Main Menu
User Menu

Haluzický, Ivan

     
Příjmení:
Surname:
Haluzický
Jméno:
Given Name:
Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Haluzický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.03.1913 Uherský Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.11.1965 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 3. letecké divize
velitel 2. čs. stíhacího pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
příslušník slovenských Vzdušných zbraní
účastník protifašistického odboje
perzekuován a vězněn komunisty
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
http://www.cesi.sk/vyr/vyr50xi.htm
forum.12oclockhigh.net
web.svf.stuba.sk
URL : https://www.valka.cz/Haluzicky-Ivan-t58715#345356Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Haluzický
Jméno:
Given Name:
Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Haluzický
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyšší průmyslová škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1959 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
07.10.1931-31.05.1932 Škola pro důstojníky pěchoty v záloze, Olomouc
01.10.1932-01.07.1934 Vojenská akademie, Hranice
23.09.1945-01.10.1947 Vojenská letecká akademie, Moskva
01.10.1947-26.06.1948 Vysoká škola válečná, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1934 poručík pěchoty
31.07.1935 poručík letectva
01.04.1938 nadporučík letectva
01.01.1940 stotník letectva
01.10.1944 major letectva
01.03.1946 podplukovník letectva
DD.MM.1949 plukovník letectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.08.1937-07.09.1938 Velitel : Letka 62
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Letka 8
07.09.1938-24.10.1938 Velitel : Letka 8
31.07.1940-27.09.1942 Velitel : Letka 11
15.08.1943-01.01.1944 Velitel : Letka 12
01.04.1944-DD.08.1944 Velitel : Stíhací peruť II
25.01.1945-01.08.1945 Velitel : 2. československý stíhací letecký pluk
03.08.1945-23.09.1945 Velitel : Letecký pluk 2
15.01.1949-15.06.1950 Velitel : 3. letecká divise

Ručně vyplněné položky:
01.07.1935-31.07.1935 Pěší pluk 39
31.07.1935-25.02.1936 Letka 8./2
25.02.1936-15.01.1937 Letka 14./2
15.01.1937-31.08.1937 Letka 63./2
31.08.1937-07.09.1938 Letka 62./2 - dočasný velitel
07.09.1938-30.09.1938 Letka 8./2 - velitel
20.04.1939-01.09.1939 Letka 64
01.09.1939-01.12.1939 Samostatný prapor I
01.12.1939-31.12.1939 Pěší pluk 6
01.01.1940-31.07.1940 Náhradní peruť, Piešťany
31.07.1940-12.10.1942 Letka 11 - velitel
15.08.1943-01.01.1944 Letka 12 - velitel
01.01.1944-01.04.1944 Letecký pluk - technický pobočník velitele
01.04.1944-29.08.1944 Stíhací peruť II - velitel
29.08.1944-09.10.1944 motorizovaný prapor „Haluzický“ - velitel
30.10.1944-25.01.1945 velitel formovaného 2. čs. stíhacího pluku
21.01.1945-03.08.1945 2. čs. stíhací letecký pluk - velitel
03.08.1945-24.09.1945 Letecký pluk 2 - velitel
16.07.1948-01.09.1949 3. letecká divize - zatímní velitel
01.09.1949-31.07.1950 3. letecká divize - velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1944

Medaile válečného vítězného kříže V. třídy
Medal of War Victory Cross 5th Class
Medaila vojenného víťazného kríža V. triedy
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
URL : https://www.valka.cz/Haluzicky-Ivan-t58715#212086Verze : 1
Narozen 9. 3. 1913 Uherský Brod
Zemřel 4.11.1965 Bratislava ( pochovaný v Piešťanech )1.9.1938 v hodnosti nadporučíka velitel 8. pozorovací letky ve Vyškově, na letounech Letov Š-328


Koncem roku 1939 velitelem 11. stíhací letky v Piešťanech


Do 29.8.1944 velitel letiště Piešťany

29.8.1944 v hodnosti stotníka převedl celou Piešťanskou povstaleckou posádku na letiště Sliač. Při přesunu bojovali jako motorizovaná jednotka v počtu cca. 400 vojáků


31.8.1944 část z jeho jednotky se zapojila do bojů u Zlatých Moravců


V září 1944 se Haluzický významně zapojil do bojů u Novej Bani, Martině, Malom Šturci a Sučanoch


22.9.1944 nastoupil k výcviku na sovětské stroje v Przemyslu


5.1.1945 velitel 2. čs. stíhacího leteckého pluku 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR


Po květnu 1945 velitelem Leteckého pluku 2 VÚ 2296 dislokovaného v Piešťanech


V lednu 1949 velitel 3. letecké divize VÚ 5433 v Brně v hodnosti plukovníka


Po roce 1950 vězněn


V roce 1959 absolvoval Stavební fakultu Slovenské Technické University v Bratislavě, udělen titul inženýrZdroj: http://www.cesi.sk/vyr/vyr50xi.htm
forum.12oclockhigh.net
web.svf.stuba.sk
URL : https://www.valka.cz/Haluzicky-Ivan-t58715#316783Verze : 0