Main Menu
User Menu

Středisko výcviku a speciálních činností služby PHM [1993-1995]

Training and Special Activities Center of FOL Service

     
Název:
Name:
Středisko výcviku a speciálních činností služby PHM
Originální název:
Original Name:
Středisko výcviku a speciálních činností služby PHM
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1993
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
5. středisko služby PHM
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1993-01.09.1994 Velitelství logistiky - Hlavná správa tylových služieb a materiálneho zabezpečenia
01.09.1994-01.10.1995 Štáb logistiky - Správa tylových služieb a materiálneho zabezpečenia
Dislokace:
Deployed:
01.12.1993-01.10.1995 Žilina, kasárny

Velitel:
Commander:
01.12.1993-01.10.1995 Pavlík, Jiří ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4070
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, www.vsvap.mil.sk, archív autora, Armáda 1999, VIA MOSR 2000, ISBN 80-88842-25-5
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-vycviku-a-specialnich-cinnosti-sluzby-PHM-1993-1995-t59859#293819Verze : 0
MOD
Stredisko výcviku a špeciálnych činností služby PHMUrčenie: zabezpečenie odborných úloh v oblasti PHM pre potreby ASR po rozdelení ČSFR. Ústav sídlil v objekte Vojenskej strednej školy tyla a zabezpečoval odborno-technický dozor a metrológiu, kontrolu kvality PHM a kontrolnú a revíznu činnosť v oblasti služby PHM v ASR. Útvar prevzal priestory po Učebnej skupine PHM VSŠT.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-vycviku-a-specialnich-cinnosti-sluzby-PHM-1993-1995-t59859#215730Verze : 0
MOD