Main Menu
User Menu

Renault FT

Renault FT

     
Název:
Name:
Renault FT
Originální název:
Original Name:
Renault FT
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1917-DD.MM.1919 Société Anonyme des Usines Renault, Boulogne-Billancourt /
DD.MM.1917-DD.MM.191R Automobiles M. Berliet SA, Vénissieux /
DD.MM.1917-DD.MM.191R Société d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie, Saint-Ouen /
DD.MM.1917-DD.MM.191R Société Anonyme des Automobiles Delaunay-Belleville, Saint-Denis /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1917-DD.MM.1919
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
4516
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
65001) / 67002) kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
41003) / 50004) mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
1740 mm
Celková výška:
Overall Height:
2140 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
435 mm
Šířka pásu:
Track Width:
340 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
vertikálne dosky - 16 mm
šikmé dosky - 8 mm
horizontálne dosky - 6 mm

Veža:
max. 16 mm (nitovaná)
max. 22 mm (odlievaná)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Renault 18 CV (vodou chladený zážihový 4-valec objemu 4.536 cm3)
Výkon:
Power:
29 kW při 1500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
4+R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
7,8 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
2-3 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
60 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,353) / 1,84) m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,7 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1x guľomet Hotchkiss Mle. 1914 kalibru 8 mm (4.800 nábojov)
alebo
1x kanón Puteaux SA 18 kalibru 37 mm (237 nábojov)

FT modifié 31:
1x guľomet MAC kalibru 7,5 mm
Vedlejší:
Secondary:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1)Tank s guľometnou výzbrojou.
2)Tank s kanónovou výzbrojou.
3)Tank bez opornej ostruhy.
4)Tank s opornou ostruhou.
Zdroje:
Sources:
Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
Vladimír Francev - Renault FT Tank zakladatel a jeho služba v Československu, Jakab publishing, Armáda č. 3, rok vydania 2019, ISSN: 2571-3639
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#580944Verze : 1
MOD
Renault FT v československej armáde
Prvou požiadavkou na kúpu týchto tankov je depeša veliteľa východnej skupiny československých vojsk francúzskeho generála Hennocque zo dňa 3.7.1919 v súvislosti s bojmi proti Maďarským boľševickým vojskám. V depeši poslanej z Košíc do Prahy požadoval dodanie dvoch rôt Renault FT, v každej malo byť 15 tankov plus jeden záložný. Tanky vraj mali byť 8.7.1919 prostredníctvom francúzskej vojenskej misie objednané, no nič sa neudialo. Snaha získať i menší počet týchto tankov (6 kusov) na základný výcvik vyšla naprázdno. Opakovaná snaha z konca roka 1919 získať 12 tankov Renault FT mala rovnaký koniec. Francúzi z rôznych, pravdepodobne obchodných dôvodov argumentovali, že voľné tanky nie sú k dispozícii. Medzitým zvýšili cenu tanku z 60.000 frankov na 80.000 frankov. Snahy o získanie týchto tankov nepoľavovali a v 1/1920 bola táto téma opätovne prerokovávaná. Požiadavka na dva kanónové a štyri guľometné tanky nebola akceptovaná. Súhlasné stanovisko na dodávku tankov bolo predložené 22.5.1920, no cena sa opäť navýšila na 100.000 frankov za tank. V 6/1920 bola na kúpu tankov vyčlenená suma 3 240 000 Kč, no už o mesiac neskôr bol armádny rozpočet skrátený o tretinu a tak bola táto snaha opäť zmarená. Neustála požiadavka armády na získanie aspoň nejakého tanku bola Ministerstvom financií vypočutá a 21.12.1920 bola vyčlenená suma 1 132 000 Kč na kúpu dvoch tankov, ktorých cena sa v 2/1921 opäť zvýšila na 120.000 frankov. Tanky boli k dispozícii a k realizácii obchodu tak už nič nebránilo. Nakoniec sa cez finančné a byrokratické problémy podarilo vyslať por. Františka Bergera, ktorý bol okrem iného poverený prejednať objednávku jedného kanónového tanku. Konečné jednania a prevzatie tanku prebehlo až v 1/1922. Pre kvalitnú prípravu jednotiek však bolo potrebné zadovážiť tanky aspoň pre jednu čatu, ktorú mala tvoriť pätica tankov. Snaha o zakúpenie ďalších štyroch tankov pokračovala a objednávka bola uzatvorená 31.1.1923. Nasledovali mesiace čakania na vybavenie objednávky. Štvorica tankov konečne dorazila do Milovíc dňa 30.6.1923.
Na základe diskusií vojenských činiteľov padol návrh na dokúpenie jedného kanónového veliteľského tanku a jedného rádiového tanku Renault TSF. Tieto tanky boli na príkaz ministra národnej obrany objednané 15.12.1923. Tanky dorazili 30.6.1924. Ich celková cena vrátane poplatkov, poistného a dopravy stála armádu 232.403 frankov.
Tanky Renalt FT boli včlenené do cvičnej roty novovytvoreného práporu útočnej vozby (7.6.1922) sídliaceho v Miloviciach. Po reorganizácii k 1.9.1925 boli tanky včlenené do tankovej čaty 1. roty obrnených automobilov. K 1.10.1930 boli tanky presunuté do 2. roty obrnených automobilov.
15.10.1933 bol prápor povýšený na pluk útočnej vozby, kde tanky tvorili 3. rotu ľahkých tankov. Intenzívny výcvik a nedostatok tankov bol príčinou vzniku makiet tohoto tanku, ktoré výpĺňali nedostatočné počty.
Celkovo tak československá armáda obdržala štyri kanónové tanky, dva guľometné a jeden rádiový tank. Tanky dostali číselné označenie 51-57, ktoré v 12/1932 nahradili policajné evidenčné čísla 13.006 - 13.012.
Výzbroj guľometných tankov pôvodne tvoril francúzsky ťažký guľomet Hotchkiss Mle. 1914. Podľa výnosu MNO z 28.3.1929 boli tieto guľomety nahradené domácimi guľometmi vz.7/24. Na základe dochovaných fotografií je zrejmé, že sa podľa potreby kanónové tanky prezbrojovali guľometmi. V rokoch 1927 - 1929 prešli tanky generálnymi opravami v autozbrojovke Praha-Vršovice. Posledný opravený tank bol dodaný 11.3.1929. Československé továrne obdržali povolenie vyrábať niektoré náhradné diely. Zaujímavosťou je výroba náhradných článkov pásov firmou Breifeld-Daněk. Tá 12.4.1928 dodala 150 článkov mierne pozmenenej konštrukcie styčnej plochy pásu. Bolo identické ako u Kolohousenky KH-60.


