Pz.Kpfw. IV Ausf. J

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. IV Ausf. J Pz.Kpfw. IV Ausf. J
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. IV Ausf. J
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.01.1944-DD.05.1944 Vogtländische Maschinenfabrik AG, Plauen /
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Nibelungenwerke, Sankt Valentin /
Období výroby:
Production Period:
DD.02.1944-DD.05.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
3.160 (+260 podvozkov prevažne pre Sturmgeschütz IV für 15 cm Sturmhaubitze 43)

Vogtländische Maschinenfabrik AG ~180 (Fgst.Nr. ~86394 - 86573)

Nibelungenwerke=~2.980 ks (+15 ks v 4/1945, +28 ks vyrobených po vojne pre bulharskú armádu)
Fgst.Nr. ~89531 - 90600
Fgst.Nr. 91300 - 93250
Fgst.Nr. 110001 - ~110415
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
25000 kg 55116 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
7020 mm 23 ft ⅜ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
2880 mm 9 ft 5 ⅜ in
Celková výška:
Overall Height:
2680 mm 8 ft 9 ½ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa ? psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 80 mm
boky - 30 mm
zadok - 20 mm


Veža:
čelo - 50 mm
štít kanóna - 50 mm
boky a zadok - 30 mm
strop - 10 mm
Hull:
front - 80 mm
sides - 30 mm
rear - 20 mm


Turret:
front - 50 mm
gun shield - 50 mm
sides & rear - 30 mm
top - 10 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 11.867 cm3) Maybach HL 120 TRM (12 cyl., water cooled, gasoline, 11.867 ccm)
Výkon:
Power:
194,9 kW při 2600 ot/min 261.4 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF S.S.G. 76 (6+R) ZF S.S.G. 76 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
38 km/h 24 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
20 km/h 12 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
320 km 199 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
210 km 130 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,3 m 91 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,2 m 47 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 40 L/48
(87 nábojov)
7,5 cm KwK 40 L/48
(87 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm (3.150 nábojov) 2x machine gun MG 34 cal. 7,92 mm (3.150 rounds)
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 61/400/120 (99 článkov v jednom páse)
Tracks:
Kgs 61/400/120 (99 links per side)
Zdroje:
Sources:
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerkampfwagen IV - Grosstraktor to Panzerbefehlswagen IV, Panzer tracts No.4, rok vydania 1997, ISBN: 0-9648793-4-4
Walter J. Spielberger - Panzer IV & its Variants, vydavateľstvo Schiffer Publishing Ltd., rok vydania 1993, ISBN: 0-88740-515-0
Tom L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzerkamfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-1945, Osprey Publishing Ltd., New Vanguard, rok vydania 2001, ISBN: 1-84176-183-4
