Main Menu
User Menu

11. tanková brigáda [1945-1947]

11th Tank Brigade

     
Název:
Name:
11. tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
11. tanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
23. tanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-01.10.1945 Velitelství tankového vojska 1. oblasti
01.10.1945-01.10.1947 13. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-01.10.1947 Milovice, kasárny /
Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1945-01.10.1947
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1945-01.10.1947 Tankový prapor I/11
15.09.1945-01.10.1947 Tankový prapor II/11
15.09.1945-01.10.1947 Tankový prapor III/11

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 4660 Milovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (11. tanková brigáda)
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-brigada-1945-1947-t59328#213821Verze : 0
MOD