Řád rumunské koruny (1881)

Order of Crown of Romania
Ordinul Coroana României
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny Order of Crown of Romania
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Struktura:
Structure:
- velkokříž
- velkodůstojník
- komtur
- důstojník
- rytíř


Pozn.: všechny třídy mohou být uděleny s meči
- Grand Cross
- Grand Officer
- Commander
- Officer
- Knight


Remark: Swords can be added to all classes.
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#319881 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 1. třída s meči Order of Crown of Romania 1st Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Mare Cruce
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#408227 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 1. třída Order of Crown of Romania 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Mare Cruce
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#408180 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 2. třída Order of Crown of Romania 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#393453 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 2. třída s meči Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#408181 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 3. třída s meči Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Comandor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#408182 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 3. třída Order of Crown of Romania 3rd Class
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Comandor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#408183 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 4. třída Order of Crown of Romania 4th Class
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României Ofițer
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#408184 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 5. třída Order of Crown of Romania 5th Class
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României de cavaler
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
09.05.1932
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#415897 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny - 4. třída s meči Order of Crown of Romania - 4th Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
-Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#627930 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád rumunské koruny 5. třída s meči Order of Crown of Romania 5th Class with Swords
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Coroana României de cavaler
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.05.1881
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietmann: Phaleristik Rumänien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#415898 Verze : 0
Ordinul Coroana Romaniei
Řád Rumunské koruny:
Orden der Krone von Rumänien
Order of the Crown of Romania
Tento řád byl založen Karlem I. 14.03.1881. Byl založen a určen jako vysoké ocenění zásluh o královský dům, všeobecné zásluhy o Rumunsko, za vojenské zásluhy v době míru i v době války. Vyšší stupně řádu byly určeny pro vysoké státní úředníky a generalitu armády.
Statut řádu byl vyhlášen 10.05.1881. Toto datum v Rumunsku má již svoji historii a nebylo vybráno náhodně. Dne 10.05.1866 se stává pruský princ z rodu Hohenzollernů rumunským knížetem pod názvem Karel I.
Dne 10.05.1877 se Rumunsko angažuje v rusko-turecké válce 1877-1878 na straně Ruska. Rumunsko se stává právně nezávislým státem.
Dne 10.05.1881 je kníže Karel korunován a Rumunsko se stává královstvím.
Nový řád se člení do pěti stupňů:
Velkokříž,který se nosil na velkostuze. Průměr řádového klenotu (kříže) je 70 mm, hvězda o velikosti 90 mm. Šířka velkostuha 100 mm.
Velkodůstojník se nosil na stuze kolem krku. Řádový kříž byl stejné velikosti jako u stupně velkokříž. Hvězda, kterou se řád doplňoval byla menší o průměru 82 mm. Náhrdelní stuha o šířce 42 mm.
Komander řádu se nosil na náhrdelní stuze, rozměr kříže byl 60 mm, šířka stuhy 42 mm
Důstojník se nosil na náprsní stuze. Stuha byla doplněna rozetou. Velikost kříže byla 40 mm
Rytíř řádu byl mošen na volné splývavé stuze. První čtyři stupně řádu byly vyrobeny z pozlaceného stříbra (jen výjimečně ze zlata) rytíř, klenot byl stříbrný, nezlacený. Velikost kříže opět 40 mm
Dle nařízení krále,který byl zároveň velmistrem řádu, stanovila řádová kancelář tyto počty u jednotlivých stupňů:
25 velkokřížů
80 velkodůstojníků
150 komanderů
300 důstojníků
500 rytířů
Nařízením krále bylo dne 21.12.1916 stanoveno,že stupně komander, důstojník a rytíř budou ve válce za osobní statečnost a vojenské zásluhy udělovány s meči a na válečné stuze.
