Main Menu
User Menu

BB - Jašima (1896)

Jashima

八島 / やしま

Jašima
Druh: Bitevní loď
Třída: Fudži
Stát: Japonsko
Založení kýlu: 28. 12. 1894
Spuštění na vodu: 28. 2. 1896
Loděnice: Armstrong Whitworth & Co., Elswick (GBR)
Dokončení: 9. 9. 1897
Vyřazení ze služby: 15. 5. 1904 (potopena ruskou minou)


Délka: 125,5 m (nejběžnější údaj, dále se objevuje 114, 125, 126 m)
Šířka: 22,3 m (uváděno i 22,4 m)
Ponor: 8,1 m (uváděno i 8,0 m)
Výtlak: 12 320 t (ojediněle uváděno i 12 533 t - ten měla sesterská Fuji)
Posádka: 637 mužů (uváděno ojediněle i 726 či 741 mužů)


Pohon: 2 trojčinné expanzní parní stroje (VTE), 13 500 shp (zcela ojediněle uvedeno 14 500 hp), 2 šrouby
Kotle: 14 (zcela ojediněle uváděno i 10 kotlů - ty měla sesterská Fuji)
Paliva: 1 200 t uhlí
Rychlost: 18,5 uzlů (nejběžnější, dále uváděny různé max. rychlosti v rozmezí 18,0-19,2 uzlu)
Dosah: 7 000 mil při rychlosti 10 uzlů (ojediněle uváděno 4 000 mil)


Výzbroj:
4 x II x 305/40 Armstrong (12in 40cal Elswick G 1894? Twin)
10 x I x 152/40 (6in 40cal QF Mk I II III Single)
24 x I x 47/50 (47mm 50cal 3pdr Hotchkiss Mk I And II Single)
5 x 450 TT (4 nadvodní, 1 podhladinový)


Pancéř:
boky 356-456 mm
paluba 62 mm
věže 230-356 mm
kasematy 50-152 mm
velitelská věž 356 mm


Historie:
Bitevní loď Yashima byla druhou lodí třídy Fuji japonského císařského námořnictva a jednou ze šesti bitevních lodí, které tvořily páteř japonských námořních sil v rusko-japonské válce z let 1904-1905. Yashima měla velice krátkou kariéru, neboť její služba netrvala ani sedm let.


Yashima a její sesterská loď Fuji byly první dvě bitevní lodě typu predreadnought postavené pro Japonsko, které je objednalo podle plánu FY1893 jako protiváhu dvou čínských bitevních lodí postavených v Německu. Poněvadž Japonsko v té době nebylo schopno stavět velké moderní válečné lodě, obrátilo se na svého tehdejšího spojence a námořní supervelmoc, Velkou Británii. Tak byla i Yashima objednána u britské firmy Armstrong Whitworth v Elswicku, a to roku 1894. S výjimkou některých detailů pod čarou ponoru (ostřeji seříznutý kýl ke kormidlu) byla Yashima zcela totožná se svou sesterskou lodí.


Plavidla třídy Fuji byly na svou dobu mocné válečné lodě, vyzbrojené čtyřmi 305mm děly ve dvojhlavňových věžích a deseti 152mm děly v samostatných chráněných postaveních, byly výtečně chráněné Harveyovou niklovanou ocelí a s rychlostí 18,5 uzlu (Yashima proslula i dosažením rychlosti 19,2 uzlu na zkouškách) byly rychlejší než většina jejich protějšků v jiných zemích.


Lodě konstrukčně vycházely z britské třídy Royal Sovereign vyzbrojené děly ráže 343 mm. Japonské lodě místo nich nesly jako hlavní výzbroj menší, ale výkonnější děla ráže 305 mm, která se v té době začala prosazovat jako standardní těžká děla predreadnoughtů. Ušetřená hmotnost byla použita na zesílení pancéřové ochrany. Přestože byla plavidla třídy Fuji menší než britské lodě tříd Royal Sovereign nebo (tehdy nejnovější) Majestic, stále se jednalo o nejmocnější plavidla v Pacifiku a jejich vstup do služby donutil k odpovídající reakci konstruktéry britských, ruských a amerických bitevních lodí určených ke službě v této oblasti.


O nesporně špičkové úrovni lodí třídy Fuji snad svědčí i fakt, že jejich tvůrcem je geniální britský lodní konstruktér, Sir Philip Watts, jenž změnil dějiny námořní války konstrukcí bitevní lodi Dreadnought (1906) a je mj. autorem i proslulé třídy britských bitevních lodí Queen Elizabeth.


