Main Menu
User Menu

Řád věže a meče

Order of the Tower and Sword

Ordem Militar da Torre e Espada

     
Název:
Name:
Velký řetěz vojenského řádu věže a meče
Název v originále:
Original Name:
Grande-Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1459
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
GColTE
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
pt.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#620827Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkokříž vojenského řádu věže a meče
Název v originále:
Original Name:
Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1459
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
GCTE
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
pt.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#620828Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Komandér vojenského řádu věže a meče
Název v originále:
Original Name:
Comendador da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1459
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
ComTE
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
pt.wikipedia.org
https://www.faleristica.org/?page_id=71
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#620829Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Rytíř vojenského řádu věže a meče
Název v originále:
Original Name:
Cavaleiro da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1459
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
CavTE
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
pt.wikipedia.org
https://www.faleristica.org/?page_id=71
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#620830Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Velkodůstojník vojenského řádu věže a meče
Název v originále:
Original Name:
Grande-Oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1459
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
GOTE
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
pt.wikipedia.org
https://www.faleristica.org/?page_id=71
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#620837Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád věže a meče, odvahy, věrnosti a zásluh
Název v originále:
Original Name:
Antiga e Muito Nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1459
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velký reťaz
velkokríž
velkodôstojník
komandér
dôstojník
rytier
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
pt.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#620826Verze : 0
MOD
Rád veže a meča


Ordem da Torre e Espada


Rád založil v roku 1459 kráľ Alfonz V. ako rytiersky rád, obnovený v roku 1808 princom-regentom (neskorším kráľom) Jánom VI. ako rád všeobecne záslužný, delený do štyroch tried (veľkokríž, komandér, dôstojník, rytier).


Vyznamením je na hrot postavená, zlatá, bielo smaltovaná päťcípa hviezda zakončená na hrotoch guličkami. Medzi hornými ramenami hviezdy vyrastá zlatá veža, popod cípy prebieha zelený dubový veniec. V zlatom stredovom medailóne leží meč obklopený zeleným dubovým vencom, v medzikruží opis PELO REI E PELA LEI (pre kráľa a zákon), na reverze je otvorená kniha, predstavujúca ústavu kráľovstva. Stuha bola tmavomodrá.
Použitá literatúra:
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, Praha, 1999
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#215407Verze : 0
PORTUGALSKÝ ŘÁD VĚŽE A MEČE
O muinto nobre a antigo Orden de Torre e EspadaTento „Starý a velmi vznešený vojenský řád Věže a Meče", což je správný název tohoto řádu, byl založen již v roce 1459 králem Alfonsem V. (zvaným Africký) na počest jeho vítězství nad Maury u města Fezu a byl určen je pro vybranou skupiny 27.rytířů, neb král byl dvacet sedm let stár. Tento malý počet rytířů a lesk a sláva jiných přístupnějších řádů v Portugalsku však byly příčinou toho, že až do roku 1808 nebyl tento slavný a starobylý řád příliš udělován. Teprve král Joao VI. Jan) dne 13.května v Brazilii řád obnovil a dne 29.listopadu 1808 připravil a vydal nový statut řádu. Ale již v roce 1832 byl statut vevodou z Braganzy změněn a to tak,že řád již bylo možno udělovat i osobám nevojenským za všeobecné zásluhy.


Klenotem řádu je pětihrotá bíle smaltovaná převrácená hvězda nahoře převýšená dvoudílnou věží, ve spodní části,která je širší je dole otevřená brána(bez vrat), v užší horní části jsou dvě okénka zakončená cimbuřím. Hroty hvězdy jsou zakončeny zlatými kapkami (kuličkami). Na zlatém středním štítku se nachází zlatá šavle, položená na Zelený dubový věnec, tvořený dvěma snítkami, dole převázanými stuhou. Okolo na modrém mezikruží je zlatý nápis VALOR LEALDADE.E.MERITO (Statečnost, oddanost a zásluha). Hvězda je položena na zelený dubový věnec ze dvou snítek. Na reversu je ve středním medailonu na zlatém podkladě stříbrná rozevřená kniha. Na jejíž levé straně je portugalský znak tvořený pěti do kříže sestavenými modrými štítky ve stříbrném poli pod královskou korunou a na pravé straně slova: CARTA COSTITUCIONAL DA MONARQULA (Ústavné charta monarchie). Na modrém mezikruží je další řádové heslo: PELO REI E PELO LEI (Za krále a zákon). Stuha řádu je chrpově modrá. Majitele tohoto řádu u dvora nosí řád na zlatém řetězu, jehož články jsou střídavě tvořeny věncem se šavlí a věže. Řád má velmi bohatou výbavu a vedle krále, který je velmistrem řádu se řád dále člení na velkokomtura, nosiče žezla, velkopraporečníka, vrchního herolda, dva heroldy a čtyři nosiče štítů. Hvězda řádu je tvořená pěticípou briliantující hbězdou na které je položen avers řádového klenotu, který však nemá věnec a částečně se liší korunou v převýšení.Literatura:
František Lobkowicz:Encyklopedie řádů a vyznamenání

URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#304570Verze : 0
zdroj: www.revistamilitar.pt
Řád věže a meče - Rád veže a meča

Rád veže a meča
URL : https://www.valka.cz/Rad-veze-a-mece-t59796#216696Verze : 0
MOD