovkami KS-100 z polyesterové striže o hrúbke 1,2 mm s polyuretanovou vložkou o hrúbke 0,35 mm
- záchytná vanička na PH
- rozvodka KS – 100
- 2 ks rozvodiek G 1 ½ ”
- 2 ks pryžových hadíc Js 20 mm – 9 m a 2 ks pryžových hadíc Js 20 mm – 12 m
- 4 ks výdajných pištoľí Js 25 mm V 187.25 STOP alebo V191.25
- klúč OK 19 na koncovky KS – 100


Na podvozku je ďalej uložené pripojovacie prvky, prechodky a ostatné účelové zariadenia.


Menovitá svetlosť pripojovacích armatúr Js 100 mm KS- 100


Menovité rozmery celej súpravy : dĺžka 3 300 mm
šírka 1 900 mm
výška 1 840 mm


Celková hmotnosť súpravy 1 400 kg

Počet osôb na rozvinutie 4
Počet osôb na doplňovanie 1
CZK - SHD-PHM (souprava pro hromadné doplňování PHM) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-SHD-PHM-souprava-pro-hromadne-doplnovani-PHM-t59878#215804Verze : 0