Zákon,který nařizoval reorganizaci a modernizaci rumunských řádů a vyznamenání ze dne 09.05.1932 se týkal i tohoto řádu.
Poznámka:
Řádové heslo Prinnoi insine je také vykládáno ve smyslu- já sám jsem tak vykonal,.učinil. I proto se králi v Rumunsko říkalo:“ Král Já.“
Literatura:
KLIETMANN K.G. : Phaleristik Rumänien.Berlin 1975
KLIETMANN K.G. : Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille. Berli 1966
PRISTER Boris : Odlikovanja. Zagreb 1984
DORLING TAPRELL H.: Ribons and Medals. London
LOBKOWICZ František: Encyklopegie řádů a vyznamenání
MĚŘIČKA Václav: The Book of Orders and Decorations 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#319865 Verze : 1
Řád Rumunské koruny - reorganizace
Reorganizace řádu po roce 1932
Nařízením krále a po chválení v Senátu dochází i u tohoto řádu ke reorganizaci. Řád mění podobu, velikostí se přizpůsobuje moderním evropským řádů. Stává se elegantní dekorací, která se uděluje i cizinců, důstojníkům tak zvané „Malé dohody“, ale i dalším státním úředníkům. Možnost udělovat tyto řády v cizině král Karel I. hojně využíval. Rytíři řádu však nebyli započítáváni do statutu rytířů v Rumunsku na což přísně dbala řádová kancelář.
Ze středového medailonu kříže, mizí královská koruna. Koruna jako základní symbol řádu je umístěna mezi ramena řádového klenotu. Na střed kříže je vložená zdvojená iniciála krále Karla I. (Carol I.). Stuha,byla v základní barvě modré s dvěmi stříbrnými pruhy o šířce 3 mm umístěnými na okraji. Současná stuha pro lepší rozlišení řádových stužek na stejnokroji vojáků je opět modrá, ale jen s jedním stříbrným pruhem,který je ve středu této nové stuhy.(viz. obrázek)
Vzhled zadní strany kříže nedoznal žádné změny.
Důstojníci, kteří byli tímto řádem vyznamenaní za osobní statečnost před nepřítelem, měli právo nosit tento řád na válečné stuze. Jde o stuhu,která je opět doplněna žlutými proužky po okrajích stuhy. Toto opatření se vztahovalo na stupeň důstojník - rytíř, ale později i na vyšší řádové stupně.
Dne 22.02.1938 řád Rumunské koruny obdržel zvláštní vojenský statut. Řádová dekorace nižších stupňů se doplňovala zkříženými meči, které byly umístěny mezi rameny kříže. Kříž byl zároveň převýšen královskou rumunskou korunou. Tímto typem kříže byli vyznamenávání v letech 1941-44 Němečtí vojáci a další spojenci Rumunska. Po roce 1944 opět spojenci,kteří bojovali proti Německu. V tomto případě Poláci, Čechoslováci a Jugoslávci.
19. října 1939 dochází k rozčleňení řádu a je statutem stanoveno, že řádem budou dekorovány i zasloužilé ženy, které se angažovali na poli vědy,kultury a umění, nebo v oblasti zásluh o Rumunsko na poli diplomatickém. Řádový klenot je menší o průměru 33 mm. Tyto kříže pro ženy svým výskytem ve sbírkách jsou vzácné.
Od 30.06.1941 se řád za statečnost a vojenské zásluhy a to u všech stupňů může udělit s meči a válečnou stuhou.
Dne 27.04.1941 byla v Rumunsku vyhlášena všeobecná mobilizace. Za splnění úkolů a vlastní provedení mobilizace bylo uděleno větší množství řádu Koruny.
Již v roce 1932 dochází k rozšíření počtů rytířů jednotlivých stupňů řádů:
150 velkokřížů
300 velkodůstojníků
500 komanderů
1500 důstojníků
- počet rytířů není stanoven, ale je limitován rozhodnutím řádové kanceláře. Řád byl udělován postupně. Po udělení stupně důstojník bylo nutno počkat 2-5 let a teprve při dalším záslužném činu byl udělen vyšší stupeň řádu. I toto opatření mělo zabránit inflačnímu rozdělování řádu.
Velikost dekorace:
1. Velkokříž, klenot je velký 55 mm, hvězda,která řád doplňuje je také zmenšená na velikost 75 mm.
2. Velkodůstojník řádu, klenot je velký 46 mm, hvězda,která řád doplňuje je o průměru 66 mm.Náhrdelní stuha je široká 45 mm.
3. Komanderá řádu je nošen na náhrdelní stuze, která je široká 45 mm. Velikost kříže je 46 mm
4. Důstojník řádu, kříž je velký 37 mm, stuha je široká 40 mm, doplněná rozetou /růžicí )
5. Rytíř, kříž i stuha jsou stejně velké, Vlastní dekorace je v barvě stříbra.
Výrobci a značení:
Mezi známe výrobce,řadíme opět firmu Resch und Sohn, dále HW (Heinrich Weiss). Tyto ražby jsou stříbrné o ryzosti 835/100, zlacené a pečlivě provedené. Řádové dekorace udělované v době války a to hlavně po roce 1943 jsou již ražby v obecném kovu, zlacené a postříbřené, které nacházíme povětšině bez puncovních a kontrolních značek. Přesto i tyto ražby mají velmi kvalitní provedení s jiskřivým smaltem.
Řád končí svoji karieru rokem 1947 komunistickým pučem a vyhnáním krále Michala z Rumunska.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
URL : https://www.valka.cz/Rad-rumunske-koruny-1881-t59196#319866 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více