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 to 1945, dátum vydania 2011, no ISBN
Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L. Jentz - Panzerkampfwagen IV Ausf. H / Ausf. J, 1943 to 1945, Panzer Tracts No. 4-3, Rok vydania 2016, bez ISBN
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#458157 Verze : 1
Posledná verzia tanku Pz.Kpfw. IV Ausf. J (10./B.W.) vznikla v kritickej situácii nemeckého priemyslu a niesla znaky šetrenia času i šetrenia materiálov potrebného k výrobe tanku. Hlavnou zmenou oproti predchádzajúcej verzii je absencia elektrického pohonu veže. Namiesto toho otáčanie vežou musel ručne prevádzať strelec. Ten mal k dispozícii modifikovaný mechanizmus posuvu veže. K dipozícii mal druhý prevod, ktorý mu uľahčoval otáčanie vežou, keď bol tank na naklonenej rovine (napr. stál na nejakej terénnej prekážke). Vypustenie elektrického prevodu sa zdalo byť krokom späť, no v prípade krátkej dráhy odmeru do cca 12,5° bola ručná manipulácia rýchlejšia až o 4 sekundy (do elektrického ovládania sa zarátavalo i štartovanie motora, ktorý vytváral elektrickú energiu). Pri väčšom náraste potrebného odmeru sa však výhoda strácala a v prípade potreby natočenia veže o 120° bola výhoda na strane elektricky poháňaného prevodu (12,5 sekundy vs. 29,5 sekundy v ručnom režime). Tieto hodnoty boli zistené anglickými jednotkami na ukoristenom Pz.Kpfw. IV Ausf. G v roku 1943. Vďaka tomuto rozhodnutiu odpadla nutnosť výroby a montáže ako elektrických súčastí pohonu, tak samotného pomocného motoru, ktorý generoval elektrickú energiu. Tým motorom bola jednotka DKW ("Aggregat"). Výfuk s tlmičom bol na ľavej strane zadného panciera korby. Jeho absencia je jedným z identifikačných znakov, že ide o tank verzie Ausf. J.
Produkciu na začiatku zabezpečovala dvojica firiem a to Vomag a Niebelungenwerke. Firma Vomag však od 1/1944 začala produkovať stíhače tankov Jagdpanzer IV a postupne podiel na celkovej mesačnej produkcii rástol v prospech tohoto stíhača. Firma Vomag ukončila produkciu Pz.Kpfw. IV Ausf. J v 5/1944 a od 6/1944 vyrábala už iba stíhače tankov. Výroba tankov tak spočinula na pleciach len jedinej firmy a to Niebelungenwerke. V nemeckom kritickom plánovaní sa rátalo, že firma Niebelungenwerke prejde plynulo na produkciu novonavrhnutej konštrukcie tanku Pz.Kpfw. III/IV (od 11/1944). Na konferencii dňa 18.7.1944 za účasti Adolfa Hitlera sa rozhodlo, že sa produkcia Pz.Kpfw. IV firmou Niebelungenwerke definitívne zastaví a prejde na produkciu stíhačov tankov Panzer IV/70 (A) a potom na stíhače tankov Panzerjäger III/IV (Panzer IV Lang (E) ?). Nakoniec mal byť Pz.Kpfw. IV nahradený produkciou stredných tankov Panther F. Tieto plány však neboli nikdy naplnené a firma Niebelungenwerke vyrábala tank Pz.Kpfw. IV Ausf. J až do konca vojny.


