Main Menu
User Menu

Prapor "Šlajchart"

Prápor "Šlajchart"

     
Název:
Name:
Prapor Šlajchart
Originální název:
Original Name:
Prápor Šlajchart
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Oddiel vzdušného spravodajstva
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1944
Nástupce:
Successor:
pripojený k 2. československej partizánskej brigáde M.R. Štefánika
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1944-DD.10.1944 V. taktická skupina
Dislokace:
Deployed:
29.08.1944-30.08.1944 Brodno
30.08.1944-30.08.1944 Žilina
DD.08.1944-DD.MM.1944 Strečnianska tiesňava
DD.MM.1944-01.09.1944 výšiny Rakytie a Domašín
02.09.1944-03.09.1944 Dubná Skala
03.09.1944-DD.09.1944 Vrútky
DD.09.1944-DD.09.1944 Kláštor pod Znievom
18.09.1944-DD.09.1944 Prievidza
DD.MM.1944-DD.10.1944 Rajecké Teplice

Velitel:
Commander:
29.08.1944-DD.10.1944 Šlajchart, Teodor (stotník/kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL CZ: https://www.valka.cz/Prapor-Slajchart-t58970#486761Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prapor-Slajchart-t58970#486761Version : 0
MOD
Prápor Šlajchart


Vznik: 29. 9. 1944 v Žiline
Veliteľ: stot. Teodor Šlajchart
Veliteľ rádio stanice: rtm. Martin Riečický
rtm. Jozef Hlavatý


Prvá rota:
Veliteľ npor. Alojz Man
Velitelia čiat: por. let. Ladislav Richweis; por. let. Anton Ovčiarka; por. let. Ján Novák


Druhá rota:
Veliteľ npor. let. Ján Pažický
Velitelia čiat: dôst. zást. Vincent Gažo; rtm. Alojz Škvaridlo; dôst. zást. Viliam Farbaky


Tretia rotaVeliteľ por. let. Štefan Filip
Velitelia čiat: dôst. zást. Ján Ustaník; dôst. zást. Jozef Mráz


Početný stav: 10 dôstojníkov, 6 rotmajstrov a 250 vojakov
Prápor tvorili príslušníci Spojovacieho práporu Vzdušných zbraní posilnení o dobrovoľníkov.
Históriu doplním,2009.Zdroj: Bosák - Z bojových operácií na fronte SNP; Pravda 1979.
URL CZ: https://www.valka.cz/Prapor-Slajchart-t58970#212757Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prapor-Slajchart-t58970#212757Version : 0