Main Menu
User Menu

PUMA (Poretz Mokshim Handasati)

obrněný ženijní transportér - pásový

     
Název:
Name:
PUMA
Originální název:
Original Name:
PUMA
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
Israeli Ordnance Corps Workshops,
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
5 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
50000 kg
Celková délka:
Overall Length:
7840 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3380 mm
Celková výška:
Overall Height:
2000 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pancéřování:
Armour:
pasivní pancéř 3. generace


reaktivní pancéř1)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Teledyne Continental AVDS-1790-6A
- vzduchem chlazený dieselový přeplňovaný motor
Výkon:
Power:
671.1 kW při 2400 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Detroit Diesel Allison CD-850-6A
- automatická
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
1x zbraňová stanice OWS (7,62 mm nebo 12,7 mm)2)
3x kulomet FN MAG / M240 (7,62 mm)2)
1x minomet Soltam (60 mm)2)
2x vrhač zadýmovacích granátů TAAS IS-62)
- 2x 6 zadýmovacích granátů CL-3030

1x laser Thor s velkorážovým kulometem M2HB (12,7 mm)3)

raketomet Carpet3)
- 20x raketa s hlavicí FAE
bunkr Nagman / Kasman3)
odminovávací zařízení KMT-5 Nochri3)
odminovávací zařízení Magov3)
elektromagnetickým systémem pro detekci min3)
jeřáb3)
přívěs se systémem pro odminování3)
radlice3)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) doplňkové pancéřování


2) standardní vybavení


3) volitelné vybavení
Zdroje:
Sources:
http://www.israeli-weapons.com/ ; http://www.imi-israel.com/ ; http://www.army-guide.com/ ; http://www.wikipedia.org/; http://www.clubi.ie/exalted/centurio.htm ;
měsiční periodika ATM (Armádní Technický Magazín)
URL : https://www.valka.cz/PUMA-Poretz-Mokshim-Handasati-t58836#212531Verze : 0
MOD
PUMA


Poretz Mokshim HandasatiHistorie a vývoj
Ačkoli Nagmachon byl krok kupředu ve srovnáním s vozidlem NagmaSho't, stále to bylo náhradní a dočasné řešení v oblasti vyhovujujících obrněných transportérů s dostatečnou ochranou posádky a převážených vojáků. V již obeznámené cestě postupného-navazujícího vývoje (technologie tzv. "Telescopic Development"), byl vyvinut další transpotér využívající podvozek tanku Centurion (resp. tanku Sho't, Sho't-Kal).
Výsledkem bylo uhlazenější vozidlo s nižší siluetou. Praktické snížení siluety vozidla mělo za důsledek zvýšení schopnosti přežití na bojišti. Tuto schopnost,
navíc umocňuje použití pancéře 3. generace, který se vyznačuje kvalitnější ochranou a vyšší odolností (tzn. de facto je pro střely hůře proniknutelný než předešlé druhy používaného pancéře).