Zmeny počas výroby:
Pre zjednodušenie výroby bolo 14.4.1944 rozhodnuté o zrušení bočných priezorov a streleckých portov na bočných poklopoch veže tanku. Vzhľadom na používanie schürzenov stratili fukčný význam. Zmena bola zavedená v 5/1944, no vzhľadom na už vytvorené zásoby boli tanky vyrábané i s týmito priezormi a streleckými portami až do konca vojny.
Od 5/1944 boli pôvodne šikmo naklonené boky pancierového krytu nad plniacim potrubím chladiča zmenené na pravouhlé. Na zadnej strane krytu chladiča bola pridaná rukoväť (madlo).
Od 9.6.1944 boli pojazdové kolesá vybavené olejovým tesnením (gufero ?).
Podľa rozhodnutia o štandardizácii mali mať tanky s hmotnosťou pod 30 ton len jeden "S" hák namiesto dvojice "C" hákov. Hoci výrobcovia oznámili zavedenie tejto úpravy 10.6.1944, nikdy nebola zavedená do praxe.
WaPrüf 6 oznámilo 14.6.1944 dodávateľským firmám, že na strope veže majú byť navarené tri objímky (Pilze) pre montáž 2-tonového skladacieho žeriavu.
Počnúc platformou Fgst.Nr. 91501 (6/1944) sa začali montovať dodatočné 200 litrové palivové nádrže umiestnené v motorovom priestore. Zistilo sa však, že z nádrží uniká palivo a preto boli u Fgst.Nr. 91865 až 91949 tieto nádrže zapečatené, aby sa nemohli používať. Od Fgst.Nr. 91950 sa prestali tieto nádrže montovať až kým nebudú dodané vhodné nádrže. Neskôr sa začali nádrže opätovne montovať. Pre Fgst.Nr. 91501 a nasledujúce vyrobené tanky boli dodané náhradné palivové nádrže.
24.7.1944 WaPrüf 6 oznámilo, že zámer vybaviť tanky novou veliteľskou vežičkou s periskopmi (obdobnou aké sa používali u tankov Panther a Tiger) sa ruší. Rozhodnutie bolo vydané z dôvodu plánovaného zrušenia výroby Pz.Kpfw. IV.
WaPrüf 6/IIIc vydalo 16.6.1944 nariadenie, ktoré zohľadňovalo situáciu firmy Krupp v Essene, ktorá bola poničená spojeneckým bombardovaním. Všetky pancierové pláty, ktoré mali byť povrchovo kalené mohli byť vyrobené z homogénneho panciera až do hraničného termínu 1.8.1944.
Kvôli vysokému podielu poškodenia stropného panciera korby bolo 13.6.1944 nariadené zvýšiť jeho hrúbku z 11 mm na 16 mm. Eisenwerke Oberdonau nariadilo používať poklopy vodiča a radistu s hrúbkou 10 mm, kým sa nespotrebujú vyrobené zásoby.
Kvôli v 7/1944 zavedenému novému krytu stropného vežového ventilátora nebolo možné neobmedzené používanie obrannej zbrane Nahverteidigungswaffe. Od 10/1944 bol z pancierového krytu odrezaný segment, ktorý toto obmedzenie používania Nahverteidigungswaffe eliminoval.
Pred koncom 8/1944 bola zavedená montáž nového typu tlmičov plameňa výfukových plynov. Firma Niebelungenwerke vyrábala minimálne dva veľkosti tohoto zariadenia.
Vymrštenie nábojnice po výstrele z kanóna často viedlo k poraneniu rúk veliteľa tanku, pretože mal sklon opierať si ruku o deflektor. Od Fgst.Nr. 91851 (8/1944) bol na deflektor montovaný chránič ruky.
Pre elimináciu poškodení koncového prevodu (lámanie ozubeného kolesa, strihnutie skrutiek) bolo pristúpené k zosilnení týchto súčastí koncových prevodov. Bolo zosilnené ozubené koleso, použité boli skrutky M16 (namiesto M14) a skrutky dostali poistné podložky. Tieto úpravy sa zaviedli od Fgst.Nr. 92112 (8/1944). Od Fgst.Nr. 92852 (11/1944) boli zavedené ďalšie vylepšenia (zosilnenie uchytenie ozubeného kolesa, náboj a ozubené koleso boli vyrobené z jedného kusu).
