Main Menu
User Menu
Reklama

DEU - bodák SG 1884/98 na pušku Mauser 98k

Seitengewehr 84/98

Seitengewehr 84/98
bodák vz.84/98 na pušku Mauser 98k


Bodák používaný nemeckými silami počas 2.svetovej vojny. Existujú tri základné modely tejto zbrane:


1. model
mal drevené črienky a vyrábala sa aj varianta s pílkou na chrbte čepele (iba pri tomto modely).


2.model
od prvého modelu sa líši ochranným plechom na chrbte rukoväte


3.model
začal sa vyrábať tesne pred 2.svetovou vojnou. Má na chrbte rukoväte ochranný kryt rovnako ako 2. model, líši sa však úspornejšími bakelitovými črienkami.


Nožová čepel klinového prierezu, obojstranne brúsená smerom nadol, prechádzajúca do výrazného stredového hrotu. Bodák sa nosil v celokovovej pošve so závesným hákom na koženom závesníku.
DEU - bodák SG 1884/98 na pušku Mauser 98k - 3.model

3.model
DEU - bodák SG 1884/98 na pušku Mauser 98k - 2.model

2.model
URL : https://www.valka.cz/DEU-bodak-SG-1884-98-na-pusku-Mauser-98k-t59342#213843Verze : 0
Bodák vz.84/98 k puške Mauser vz.98
Seitengewehr M84/98


1.model
Seitengewehr M84/98 a.A. (alter Art – starý typ)


Vyvinutý a odskúšaný bol medzi rokmi 1900 – 1905. Vznikol úpravou bodáku vz.71/84 , z ktorého prevzal pošvu a čepeľ. Pri konštrukcii rukoväti boli prevzaté konštrukčné prvky z dlhého bodáku vz.98, ktorý sa v praxi neosvedčil a mal byť novým vzorom nahradený. Tento prechod ale nebol nijako jednoduchý. V odbornej literatúre sa opakovane objavuje údaj, že sa tento bodák postupne zavádzal do výzbroje pechoty po roku 1910. Presnosť tohto údaju je však prinajmenšom otázna, pretože napr. v odbornej práci od W. Gohlkeho: „Die blanken Waffen und die Schusswaffen“ z roku 1912, sa bodák vzor 84/98 ešte vôbec neuvádza.


2.model
Seitengewehr M84/98 n.A. (neuer Art – nový typ)


Na základe bojových skúseností došlo v roku 1915 ku zmenám v konštrukcii bodáku. Pôvodná kožená pošva so železnými kovaniami bola nahradená celokovovou a rukoväť bola na chrbte opatrená ochranným plechom na ochranu črienok proti opáleniu pri výstrele, k čomu dochádzalo najmä pri streľbe z karabíny vz.98a. Došlo aj k zjednodušeniu celkového tvaru črienok a hlavice. Tento bodák sa aj naďalej označoval ako M84/98 avšak ako n.A. – nový typ, kým pôvodný bodák sa začal označovať ako a.A. – starý typ.


Časť produkcie (približne 6%) sa podobne ako u iných nemeckých bodákov vyrábala s pílou na chrbte čepele. Po roku 1917 boli pílky z čepelí bodákov oficiálne odstraňované, čím vznikli zaujímavé zberateľské varianty.


Po skončení 1. svetovej vojny zostala časť bodákov vz.84/98 a vz.98/05 vo výzbroji Wiemarskej republiky a zbrojná výroba bola výrazne obmedzená. V tomto období vzniklo niekoľko zaujímavých variant týchto zbraní. V roku 1932 (3.6.1932 a 10.11.1932) boli vydané nové nariadenia ohľadne úpravy starších bodákov. Všetky kovové časti bodákov boli brynýrované a do matíc na stiskátku a skrutkách v črienkach boli vypilované drážky pre skrutkovač. Tieto staršie bodáky sa dajú ľahko rozpoznať podľa značenia z obdobia cisárstva, obvykle W pod korunou (cisár Wilhelm).


Výroba bodákov M84/98 bola obnovená v roku 1927 firmou Weiersberg Kirschbaum Co. Solingen v roku 1927. Zbrane sú značené W.u.K., sú bez výrobných čísel, značené prejímacími značkami Reichswehru. Na chrbte čepele majú vyrazené dvojčíslie označujúce rok výroby. Zberateľsky sú doložené ročníky 27, 28 a 30.