V roku 1934 začala armáda preberať prvé tanky československej výroby, konkrétne LT vz.34. V roku 1934 tak doplnili stav 3. roty tieto nové československé tanky v počte šesť kusov.
Postupné dodávky LT vz.34 do pluku útočnej vozby odsunuli staré a opotrebované Renaulty k sporadickým cvičným úlohám. S vyradením tankov sa rátalo v roku 1934, no vyradené boli len niektoré.
Prvým vyradeným tankom bol tank č. 13.009, ktorému praskol blok motora. Použiteľné súčiastky poslúžili na údržbu zvyšných tankov. Jeho veža sa použila na tanku 13.012 (rádiový). Tento rádiový tank bol zbavený svojej krabicovej nadstavby, ktorá bola uskladnená. Na jej miesto sa namontovala veža z 13.009.
3.10.1935 boli zrušené dva tanky evidenčných čísel 13.007 a 13.011. Tanky opäť poslúžili ako zdroj náhradných dielov pre zvyšné tanky.
27.4.1936 bol zrušený tank evidenčného čísla 13.010. Tank nebol rozobratý, ale stala sa z neho statická cvičebná pomôcka zaradená do stavu inštrukčnej roty Učilišťa útočnej vozby. Zvyšné tanky slúžili k výcviku tankových vodičov.
Dňa konca Československej republiky 15.3.1939 sa dočkala trojica pojazdných tankov (č. 13.006, 13.008 a 13.012), ktoré boli následne nemeckými vojskami zabavené a odoslané do nemeckých kasární. Rovnaký osud čakal i nepojazdný tank č. 13.010 z Učilišťa útočnej vozby vo Vyškove. Ich konečný osud nie je známy.Vojenské číslo
Policajné evidenčné číslo
Číslo kmeňového listu
Dátum dodania
Dátum vyradenia
Poznámka
51
13.006
17
1. - 2. 1922

Kanónový tank
52
13.007
19
30.6.1923
3.10.1935
Guľometný tank
53
13.008
20
30.6.1923

