Main Menu
User Menu

Repašský, Karol

Repassky, Karol

     
Příjmení:
Surname:
Repašský
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Repássy
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1905 Richvald /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.09.1944 Martin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ práporu "Repašský" (1944)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
http://www.vhu.sk/index.php?ID=1650
URL : https://www.valka.cz/Repassky-Karol-t58968#490618Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Repašský
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Repássy
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.01.1940 poručík
03.03.1942 nadporučík
01.01.1943 stotník
DD.MM.1947 štábny kapitán in memoriam
DD.MM.RRRR major in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.08.1944-01.09.1944 Velitel : Prapor "Repašský"

Ručně vyplněné položky:
DD.05.1941-DD.MM.RRRR Peší pluk 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.1942 Peší pluk 102
04.05.1942-DD.12.1942 veliteľ roty, Peší pluk 21
01.03.1943-DD.MM.RRRR veliteľ záchytného strediska pre frontových vojakov v Žiline
29.08.1944-01.09.1944 veliteľ práporu "Repašský"
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1942

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
http://www.vhu.sk/index.php?ID=1650
URL : https://www.valka.cz/Repassky-Karol-t58968#490619Verze : 0
MOD
Major pechoty in memoriam Karol Repašský (Repássy)


Narodený: 9. 11. 1905 - Rychwald, okr. Bardejov
Zahynul: 5. 9. 1944 - Martin


Karol Repašský sa narodil 9. 11. 1905 v rodine rolníka. Vyštudoval učitelský ústav a ako učitel tiež pracoval od roku 1930.


Prv než začal vyučovať, absolvoval v rokoch 1927 - 1929 prezenčnú vojenskú službu. Učiteľskému remeslu sa venoval od roku 1930 do roku 1940, keď opäť vstúpil do Slovenskej armády.


V polovici roka prešiel aplikačným kurzom pre dôstojníkov pechoty a od októbra slúžil v Bratislave na MNO. V roku 1941 bol preložený ku 5. rote pechotného pluku 6. Keď vypukla vojna na východnom fronte, bol pluk 6 od 28. júna 1941 nasadený do boja proti ZSSR. O pár mesiacov na to, bol preložený ku Zaisťovacej divízii, konkrétne ku pluku 102.


V marci 1942 bol povýšený do hodnosti nadporučík pechoty. Od mája tohto roku slúžil v Rýchlej divízii, až do decembra 1942, keď bol stiahnutý z frontu. Za boj proti Sovietskemu zväzu dostal v roku 1942 medailu Za hrdinstvo II. stupňa a nemecký Eisernkreuz II. Klasse.


Do nového roku 1943 vstúpil ako čerstvo povýšený na hodnosť stotník pechoty. V marci 1943 sa ujal funkcie velitela frontového záchytného strediska v Žiline. Tu sa postupne zapájal do odboja.
Keď napokon 29. 8. 1944 vypuklo povstanie, menoval ho mjr. Dobrovodský za velitela práporu v sile 300 mužov. Prápor Repašský tvorili vojaci zo Žilinskej posádky, záložníci a dobrovolníci. Spolu s práporom Šlajchart tvorili hlavnú bojovú silu Žilinskej posádky.


Prápor posilnený delostreleckou batériou zaujal 29. 8. 1944 pozície na severozápadných prístupoch ku Žiline. Kvôli obchvatnému manévru Nemcov sa musel prápor z pozícií stiahnuť a spolu s ostatnými povstaleckými jednotkami opustil Žilinu. Prápor potom zaujal obrannú pozíciu v Strečnianskej tiesňave.


2. septembra, pri mohutnom nepriatelskom útoku, utrpel prápor ťažké straty. Veliteľa Karola Repašského zasiahla do hlavy črepina a musel byť v bezvedomí odsunutý do nemocnici v Martine. Prápor vplyvom sústredeného leteckého bombardovania utrpel ťažké straty a napokon bol prápor Repašský rozpustený a zvyšok mužstva bol pridelený ku iným povstaleckým jednotkám.


Karol Repašský sa zo svojho zranenia už neprebral a napokon 5. 9. 1944 v Martinskej nemocnici skonal.
V roku 1947 bol in memoriam povýšený na štábneho kapitána a do hodnosti majora pechoty in memoriam so spätnou platnosťou od 1. 5. 1944.

Vyznamenania:
Medaila Za hrdinstvo II. Stupňa (1942)
Eisernes Kreuz II. Klasse (1942)
Čs. vojnový kríž 1939 in memoriam (1945)


Zdroj:
Stanislav - Letectvo v prípravách na ozbojené vystúpenie a jeho účasť v SNP; Slovenská akadémia vied 1996; ISBN 80-224-0449-7
Kliment, Nakládal - Slovenská armáda 1939 - 1945; Levné knihy 2006; ISBN 80-7309-395-2
Vojenské osobnosti čs. odboje; Ministerstvo obrany ČR - AVIS 2005; ISBN 80-7278-233-9
Bosák - Z bojových operácií na fronte SNP; Pravda 1979; ISBN 80-987150-1-1

Repašský, Karol - Strečno

Strečno
URL : https://www.valka.cz/Repassky-Karol-t58968#212755Verze : 2