Main Menu
User Menu

4. protitanková brigáda [1945-1945]

4th Anti-Tank Brigade

     
Název:
Name:
4. protitanková brigáda
Originální název:
Original Name:
4. protitanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
10. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-01.10.1945 Malacky, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.07.1945-01.10.1945, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1945-01.10.1945, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 110
01.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 111
01.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 112

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (4. protitanková brigáda)
URL CZ: https://www.valka.cz/4-protitankova-brigada-1945-1945-t59815#215451Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Anti-Tank-Brigade-t59815#215451Version : 0
MOD
4. protitanková brigáda [1945]


Velitelství brigády vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Malackách a podléhalo Velitelství dělostřelectva 4. oblasti [1945-1950]. Jednalo se o vyšší velitelství s částečnou velitelskou působností. Součástí brigády bylo velitelství brigády, Dělostřelecký pluk 110 [1945] (červen 1945 – říjen 1945), Dělostřelecký pluk 111 [1945] (červen 1945 – říjen 1945) a Dělostřelecký pluk 112 [1945] (červen 1945 – říjen 1945).
Velitelství brigády bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, přejmenováno na velitelství 10. dělostřelecké brigády [1945-1947].
URL CZ: https://www.valka.cz/4-protitankova-brigada-1945-1945-t59815#192599Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Anti-Tank-Brigade-t59815#192599Version : 0
MOD