Výsledné vozidlo však mělo významný nedostatek, a to ten že stejně jako vozidla NagmaSho't, Nagmachon a Nakpadon nemělo zadní rampu určenou pro vstup a výstup pro přepravový výsadek. Následek bylo, že převážení vojáci museli nastupovat anebo opouštět vozidlo stropem přes korbu, vystavujíc se tak napřátelské palbě. Vysoká míra ohrožení jednotek byla shledána natolik důležitá, že vozidlo nebylo uznáno za schopné plnit roli obrněného transportéru při kombinovaných tankových operacích. Avšak v tom samém čase, ženijní vojsko (Izraelské armády IDF) vzneslo požadavek na těžké a dobře chráněné vozidlo k podpoře jejich bojových úloh. Bylo rozhodnuto přepracovat nové vozidlo k plnění poviností ženijního vojska. Vozidlo bylo pojmenováno PUMA, což je složené slovo z "Poretz Mokshim Handasati" ( - doslova "vozidlo pro provádění průlomů minových polí"; viz. Slovníček pojmů a zkratek IDF a IAF).Popis
Jak již bylo uvedeno, vozidlo PUMA je odvozeno z v té době všudypřítomného tanku Sho't Kal (MBT), což je modifikovaný britský tank Centurion. Stejně jako u transportérů NagmaSho't, Nagmachon a Nakpadon, i tady byla odstraněna věž spolu s prostorem pro uložení munice. Tento uvolněný prostor byl využit pro posádku a ženijní výsadek. Řidičské stanoviště zůstalo zachováno a je tedy stejné jako u tanku. Výsledné otevření trupu vozidla (tedy již zmíněné odstranění věže) bylo zakryto nízkou nástavbou - obrněným oddělením pro posádku a výsadek. To na rozdíl od vozidel NagmaSho't a Nagmachon překlenuje celou šířku vozidla a to včetně bočních pancéřových panelů. Ty jsou zdvojené a slouží jako schránky k uchovávání munice, hlavně pro kulomety, útočné pušky a samopaly, a popřípadě i granáty. Na stropě jsou tři obdélníkové poklopy : 1 pro velitele, 1 pro střelce a třetí velký poklop je určen pro vstup a výstup výsadku - ženistů (tzv. bojových inženýrů). Pro snadnější výstup i nástup z vozidla, je PUMA vybavena stupátky umístěnými na bocích vozidla. Ty jsou situovány u pátého a šestého pojezdového kola na posledních dvou deskách bočního pancéře.


Schopnost přežítí vozidla je založena na kompletu aplikovaného pancíře. Ten se skládá z bočního reaktivního pancéře (kryjící i část pojezdového ústrojí) a poslední generace pasivní sady pancéře použitého na sešikmených plochách a na ostatních zranitelných bodech. Vozidlo ve své základní konfiguraci spoléhá pouze na pasivní pancéřování. Sešikmenné desky pancéře byly dodatečně vybaveny přídavnými pancéřovými pláty, zvláště na čele a na přední spodní části korby (břiše) vozidla v oblasti řidičského postu. Odpružení a část pojezdového ústrojí vozidla je chráněno bočnými pancéřovými deskami (tzv. "bazooka plates"), skládající se z celkem 8 panelů. Panely jsou velmi podobné těm, které mají tanky Merkava Mk.3, Magach 6B Gal Batash a Magach 7. Jedná se o snýtovaný těžký představný pancíř.


Posádku tvoří řidič, zbraňový operátor a velitel vozidla. Dále je možné přepravovat 5 členný ženijní výsadek.


Ranné varianty transportéru PUMA užívaly stejný motor i převodovku (tzv. power pack), jako vylepšené tanky Centurion užívané Izraelskou armádou (IDF), nazývané Sho't. Jednalo se o dieslový přeplňovaný motor od společnosti Teledyne Continental, model AVDS-1790-2A, s převodovkou Allison CD-850-6. Pozdější verze vozidla jsou vybaveny stejným motorem a převodovkou, jaké užívali tanky Merkava Mk.1. Jsou jimi dieslové přeplňované motor od stejné společnosti a konkrétně jde o AVDS-1790-6A (o výkonu 900 bhp) společně s vylepšenou automatickou převodovkou Allison CD-850-6.


PUMA je vlastně jen upravený podvozek tanku Centurion a má tedy klasické uspořádání. Na bocích se nachází 6 páru pojezdových kol, vpředu 1 pár kol napínacích, vzadu pár ozubených kol hnacích. Používány jsou odolnější pásy převzaté z tanků řady Merkava a odpružení vozidel novější výroby je vylepšeno na úrověň tanku Merkava Mk.2.


