Main Menu
User Menu

Železniční pluk 1 [1945-1950]

1st Railway Regiment

     
Název:
Name:
Železniční pluk 1
Originální název:
Original Name:
Železniční pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
1. železniční pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-30.09.1949 Železniční brigáda
30.09.1949-15.08.1950 Velitelství ženijního vojska
15.08.1950-01.01.1951 Dopravní oddělení generálního štábu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.01.1951 Pardubice, Kasárny Tomáše G. Masaryka /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.RRRR Polidor, Antonín (podplukovník ženijního vojska)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1949-15.08.1950 Vojenský železniční sklad 1
01.10.1949-15.08.1950 Vojenský železniční sklad 2
01.10.1949-15.12.1950 Železniční prapor III/1

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
08.03.1948-01.01.1951 Bachmačský železniční pluk
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 9444
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, knihovní fond (Polesný, J.: Vývoj organizace ženijního vojska a jeho kádrové zabezpečení v letech 1945-1949. Praha 1972)
URL : https://www.valka.cz/Zeleznicni-pluk-1-1945-1950-t59215#649030Verze : 0
MOD