Po nástupe nacistov k moci sa obnovilo zbrojenie, ktoré však spočiatku prebiehalo v skritej podobe. Z tohto dôvodu používali výrobcovia kódové výrobné značky a kódované boli aj roky výroby. V období po roku 1933 boli všeobecne používané kódy, ktoré tvorilo písmeno S/číslo výrobcu. Mnohé z nich sa dodnes nepodarilo rozlúštiť. Konkrétne v prípade bodákov sa ako jediný uvádza kód S/155 patriaci firme E.u.F. Horster a Co. Solingen. Okrem neho je doložené používanie pätnástich neidentifikovaných kódov.


*S/27 Erma Waffenfabrik und Feinmechanische Werke B. Geipelt GmbH, Erfurt
* S/42 Mauser-Werke AG, Oberndorf
* S/147 J. P. Sauer & Sohn, Suhl/Thüringen
* S/155 E&F Hörster, Solingen
* S/172 Carl Eickhorn, Solingen
* S/173 Elite Diamantwerk, Siegmar-Schonau bei Chemnitz
* S/174 WKC, Solingen
* S/175 Carl Eickhorn, Solingen oder Höller, Solingen
* S/176 Weyersberg, Solingen
* S/177 Friedrich Abr. Herder & Sohn Solingen
* S/178 Gebr. Heller, Marienthal bei Schweina
* S/184 Weyersberg Kirschbaum & Co, Solingen
* S/185 Elite-Diamantwerk, Siegmar-Schönau bei Chemnitz
* S/237 Berlin Lübecker Maschinenfabrik. Werk Lübeck (nicht gesichert)
* S/238 Dürkopp-Werke, Bielefeld
* S/239 Richard Herder, Solingen
* S/240 Unbekannt,
* S/241 Unbekannt,
* S/242 Solinger Axt & Hauerfabrik, Solingen
* S/243 Mauser-Werke AG, Berlin-Borsigwalde
* S/244 Mundlos AG, Magdeburg
* S/245 Julius Schmidt & Söhne, Riemberg/Breslau
(podla http://de.wikipedia.org/wiki/S-Codes)


Bodáky vyrobené v roku 1934 sú na chrbte čepele alebo pri kóde výrobcu značené písmenom K a výrobky z roku 1935 písmeno G. od roku 1936 prestali byť letopočty na zbraniach kódované. Kódovanie zbraní kódom S/xxx sa uržalo približne do roku 1937, pričom ja tu evidentná určitá nejednotnosť – niektorý výrobcovia tento kód používajú, iný používajú opäť normálnu výrobnú značku.
K zmene tohto stavu došlo v roku 1940, u firmy W.K.C. do roku 1941. Vypuknutie 2. svetovej vojny si vynútilo opätovné zavedenie dôsledného kódovania v úplne novej pobobe. Od roku 1939 sa postupne zavádzalo kódovanie skladajúce sa najčastejšie z troch písmen. U bodákov ide o značky:


ab- Mundlos AG, Magdeburg Nord
agv-Berg&Co, Solingen-Ohligs
asw-E&F Horster, Solingen
bym-Gennosenschafts Machinenhaus der Buchsenmacher, Fernlach/Karnten, Austria
can- August Wallmeyer, Eisenach (Thuringen)
clc-Richard Abr. Herder, Solingen
cof- Carl Eickhorn Waffenfabrik, Solingen
cqh-Clemen und Jung, Solingen
crs- Paul Weyersberg und Co, Solingen
cul- Ernst Pack und Sohne, Solingen
cvl- Weyersberg, Kirschbaum und Co. (aka WKC)Waffenfabrik GmbH, Solingen-Wald
ddl- Remscheider Hobelmesserfabrik Josua Corts Sohn, Remscheid
dot- Waffenwerk Brunn AG, werk Brunn, Czechoslovakia
ffc- Friedrich Abr. Herder und Sohn, Solingen
fnj- Alexander Coppel GmbH (aka Alcoso), Solingen
fze- F.W. Holler, Solingen
i-Elite Diamantwerk, Siegmar-Schonau bei Chemnitz
jwh- Manufacture Nationale (Staatliche Waffenfabrik) Chatellerault, France
pyy- Berg&Co, Solingen
sgx- E&F Horster, Solingen


Bodáky s pošvami mali vlastné čísla nezávislé od čísla pušky. Dôvodom tohto faktu je pravdepodobne najmä fakt, že bodáky sa nevyrábali u rovnakej firmy ako pušky. Číslovanie bolo prevádzané podľa bežne zavedenej praxe v sériách po 10 000 kusoch. Jednotlivé série boli značené písmenami abecedy.