Kanónový tank
54
13.009
21
30.6.1923
31.8.1933
Kanónový tank
55
13.010
22
30.6.1923
27.4.1936
Guľometný tank
56
13.011
30
30.6.1924
3.10.1935
Kanónový tank
57
13.012
31
30.6.1924

TSF - rádiová verziaVladimír Francev - Renault FT Tank zakladatel a jeho služba v Československu, Jakab publishing, Armáda č. 3, rok vydania 2019, ISSN: 2571-3639

Renault FT - Po zrušení opotrebovaného Renault FT 17 ev.č. 13.009 v 8/1933 bola veža tohoto zrušeného tanku presunutá na tank ev.č. 13.012. Táto zmena bola prevedená v snahe o zachovanie potrebného počtu bojových tankov.

Po zrušení opotrebovaného Renault FT 17 ev.č. 13.009 v 8/1933 bola veža tohoto zrušeného tanku presunutá na tank ev.č. 13.012. Táto zmena bola prevedená v snahe o zachovanie potrebného počtu bojových tankov.
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#634932Verze : 16
MOD
Protože FT 17 je opravdu zachován v řadě exemplářů povedlo se mi jeden z nich vyfotit s řadou detailů. Všimněte si, že řidič sedí vlastně na podlaze a zády se opírá o pás, který zde leží z části na zemi. Tento tank byl v rámci modernizací přezbrojen kulometem Reibel a proto má na bocích pod věží uloženy zásobníky pro tuto zbraň.

Vlastní foto

Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#313240Verze : 2
další detaily ukáží zadní část tanku a jeho "chvost", tedy konstrukci která prodlužovala délku stroje a umožňovala mu překračovat širší zákopy. Konstrukci šlo odklopit aby bylo možno tank startovat zvenčí klikou, případně celou sejmout pro přepravu například po železnici.


zdroj : vlastní foto
Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#313241Verze : 0
Další detaily. Krom první jsou to fotky na stroj v původním stavu z pařížského muzea v Invalidovně. Je vidět pozorovací štěrbina řidiče, uzavření přídě, vnitřní část kol a další detaily.

Vlastní foto

Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#313242Verze : 1
Zmiňovaný exemplář z Invalidovny.

Vlastní foto

Renault FT - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#313257Verze : 1
MOD
www.webmatters.netPoznámka
Redakčně upravil moderátor Jiří Tintěra

Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#319175Verze : 1
Vlastní foto

Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#379402Verze : 1
MOD
Ide o cvičný tank s prvým typom odlievanej veže (celková produkcia 117 kusov. Tento tank zo 150 kusovej série určenej len na cvičebné použitie je vyrobený z nepancierovanej ocele. Ak je sériové číslo správne, tak ide o 16. sériový tank.

Francois Vauvillier - The encyklopedia of French tanks and Armoured vehicles 1914-1940, Histoire & Collections, vydané v roku 2014, ISBN: 978-2-35250-322-4
©Radek Havelka
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#380434Verze : 2
MOD
©Radek Havelka


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#380737Verze : 1
MOD
Polské FT-17 r. 1919 - vpředu 1 vyzbrojen kulometem, vzadu 3 s děly.
Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#101215Verze : 0
Soustředění polských tanku u Dvinska.
Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#101218Verze : 0
...
Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#41750Verze : 1
MOD
Američtí vojáci se vezoun na tancích FT-17 směrem k frontě v Aragonském lese v průběhu tzv. stodenní ofenzívy, 26. září 1918.
Renault FT - https://www.theatlantic.com/photo/2014/04/world-war-i-in-photos-technology/507305/

www.theatlantic.com
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#582188Verze : 0
MOD
No pro změnu něco z WWI (jde o pohlednici z roku 1918)
Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#101222Verze : 0
Kresba prierezu tankom.
Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#172498Verze : 0
ešte pár obrázkov
Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#113835Verze : 0
foto
Renault FT -


Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#113834Verze : 0
Tanky prezbrojované od r.1931 8mm guľometom Reibel namiesto guľometu Hotchkiss boli označované ako FT 31.
Renault FT -


URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#113833Verze : 0
Diskuse
Vážení,
před šesti léty objevili američtí vojáci tanky FT-17 na jednom afgánském vrakovišti. Lze předpokládat, že tanky původně patřily Britskému expedičnímu sboru a v roce 1919 se účastnily třetí afgánsko-britské války.
Se souhlasem afgánské vlády Američané odvezli dva tanky FT-17 z kandahárského depozitu a letecky přepravili do USA. V Pattonově muzeu byl jeden z nich rekonstruován a vystaven v expozici jako FT-18 (neoficiální označení pro FT-17 s věží Berliet).
Obdobně postupovali i Francouzi, kteří si také odvezli dva afgánské tanky FT-17.

mailer.fsu.edu
https://svsm.org/gallery/ft-17/
https://the.shadock.free.fr/Surviving_FT-17.pdf
https://www.4600n200e.com/4436/index.html
https://www.afrikakorps.org/frenchafvcolors.htm
www.armorfortheages.com
www.cmvmag.co.uk
https://www.com-central.net/index.php
www.defendamerica.mil
www.drostrup.com
www.mapleleafup.org
www.ww2f.com
https://www.youtube.com/watch?v=03nuZk-vbD8

Renault FT - Dobový snímek asi z konce dvacátých let.

Dobový snímek asi z konce dvacátých let.
Renault FT -


Renault FT -


Renault FT -


Renault FT - Kamion odváží z vrakoviště FT-17 na letiště.

Kamion odváží z vrakoviště FT-17 na letiště.
Renault FT - FT17 v útrobách letounu C-17.

FT17 v útrobách letounu C-17.
Renault FT - FT-17 v depozitu Pattonova muzea.

FT-17 v depozitu Pattonova muzea.
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#324650Verze : 1
MOD
Jo, kdysi jsem na tyhle fotky z afgánského vrakoviště také narazil a lámal si hlavu, jak se tam asi dostal. Přeci jen je to docela dálka. Je opravdu dost možné, že se tam dostali při té příležitosti jak je zde popisováno. Také mě přijde dost divné, že i když byl TALIBAN vyzbrojen mnohdy velice zastaralou výzbrojí, tak mu muselo bejt zcela jasné, že s tímhle se opravdu už nechytá a ani nikdy nechytne Smile Takže tyhle Renaulty sám nesešrotoval... Každopádně by to byla moc velká škoda! Je také veliká škoda, že v našem VHU v Lešanech takovejhle exponát ještě nemáme :-/ Třeba se ho ale v budoucnu podaří sehnat. Jednalo by se zcela určitě o 1. prvoválečnej tank v ČR. Jinak celkově na tank Renault FT-17 se dívám jako na svou dobu nepřekonatelnou a pokrokovou záležitost. Přeci jen ten tvar už hodně připomínal tanky z pozdějších období. Hlavně věž otočná o 360° byla úplnou a zcela pokrokovou novinkou.
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#433780Verze : 1
Podobných vrakovísk je v Afganistane minimálne zopár desiatok. Okrem toho nikdo netvrdil že tie tanky boli vo výzbroji Talibanu - je otázne či oficiálne miesta o týchto vrakoch vedeli (na skládke boli určite niekoľko desaťročí).

Čo sa týka zošrotovania - ako ich mali ešte viac zošrotovať? Už podľa fotiek je to skôr šrot, ako technika. Afganistan v časoch Talibanu nebolo povojnové Československo, ktoré vyrábalo na obyvateľa niekoľko desiatok ton ocele ročne (kde špeciálne skupiny behali po krajine a vyťažovali vraky bojovej techniky - menej poškodené na repasáciu, moc poškodené rovno do hutí). Je otázne či Afganistan v období vlády Talibanu dokázal vôbec vyrábať nejakú oceľ (nepodarilo sa mi nájsť štatistiky z čias Talibanu, všetko je o pokuse obnoviť (alebop začať) výrobu ocele so zahraničnou pomocou z domácich ložísk železnej rudy po roku 2001). A aj keby nejakú oceľ vyrábal - podľa množstva dostupných vrakovísk a toho čo tam je asi neriešili prepravu vrakov cez polovicu štátu.

Osobne si myslím že Afganistan nejako veľa ocele nevyrábal nikdy (alebo ju vyrábal najmä z vyťaženej železnej rudy, bez oceľového šrotu), inak by tie tanky pravdepodobne zlikvidovali už počas predchádzajúcich vlád - či už v časoch kráľovstva, alebo počas pseudodemokratických a socialistických vlád pred nástupom talibanu.
URL : https://www.valka.cz/Renault-FT-t595#433834Verze : 0
MOD