Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 303 [1947-1950]

303rd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 303
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 303
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 3. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 4. dělostřelecká brigáda
01.10.1949-15.09.1950 3. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /
01.10.1949-DD.MM.1950 ?, ?

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 1/303 /kanónová/
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 2/303 /houfnicová/
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 3/303 /rámcová/
01.10.1947-DD.MM.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 303
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4616 Rokycany
01.10.1949-DD.MM.1950 VÚ 0000
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 303), https://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-303-1947-1950-t59345#213851Verze : 1
MOD