Od 9/1944 (Fgst.Nr. 92181) sa začal vo veliteľskej vežičke montovať montážne uchytenie pre nožnicový pozorovací ďalekohľad (Scherenfehrnrohr alebo Sehstab).
Od 9/1944 sa ruší nanášanie antimagnetickej pasty zimmerit.
V 9/1944 (od Fgst.Nr. 92301) bola predstavená alternatíva ku klasickým schürzenom vyrobeným z plného plechu. Išlo o drôtenú alternatívu (Drahtgeflechtschürzen). Toto riešnie ponúkalo nižšiu hnmotnosť, lepšie možnosti maskovania a zníženie prašnosti vznikajúce medzi schürzenmi a blatníkmi.
Od 9/1944 bol čiastočne zavedený zjednodušený zváraný držiak podporných kladiek. Táto zmena sa však do skončenia vojny plne neimplementovala.
24.5.1944 bolo rozhodnuté o používaní napínacích kladiek s klznými ložiskami. Prechod na klzné ložiská sa mal začať od 10/1944. Dosiahlo sa tým úspory valivých ložísk.
14.6.1944 prebiehala madzi WaPüf 6 a firmou Krupp o modifikácii veliteľskej vežičky, resp. poklopu pomocou otočného mechanizmu. Klasický poklop na veliteľskej vežičke sa odklápal do strany a poskytoval veľký cieľ. Otočný mechanizmus podobný ako u tankov Panther a Tiger sa začal montovať od Fgst.Nr. 92447 (10/1944), ale do 11/1944 ešte nebol montovaný na všetky tanky.
Od 11/1944 mal byť pozorovací port v čelnom pancieri veže odstránený. Táto zmena mala zjednodušiť výrobu a zvýšila pevnosť prednej časti veže. Kryt bol spočiatku zavarený. Táto zmena však nebola plne implementovaná do konca vojny.
Od 11/1944 bola montovaná nová modifikácia ochranného zariadenia proti útokom otravnými plynami. Montovali sa držiaky pre plynové masky a filtre v interiéri vozidla. Jedna krabica pre Lost-Erkennungstaflen (detekčné panely na zisťovanie otravných látok) bola namontovaná vo výklenku na pravej strane veže.
Od 11/1944 sa začalo montovať zariadenie, ktoré malo pomáhať vracať uvoľnené spojovacie čapy pásov do ich pozícií. Zaistenie spojovacích čapov nebolo spoľahlivé a toto zariadenie ich malo zatlačiť späť do článkov pásu. Neviem si vybaviť kde malo byť toto zariadenie namontované a spôsob funkcie je mi neznámy.
Problém s batériami, ktoré mali problémy fungovať v studenom prostredí bolo od 11/1944 vyriešené vyhrievaním batérie teplým vzduchom odvádzaným od chladiča motora. Samotná batéria bola izolovaná dreveným obložením.
Od 11/1944 bola v interiéri namontovaná dvojica skriniek s muníciou pre obrannú zbraň Nahverteidigungswaffe. Jedna skrinka bola namontovaná pod stropom veže, druhá skrinka napravo pri munícii.
Od 12/1944 bola zavedená zmena počtu podporných kladiek zo štyroch na tri. O povolenie zníženia počtu kladiek bolo zažiadané ešte 8.6.1944 a prvým vozidlom, na ktorom sa testovalo použitie trojice kladiek bol Fgst.Nr. 90040. Išlo o racionálnu úsporu nedostatkových valivých ložísk.
Od 12/1944 boli zavedené integrované ťažné oká. Išlo o predĺženie bočných pancierových dosiek korby, kde v prednej i zadnej časti vznikli ťažné body. Od 12/1944 sa montovalo i nové ťažné zariadenie v strede dolu zadného panciera korby.
Od 2/1945 boli eliminované pancierové kryty vetracích otvorov na poklopoch bŕzd. Na ich mieste boli navarené rukoväte (madlá). Toto opatrenie však nebolo do konca vojny plne implementované.