Výzbroj vozidla je v základním provedení složena dálkově ovládané střelecké platformy OWS (Overhead Weapon Station) s lafetovaným kuometem FN MAG/M240 v ráži 7,62 mm. Ovládá ji střelec (zbraňový operátor) ze vnitřku vozidla, tzn. že míření i střelba probíhá z bezpečí bez ohrožení střelce. Zaměřování je možno ve dne i v noci (noční režim je umožněn pomocí zesilování zbytkového světla). Systém OWS umožňuje plné ovládání (elektrické servomotorky) z vnitřku vozidla, ale stejně tak dobře i manuální ovládání. V tomto případě, se ale střelec vystavuje nebezpečí zasáhnutí, neboť je nechráněn. Je možné použít i modifikaci OWS vybavenou velkorážovým kulometem M2HB v ráži 12,7 mm. Jako všechny transportéry IDF postavené na základě tanků, je palebná síla vozidla PUMA optimalizována pro potlačení a umlčení nekryté živé síly nepřítele. Vozidlo je dále vybaveno třemi kulomety FN MAG/M240 (opět v ráži 7,62 mm). Ty jsou, každý samostatně, upevněny na kloubových čepech a v případě potřeby je obsluhují vojáci výsadku. Další bojové vybavení vozidla zahrnuje ve stropě montovaný 60mm minomet Soltam (jež lze demontovat a používat i mimo vozidlo) a dva vrhače zadýmovacích granátů IS-6, každý nesoucí 6 zadýmovacích granátů CL-3030 (zmínka je i o možnosti používat vysoce výbušné trhavé granáty). Transportér PUMA může být dále vybaven bunkrem Nagman nebo Kasman s integrovanou výzbrojí pro vedení bojových operací (zejména ve městech), tedy stejným jaké používají i další izraelské transportéry. Novinkou je instalace vysokoenergetického laseru Thor o výkonu 700W, který je určen pro zneškodňování min a výbušných nástrah IED (Improvised Explosion Device). Je spřažen společně s kulometem M2HB (s ráží 12,7 mm). Montován je pravděpodobně namísto stanice OWS a taktéž je plně ovládán ze vnitřku vozidla.


Vozidlo Puma je učeno pro podporu ženijních činností. To by nemohlo provádět bez odpovídajícího vybavení. Lze na něj upevňovat a vyměňovat různé druhy systémů a vybavení dle druhu operace.
Ženijní vozidlo Puma může být vybaveno těmito systémy :


- dálkově ovladaným vysokoenergetickým laserem Thor se spřaženým velkorážovým kulometem M2HB ráže 12,7 mm


- vícehlavňový raketomet Carpet, jehož neřízené rakety mají objemově detonující hlavice (FAE - Fuel-Air Explosive), které svým výbuchem iniciují miny a vytváří tak průchod minovým polem (obr. 7 a 8)


- nástavbou-bunkrem Nagman / Kasman (obr. 6)


- mechanické odminovávací zařízení s válcovými kotouči KMT-5 Nochri (obr. 11 a 12)


- mechanické odminovávací zařízení s vyrývacími noži Magov


- elektromagnetickým detekčním systémem pro zjišťování min


- jeřábem montovaným na zádi


- jednoduchým přívěsem pro vytváření průchodu minovými poli za pomoci tažených náloží


- radlicí (obr. 9 a 10)
Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.israeli-weapons.com/ ; http://www.imi-israel.com/ ; http://www.army-guide.com/ ; http://www.wikipedia.org/; http://www.clubi.ie/exalted/centurio.htm ; a také z měsiční periodiky ATM (Armádní Technický Magazín) ;
URL : https://www.valka.cz/PUMA-Poretz-Mokshim-Handasati-t58836#212533Verze : 0
MOD
PUMA (Poretz Mokshim Handasati)
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) -


PUMA (Poretz Mokshim Handasati) -


PUMA (Poretz Mokshim Handasati) -


PUMA (Poretz Mokshim Handasati) -


PUMA (Poretz Mokshim Handasati) -


URL : https://www.valka.cz/PUMA-Poretz-Mokshim-Handasati-t58836#212534Verze : 0
MOD
PUMA (Poretz Mokshim Handasati)
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s bunkrem

s bunkrem
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s raketometem Carpet

s raketometem Carpet
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s raketometem Carpet

s raketometem Carpet
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s radlicí

s radlicí
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s radlicí

s radlicí
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s KMT-5 Nochri

s KMT-5 Nochri
PUMA (Poretz Mokshim Handasati) - s KMT-5 Nochri

s KMT-5 Nochri
URL : https://www.valka.cz/PUMA-Poretz-Mokshim-Handasati-t58836#212536Verze : 0
MOD