Main Menu
User Menu

207. protitankový pluk [1951-1955]

207th Anti-Tank Regiment

     
Název:
Name:
207. protitankový pluk
Originální název:
Original Name:
207. protitankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 207
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
4. protitankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-09.05.1955 33. protitanková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-09.05.1955 Lešany, Dělostřelecké kasárny
Velitel:
Commander:
01.01.1951-09.05.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-09.05.1955
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-09.05.1955
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.01.1951-09.05.1955 VÚ Lešany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (207. protitankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/207-protitankovy-pluk-1951-1955-t59049#409378Verze : 0
MOD