Vylepšenia implementované po dodaní už vyrobených tankov, a ktoré bolo nariadené previesť posádkami tankov a poľnými dielňami:
- jednotkám na východnom fronte boli dodávané širšie pásy Ostketten pre lepšiu priechodivosť v snehu a blate. Boli určené len pre východný front, v prípade presunu na západ, do Talianska, či na Balkán mali byť nasadené štandardné pásy.
- od 7/1944 mali byť na už dodané tanky navarené tri objímky pre 2-tonový skladací žeriav
- od konca 12/1944 mali mať tanky namontované nové ťažné zariadenie s vodorovným svorníkom v zadnej dolnej časti zadného panciera korby
- poľné jednotky k 1/1945 obdržali modifikačné výkresy na úpravu veliteľských vežičiek, resp. ich poklopov. Pôvodne odklápateľný poklop sa mal upraviť na otočný mechanizmus.


Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L. Jentz - Panzerkampfwagen IV Ausf. H / Ausf. J, 1943 to 1945, Panzer Tracts No. 4-3, Rok vydania 2016, bez ISBN
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#737226 Verze : 28
www.ebay.de

Pz.Kpfw. IV Ausf. J - Tank s najvyšším známym sériovým číslom Fgst.Nr. 110222 z 11. Panzer-Division, Kötzing, Nemecko (Bavorsko)

Tank s najvyšším známym sériovým číslom Fgst.Nr. 110222 z 11. Panzer-Division, Kötzing, Nemecko (Bavorsko)
Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J - Tank zo záveru výroby pravdepodobne Fgst.Nr. 110089 (2/1945)

Tank zo záveru výroby pravdepodobne Fgst.Nr. 110089 (2/1945)
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#37714 Verze : 2
Pz.Kpfw. IV Ausf. J (Fgst.Nr. 92833, československé evidenční číslo 67.635) tak jak se účastnil historické "rekonstrukce" bitvy o Ostravu na Letišti v Mošnově.


vlastní archiv

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#108957 Verze : 2
V múzeu SNP v Banskej Bystrici je jeden Pzkpfw. IV a tak isto som jeden videl ako pamätník bojov spolu s T-34/85 na Dukle cestou do Svidníka.


vlastný archívTank používaný povojnovou československou armádou. Československé evidenčné číslo 67.655, nemecké výrobné číslo (Fgst.Nr.) 93144, číslo kanóna 722, verzia Pz.Kpfw. IV Ausf. J, výrobca - firma Nibelungenwerk.


www.valka.cz

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#156129 Verze : 2
Ešte doplním nejaké zábery tanku z múzea SNP v Banskej Bystrici.


Fotil som ich v máji 2007 za dosť nevýhodných svetelných podmienok.Tank používaný povojnovou československou armádou. Československé evidenčné číslo 67.655, nemecké výrobné číslo (Fgst.Nr.) 93144, číslo kanóna 722, verzia Pz.Kpfw. IV Ausf. J, výrobca - firma Nibelungenwerk.


www.valka.cz

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#225527 Verze : 2
Pz.Kpfw. IV Ausf.J pozdní výrobní serie zničený 13.4.1945 u Hrušek.
Poslední výrobní bloky jéček měli vepředu na čele vany vystupující oka, kryty nad směrovými spojkami bez větracího otvoru. Dobře viditelné jsou tři držáky podpůrných kladek i když ta zůstala už jen jedna.
Kamufláž tříbarevná, podle mě je na čelním pancíři vpravo (z pohledu řidiče) vedle průzoru řidiče nějaké jméno tanku začínající na "S" a nalevo snad znak jednotky v tmavém obdélníku.

Dolin archiv

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#283768 Verze : 2
Pz.Kpfw. IV Ausf. J (výrobní číslo podvozku 89660), Musée des Blindés, Saumur, červen 2004. Vozidlo bylo vyrobeno závodem Nibelungenwerke v březnu 1944. Po skončení 2. světové války byl tank používán jako terč na francouzském vojenském polygonu Etablissement Technique de Bourges. Tank byl proto ve velmi špatném stavu a musel podstoupit rozsáhlou rekonstrukci, při níž byl opatřen anti-magnetickou pastou Zimmerit a bočními štíty v lehkém provedení.
(©Radek Havelka)URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#243108 Verze : 3

Diskuse

A všimli jste si někdo u té Pz.Kpfw. IV Ausf. J v muzeu SNP v Banské Bystrici podvozku ? Kamarád se Slovenska mě upozornil, ať se podívám (až tam někdy budu) na kladky podvozku. Je to velice zajímavé, ale tento typ jsem nikde neviděl. Řekl bych že se jedná o velkou raritu. Proti běžným německým je tento typ složený z plechových plátů a svařen. Připevněn je čtyřmi šrouby. Je to stejné u všech šesti kladek na tomto tanku. Pro úplnost dodám, že běžné sériové držáky byly odlitky. Pokud víte někdo více napište. Další zajímavostí slovenských Panzer IV jsou bedny na blatníku v úrovni hlavy řidiče. Má je dukelský i banskobystrický stroj. V muzeu SNP je i černobílá dobová fotka, kde ji projíždějící Pz.Kpfw. IV má. Otázkou je jestli je originál válečná (do roku 1945) nebo až poválečná. Snad jde u obou úprav o produkty "nouzových řešení" toho kterého opravárenského střediska.


