Main Menu
User Menu

SVK – šable obdobia Slovenského štátu

Po vzniku samostatného „vojnového“ Slovenského štátu, prebrali novovzniknutá Slovenská armáda a ostatné ozbrojené zložky do svojej výzbroje spolu s ostatnými zbraňami aj šable vz.24. Tieto zbrane boli spočiatku provizórne upravené na používanie v Slovenskými jednotkami, neskôr nahradené novými typmi šabieľ, ktoré však vychádzali z pôvodného vzoru a líšili sa iba výzdobou koša. Iné ako napr. zbrane pre rotmajstrov armády či policajná služobná šabľa ostali nezmenené a úprava spočívala iba vo výmene strapca (potrepe).


Dôstojníci armády


Starý vzor
Ide o šable prebraté z výzbroje československej armády s upraveným štátnym znakom. Používali sa dva spôsoby úpravy štátneho znaku:
1. pôvodný znak sa preletoval novým
2. pôvodný znak sa vybrúsil a na jeho miesto sa vyryl znak nový
Niektoré zdroje uvádzajú aj koše vyrobené s originálnym slovenským znakom, osobne som sa ale s priamym príkladom nikdy nestretol.


Nový vzor
Neskôr bol do výzbroje zavedený nový vzor šable, žiaľ v dostupnej literatúre sa mi nepodarilo zistiť, kedy k tomu presne došlo. V skutočnosti ide iba o nový vzor koša, ktorý bol montovaný na staršie zbrane. Nový typ koša tvarovo kopíruje pôvodný vzor, namiesto lipových ratolestí je však zdobený rastlinnými motívmi, uprostred so Slovenským znakom.


Dôstojníci žandárov


V tomto prípade je stav veľmi podobný. Do výzbroje žandárov boli rovnako prebraté pôvodné československé šable, spočiatku upravené výmenou štátneho znaku neskôr celého koša.


Okrem týchto relatívne dosť bežných zbraní sa v tomto období vyrábali aj nádherné zbrane, ktoré hoci sa takmer vôbec nevyskytujú, určite stoja za zmienku. Ide o Prehliadkovú šabľu dôstojníkov Slovenského štátu a Darovaciu šabľu, ktorá bola súčasťou Rádu kniežaťa Pribinu.

Prehliadková šabľa dôstojníkov Slovenského štátu bola vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, s košom zdobeným obdobne ako u nového vzoru armádnej šable. Podobným ornamentom však bola pokrytá aj celá pošva šable a na čepeli sa nachádzal rytý nápis „PRAVDA VÍŤAZÍ“. Výrobcom zbrane bola firma Sandrik Dolné Hámre.


Darovacia šabľa k Rádu kniežaťa Pribinu bola veľmi podobná, bola však postriebrená a čiastočne zlátená, pričom bola ornamentálnym rastlinným motívom zdobená aj čepeľ. Výrobcom bol opäť závod Sandrik Dolné Hámre a čepele týchto zbraní sa vyrábali v Strojárňach Považská Bystrica.zdroj:
Karel Morávek, Petr Moudrý: Československé chladné zbrane 1918-1994
ARS-ARM Praha 1995, ISBN 80-900833-7-4
Môj archív
SVK – šable obdobia Slovenského štátu - šabľa dôstojníka armády Slovenského štátu-nový vzor

šabľa dôstojníka armády Slovenského štátu-nový vzor
SVK – šable obdobia Slovenského štátu - šabľa dôstojníka žandárov-starý vzor

šabľa dôstojníka žandárov-starý vzor
SVK – šable obdobia Slovenského štátu - služobná policajná šabľa

služobná policajná šabľa
URL : https://www.valka.cz/SVK-sable-obdobia-Slovenskeho-statu-t58705#212053Verze : 0