Main Menu
User Menu

SOV - DIM (mínohľadačka)

Дорожный индукционный миноискатель (ДИМ)

DIM (Дорожный индукционный миноискатель ДИМ) - cestná indukčná mínohľadačka určená pre vyhľadávanie protitankových a protipechotných mín s kovovým telom (kovovými časťami) uložených na (pod) komunikáciami, vzletovými a pristávacími dráhami a stojánkami letísk a v brodoch do hĺbky 70 cm.


Súprava bola súčasťou jednotky tvoriacu čelnú pochodovú záštitu pochodového prúdu motostreleckých/tankových divízií.


Súprava je montovaná na upravenom podvozku UAZ-469 (spočiatku na GAZ-69) a pozostáva z vyhľadávacej časti, umiestnenej na výklopnom ráme, elektrického napájacieho systému a vytyčovacieho zariadenia.


Zariadenie je schopné zistiť mínu typu TM-62M (ТМ-62М)do hĺbky 25 cm. Zariadenie je schopné zisťovať míny v páse širokom 2,2 m a max. rýchlosťou 10 km/hod. Obsluha vozidla je tvorená dvoma osobami - vodič a operátor. Pri práci je vozidlo doplnené o štvoricu pyrotechnikov s mínohľadačkami IMP, príp. UMIV, RVM, RVM-2 (ИМП (УМИВ, РВМ, РВМ-2), roznetkami a ďalším pyrotechnickým vybavením na likvidáciu nájdených mín.


V pochodovej polohe je vyhľadávacia časť zdvihnutá dohora, nad prednú časť vozidla, v bojovej polohe je spustený pred vozidlo. Vozidlá sú špeciálne upravené - do hydraulického obvodu brzdového ústrojenstva sú doplnené prvky, ktoré umožňujú automatické zastavenie vozidla v prípade signálu z vyhľadávacej časti, na prevodový systém je napojený kompresor. V zadnej časi vozidla sú dve nádrže s vytyčovacou kvapalinou a trysky, ktoré vytyčujú preverený úsek komunikácie.


Popis činnosti:
Pri prevedení zariadenia do bojovej polohy, zapnutí napájania a kontrole zariadenia zapína operátor vyhľadávacie zariadenie a dáva pokyn vodičovi na pomalú jazdu vpred. Operátor zapína elektromagnetické ventily nádrží s jasno-žltou vytyčovacou kvapalinou, ktorá za vozidlom značkuje preverný úsek komunikácie a pomocou ovládacieho zariadenia zabezpečuje správnu polohu vyhľadávacieho zariadenia na komunikácii.
V prípade zistenia míny auomatika automaticky zablokuje brzdy vozidla a vozidlo zostáva stáť. Následne sa svojej práce ujímajú vezení pyrotechnici so svojím vybevením a operátor odblokováva brzdy automobilu. Vodič s automobilom odchádza do bezpečnej vzdialenosti. Po likvidácii míny pyrotechnici nasadnú a vozidlo pokračuje v kontrolr komunikácie.


Vozidlá DIM (ДИМ) boli vo výzbroji ženijnej roty ženijného práporu motostreleckých a tankových divízií Sovietskej armády. Každá rota mala vo výzbroji tri vozidlá. Vozidlá nemali integrovanú výzbroj, ani špeciálne pancierovanie.Zdroj: https://tewton.narod.ru/texnica/dim.html
https://weaponsas.narod.ru/WeaponsAS_Ingen.htm

SOV - DIM (mínohľadačka) - DIM na podvozku GAZ-69, v pochodovej polohe

DIM na podvozku GAZ-69, v pochodovej polohe
SOV - DIM (mínohľadačka) - DIM na podvozku UAZ-469, v bojovej polohe

DIM na podvozku UAZ-469, v bojovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-DIM-minohladacka-t59119#213218Verze : 0
MOD