Main Menu
User Menu

Dobrovodský, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Dobrovodský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Dobrovodský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.02.1909 Dolný Kubín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.08.1986 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ delostrelectva 1. taktickej skupiny (1944)
veliteľ 11. delostreleckej brigády (1945-1947)
vojenský a letecký pridelenec v Bukurešti (1947-1948)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
uväznený (1950-1955)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Stanislav - Letectvo v prípravách na ozbojené vystúpenie a jeho účasť v SNP; Slovenská akadémia vied 1996; ISBN 80-224-0449-7
Kliment, Nakládal - Slovenská armáda 1939 - 1945; Levné knihy 2006; ISBN 80-7309-395-2
Vojenské osobnosti čs. odboje; Ministerstvo obrany ČR - AVIS 2005; ISBN 80-7278-233-9
Bosák - Z bojových operácií na fronte SNP; Pravda 1979; ISBN 80-987150-1-1
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Jozef-t58967#467613Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dobrovodský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Dobrovodský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1930 Vojenská akadémia, Hranice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aplikačná škola delostrelectva, Plavecké Podhradie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1930 poručík
01.10.1934 nadporučík
17.05.1939 stotník
01.07.1941 major
DD.10.1946 podplukovník (s účinnosťou od 01.10.1944)
19.02.1947 plukovník (s účinnosťou od 01.10.1946)
DD.11.1950 odsúdený za vojenskú zradu
DD.MM.1966 rehabilitovaný
02.12.1991 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.02.1942-30.06.1942 Velitel : Dělostřelecký oddíl 11
01.09.1945-01.10.1945 Velitel : 4. těžká dělostřelecká brigáda
01.10.1945-15.01.1947 Velitel : 11. dělostřelecká brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 2

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Delostrelecký pluk 10
DD.MM.RRRR-DD.MM.1937 Delostrelecký pluk 9
DD.12.1937-RR.MM.RRRR spravodajské oddelenie, Riaditeľstvo opevňovacích prác
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR prednosta spravodajského oddelenia, Vyššie veliteľstvo 1 / veliteľstvo 1. divízie
DD.06.1941-DD.08.1941 veliteľ delostreleckého oddielu, východný front
DD.02.1942-DD.03.1942 veliteľ delostreleckého oddielu, východný front
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ Delostreleckého pluku 11
DD.11.1943-DD.MM.RRRR veliteľ pracovného práporu
07.03.1944- prednosta úradu Pracovného zboru MNO
10.09.1944-DD.09.1944 veliteľ delostrelectva 5. taktickej skupiny
DD.09.1944-DD.MM.1944 veliteľ delostrelectva 1. taktickej skupiny
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR v zajatí z ktorého ušiel
DD.MM.1945-DD.MM.1945 delostrelectvo 1. československého armádneho zboru
DD.09.1945-DD.MM.1947 veliteľ 4. ťažkej delostreleckej brigády / 11. delostreleckej brigády
DD.MM.1947-DD.09.1947 spravodajské oddelenie Hlavného štábu MNO
DD.09.1947-DD.12.1948 vojenský a letecký pridelenec v Bukurešti
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský vedecký ústav, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1942

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1943

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
s palmou / avec Palme / with palm

DD.MM.1947

Řád rumunské koruny 3. třída s meči
Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1949

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-


DD.MM.1944 Vojenný víťazný kríž IV.tr.
Poznámka:
Note:
DD.10.1950-DD.04.1955 odsúdený na 18 rokov väzenia za vojenskú zradu a špionáž
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Jozef-t58967#490322Verze : 0
MOD
Generálmajor in memoriam Jozef Dobrovodský


narodenie: 25. 2. 1909 - Dolný Kubín
úmrtie: 5. 8. 1986 - Bratislava


Jozef Dobrovodský započal 7. novembra 1927 vojenskú službu. Bol zaradený ku delostreleckému pluku 9 avšak ešte v tom roku odišiel študovať do Bratislavy Školu delostreleckých dôstojníkov v zálohe.
Po jej skončení od roku 1928 navštevoval Vojenskú akadémiu v Hranicích. Ukončil ju v roku 1930 v hodnosti poručíka delostrelectva. Následne bol 3 roky zaradený u del. pluku 10 avšak prevážnu časť služby v pluku strávil štúdiom na Aplikačnej škole delostrelectva až bol napokon v polovici roku 1933 "vrátený" ku del. pluku 9.


