Main Menu
User Menu

6. dělostřelecký pluk [1950-1961]

6th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
6. dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
6. dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 6
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
6. dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva 6. divise
01.01.1951-01.11.1954 6. pěší divize
01.11.1954-09.05.1955 6. střelecká divize
09.05.1955-01.10.1958 16. střelecká divize
01.10.1958-01.09.1960 4. motostřelecká divize
01.09.1960-01.09.1961 4. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.08.1961 Znojmo, kasárny /
01.08.1961-01.09.1961 Jemnice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1951-DD.MM.1951 Honus, Gustav (Major)
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR Jeslínek, Zdeněk (Kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1956 Jeslínek, Zdeněk (Podplukovník)
DD.MM.1956-DD.MM.1958 Kukla, Alois (Major)
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Čech, Miroslav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1961 Čech, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1950-01.04.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 6

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.10.1958 Dělostřelecký pluk Klementa Gottwalda
01.10.1958-01.09.1961 Martinský dělostřelecký pluk Klementa Gottwalda
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-01993 (6. dělostřelecký pluk)
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/6-delostrelecky-pluk-1950-1961-t59071#418670Verze : 2
MOD