DolinCitace :

Od 9/1944 bol čiastočne zavedený zjednodušený zváraný držiak podporných kladiek. Táto zmena sa však do skončenia vojny plne neimplementovala.

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#178711 Verze : 2
Podle diskuse s fransouským kolegou se nejedná o muzeální úpravu kladek. Jde o "normální" sériovou výrobu. Bohužel jsem zatím nezjistil o jaký výrobní blok a závod se jedná. Jde o svařované držáky kladky. Stejný typ ná i stíhač tanků Panzer IV/70 (A) v Saumuru. Podle kolegy se jednalo o relativně běžnou verzi držáku podpůrné kladky na těchto typech stíhačů tanků Panzer IV/70 (A) a Panzer IV/70 (V) ale ne na tancích (Pz.Kpfw. IV). O teorii jak se na tank dostaly je možné diskutovat.


Bruno GillardCitace :

Od 9/1944 bol čiastočne zavedený zjednodušený zváraný držiak podporných kladiek. Táto zmena sa však do skončenia vojny plne neimplementovala.

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#210400 Verze : 2
Přidávám další zajímavost ohledně tanku Pz.kpfw. IV Ausf.J. Opět se jedná o podvozek. V korespondenci s mým kolegou z Bulharska se objevily fotografie Pz.Kpfw. IV Ausf. J se "všemi" celoocelovými pojezdovými koly. Úvozovky proto, že vytažený stroj není kompletní a nedá se stoprocentně s určitostí potvrdit všech 8 pojezdů (resp. 16). Ze všech šestnácti kol se bohužel dochovalo jen pár. na levé straně (z pohledu řidiče) čtyři kola (pozice 1, 2, 3 a 8), na pravé taktéž.
Tank je vytažen (v lednu 2008 ?) v Bulharsku, kde plnil/neplnil funkci palpostu (zakopán ve věžovém postavení) na hranicích.
Nedokážu odhadnout jde li o poválečnou dílenskou úpravu nebo opravu (po generálce - z posledních zdrojů) Bulharska či snad ještě válečný stroj (na vytažených jagpanzerech IV L/48 byli patrné znaky - trámové kříže).

Jedná se o raritu také tím, že tank má stejné netypické kladky jako stroj z Banské Bystrice nebo jagdpanzer IV ze Saumuru!!!

Forum Airgroup2000/lubo furi via Dolin

Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#244615 Verze : 1
Tento typ kladek jsem řešil s Thomasem Andersonem a ten mě napsal, že byl docela běžně používaný na mnoha vozidlech s podvozkem z Pz. IV. Jinak ty fotky z Bulharska jsou super. Někde jsem viděl takových fotek hromadu, holt nevím kde...
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#291862 Verze : 0

Citace - brano :

...Od 11/1944 sa začalo montovať zariadenie, ktoré malo pomáhať vracať uvoľnené spojovacie čapy pásov do ich pozícií. Zaistenie spojovacích čapov nebolo spoľahlivé a toto zariadenie ich malo zatlačiť späť do článkov pásu. Neviem si vybaviť kde malo byť toto zariadenie namontované a spôsob funkcie je mi neznámy...Jednoduchá vec. Kovový klzák s nábehom, o ktorý sa bokom kĺzali články pásu, a ak náhodou z článku vytŕčal čap, zatlačil ho naspäť do článku. Niesom si teraz istý, ale rovnaký princíp sa používal ešte aj u T-34 a T-55.
Na fotkách som ho zvýraznil.
Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


Pz.Kpfw. IV Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-J-t59413#742650 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více