Tu slúžil až do rozpadu ČSR. Po vzniku Slovenskej republiky (mnohokrát chybe interpretovanej ako Slovenský štát, viď dobové dokumenty) bol Dobrovodský zaradený ku delostreleckému oddielu 15 a urýchlene nasadený pri obrane hraníc proti maďarským vojskám. V apríli 1939 bol povýšený do hodnosti stotník delostrelectva.


Neskôr bol povýšený na majora delostrelectva a v rámci delostreleckého pluku 11 (motorizovaného) bol od 28. júna 1942 nasadený na východnom fronte. Od septembra, po návrate z frontu, bol poverený výcvikom.
Od februára 1942 do mája opäť nasadený na fronte ako velitel delostreleckého pluku 11. Dobrovodský zastával proti nemecký postoj a dlhodobo udržoval kontakt s odbojovými skupinami. Vďaka svojmu napojeniu na odboj, bol pplk. Golianom určený za hlavného organizátora povstania v žilinskej posádke.


Povstanie napokon začalo 29. 8. 1944, keď sa na Slovensko začali presúvať nemecké vojenské jednotky. Žilinskej posádke velil prorežimne orientovaný pplk. Kallo. Mjr. Dobrovodský vykonával funkciu jeho zástupcu. V deň vypuknutia SNP Dobrovodský násilne prevzal velenie nad žilinskou posádkou.


Po následnej mobilizácii sa podarilo v Žiline zhromaždiť okolo 1 000 vojakov a dobrovolníkov. Plán brániť Žilinu napokon, kvôli nemeckému obchvatu nevyšiel, pričom situáciu obrancom komplikovala aj 200 členná nemecká jednotka, ktorá sa zabarikádovala v centre Žiliny. Dobrovodský preto 30. augusta vydal rozkaz opustiť Žilinu a presunúť sa do Strečnianskej tiesňavy.


10. septembra bol, v rámci reorganizácie 1. čs. armády, Strečniansky smer zaradený do územia V. taktickej skupiny. Jej velením bol poverený Dobrovodský. Kocom septembra sa povstalecké územie výrazne zmenšilo a tak došlo k ďalšej reorganizácii. Dobrovodský prevzal velenie I. taktickej skupiny v Banskej Bystrici. Po potlační povstania odišiel do hôr a pokračoval v boji s partizánmi.


V novembri ho Nemci zajali, avšak nepodarilo sa im zistiť jeho totožnosť. Z väzenia v Bystrici sa mu podarilo ujsť. Od decembra 1944 sa pod falošným menom liečil v Bratislavskej nemocnici. Po zotavení prebehol na sovietsku stranu frontu a v apríli 1945 bol prijatý ku čs. vojskám v ZSSR.


Po vojne zastával v čs. armáde funkcie velitela 4. delostreleckej brigády, od októbra 1945 u 7. brigády a od novembra napokon u 11. delostreleckej brigády v Košiciach. Od septembra 1947 do decembra 1948 vykonával funkciu vojenského ataché v Bukurešti. V marci 1950 bol zatknutý a 10. 11. 1950 ,vo vykonštruovanom procese, odsúdený za velezradu a špionáž na 18 rokov väzenia. Trest mu bol napokon skrátený a v roku 1966 sa dočkal úplnej vojenskej rehabilitácie. Následne pracoval v smaltovni, kameňolome a ako vodič.


Zomrel 5. augusta 1986 v Bratislave.


2. 12. 1991 bol povýšený do hodnosti generálmajor in memoriam


Zdroj:
Stanislav - Letectvo v prípravách na ozbojené vystúpenie a jeho účasť v SNP; Slovenská akadémia vied 1996; ISBN 80-224-0449-7
Kliment, Nakládal - Slovenská armáda 1939 - 1945; Levné knihy 2006; ISBN 80-7309-395-2
Vojenské osobnosti čs. odboje; Ministerstvo obrany ČR - AVIS 2005; ISBN 80-7278-233-9
Bosák - Z bojových operácií na fronte SNP; Pravda 1979; ISBN 80-987150-1-1
URL : https://www.valka.cz/Dobrovodsky-Jozef-t58967#212752Verze : 0