3.model


Od roku 1938 začali výrobcovia nahrádzať pôvodné drevené črienky črienkami z čierneho bakelitu. Hoci používanie bakelitových črienok nebolo všeobecne záväzné – napr. firma WKC vyrábala drevené črienky až do roku 1943 – tieto zbrane sa zvyknú bežne označovať ako M84/98 3.model. Okrem čiernych rúčok sa najmä v druhej polovici vojny vyrábali aj bakelitové črienky v hnedej farbe.
Ďalšou zmenou bola postupná zmena povrchovej úpravy z brynýrovania na fosfátovanie.
Rovnako ako ostatné zbrane aj bodáky boli pri preberaní opatrené prejímacou značkou WaA a číslom komisára, ktorý ich preberal. Predovšetkým u solingenských výrobkou sa stretávame s rovnakým číslom komisára na výrobkoch rôznych firiem, z čoho je zrejmé, že jednotlivý komisári nemali na starosti iba jednu firmu, ale viac podnikov. Pred začiatkom vojny boli značkou WaA označené všetky súčiastky bodáku, neskôr sa postupne počet vyrazených značiek znižoval. Zároveň sa postupom času znižovala aj kvalita bodákov. V rámci zjednodušenia výroby boli dokonca v niektorých sériách z roku 1944 použité namiesto skrutiek použité na upevnenie črienok nity.


Okrem hore popisovaných bežných bodákov sa môžeme stretnúť aj z bodákmi, ktoré do týchto schém nezapadajú:
- sú inak číslované. Ich výrobné čísla sú vyššie ako 10 000
- majú čepele značené celým názvom výrobcu, prípadne jeho grafickým znakom
- nemajú prejímacie značky WaA
- prípadne sa odlišujú inak


Dôvodov môže byť niekoľko. Bodáky sa často opravovali a kompletovali, pričom mohlo dôjsť k prečíslovaniu, alebo môže ísť o zbrane určené na export, ktorý čiastočne pokračoval aj po vypuknutí 2.svetovej vojny. Tieto exportné bodáky boli často zadržané a dodané pre potreby nemeckej armády.


Bodáky M84/98 sa nosili na koženom (prípadne textilnom) závesníku spoločne so strapcom. Armádny strapec mal základnú farbu zelenú alebo svetlo šedú a podľa farby posuvky, stonky a venca bolo možné presne určiť, ku akej jednotke jeho majiteľ patril. V priebehu vojny sa však od nosenia strapcov postupne upustilo, hoci existujú fotografie vojakov maskovacích uniformách či dokonca priamo v bojovom nasadení, ktorí strapec na bodáku majú.


Výroba bodáku M84/98 skončila u väčšiny výrobcov koncom roka 1944, s výnimkou štyroch firiem, ktoré vyrobili niekoľko sérii ešte aj v roku 1945.


Spracované na základe článku Jana Šmída (Strelecká Revue)
John Walter- The German Bayonet
Mike Welser- Reichswehr and Wehrmacht Bayonets 1920-1945
doplnené o info z môjho archívu
URL : https://www.valka.cz/DEU-bodak-SG-1884-98-na-pusku-Mauser-98k-t59342#222274Verze : 0
Pri blúdení netom som narazil na pekné fotky bodáku vz.84/98 z roku 1915:
bodák už má ochranný plech na ochranu črienok, ale od neskorších výrobkov sa ešte líši (mimo značenia) v ďalších detailoch. Skrutky na rukoväti nemajú zárez pre šroubovák, má iný tvar stiskátka, črienky nemajú typický obdĺžnikový výrez a čepeľ má menej výrazný hrot.
Tieto bodáky sa už vyskytujú len zriedka.


fotos are from aukro.cz
URL : https://www.valka.cz/DEU-bodak-SG-1884-98-na-pusku-Mauser-98k-t59342#224064Verze : 0
Ešte pre úplnosť pripájam pár fotografii 1.modelu SG84/98, ktoré sa mi podarilo objaviť na stránke www.histoire-collection.com


Zbraň ešte s pôvodnou koženou pošvou a starým typom hlavice....
URL : https://www.valka.cz/DEU-bodak-SG-1884-98-na-pusku-Mauser-98k-t59342#224637Verze : 0
Pred skončením 2.svetovej vojny sa už tieto bodáky vyrábali úplne bez značenia. Povrch týchto bodákov je už spravidla upravený fosfátovaním.
URL : https://www.valka.cz/DEU-bodak-SG-1884-98-na-pusku-Mauser-98k-t59342#228670Verze : 0