Služba
Yashima (tj. starobylý poetický název pro Japonsko) byla svému majiteli předána v roce 1897 a byla zařazena do 1. oddílu 1. divize, kterému velel kontradmirál Tokioki Nashiba.


V letech 1900 a 1901 byla na obou lodích třídy Fuji posílena lehká výzbroj, kdy šestnáct ze čtyřiadvaceti 47mm děl bylo nahrazeno stejným počtem 76mm děl (3in 40cal 12pdr 12cwt QF PI PI* Single). Před vypuknutím rusko-japonské války byly schváleny další modernizační práce, detaily však bohužel nejsou známy.


Do vypuknutí války měly lodě třídy Fuji klasické "predeadnoughtové" barevné schéma s dominantní bílou, bledě žlutými komíny a černou výstrojí. Během války dostaly trup, komíny a stěžně tmavě šedou barvu podobnou známé "IJN gray" z 2. světové války, zatímco barva nástaveb a děl byla přemalována na světle šedou.


Rusko-japonská válka
Yashima se zúčastnila již úvodního střetu u hlavní ruské námořní základny Port-Arthur, kdy se po překvapivém japonském nočním útoku na ruské lodě v noci z 8. na 9. února 1904 snažil japonský vrchní velitel admirál Togo vylákat ruskou eskadru ze základny a zničit ji. Přestřelka z těžkých děl však navzdory lehkému poškození řady lodí skončila bez výraznějšího výsledku, neboť oslabení Rusové zůstali pod ochranou pobřežních baterií a palba na velkou vzdálenost byla oboustranně poměrně nepřesná.


Další střet u Port Arthuru následoval 10. března, kdy Japonci využili odlivu, jenž Rusům znemožnil vyplout. Japonský 1. oddíl bitevních lodí, tedy Hatsuse, Shikishima a Yashima, se rychle přiblížil k nepřátelské základně a zahájil palbu z těžkých děl horní skupinou úhlů na ruská plavidla uvnitř přístavu. Po 2,5 hod. dělostřelby byly japonské bitevní lodě vystřídány 2. oddílem. Na cílový prostor, tj. vnitřní rejdu přístavu, dopadlo celkem 154 granátů ráže 305 mm, ovšem opět bez valného výsledku (poškozen křižník Askold).


O zopakování akce se Japonci pokusili 22. března, tentokráte však narazili na odpor. Poté, co bitevní lodě Fuji a Yashima zahájily palbu na přístav, odpověděly jim ruské bitevní lodě Retvizan a Poběda a ruská eskadra vyplula ve 12:30 na vnější rejdu, což spolu se zásahem a poškozením Fuji donutilo překvapené Japonce k ústupu.


Yashima se zúčastnila i akce 13. dubna 1904, kdy pouhá přítomnost japonských hlavních sil před Port Arthurem zahnala nepřipravenou ruskou eskadru zpět do přístavu. Při návratu vpluly ruské lodě do japonského minového pole. Vlajková bitevní loď Petropavlovsk se po najetí na minu potopila i s 649 muži posádky (včetně vrchního velitele ruské Tichomořské eskadry, admirála Stěpana O. Makarova), bitevní loď Poběda byla s těžkými poškozeními zachráněna. Pro Rusy představovala ztráta Petropavlovsku a smrt velícího admirála nejhorší pohromu od začátku bojů, ale také výraznou lekci ve vedení minové války. To vedlo k opatřením, jejichž obětí se mimo jiné stala i japonská bitevní loď Yashima.


Poslední akce
Dne 14. května 1904 kontradmirál Nashiba vyplul s bitevními loděmi Hatsuse (vlajková), Shikishima a Yashima, křižníkem Kasagi a průzkumným plavidlem Tatsuta k podpoře japonských sil blokujících Port Arthur. Ráno 15. května 1904 připlula eskadra k Encounter Rock a pokračovala severozápadně, asi 15 mil od Port Arthuru. Zde Nashiba zahájil hlídkování v linii sever-východ před ústím přístavu. Tento kurs jej přivedl do minového pole položeného ruskou minonoskou Amur. V 10:50 najela Hatsuse na minu. Yashima, která ve snaze zachránit posádku riskovala a přiblížila se k místu katastrofy, najela na minu jen o několik minut později. Obě bitevní lodě byly ztraceny, Hatsuse se potopila po výbuchu další miny i se 496 námořníky (336 mužů bylo zachráněno, včetně admirála) a Yashima se při pokusu o odtažení na základnu Sasebo převrhla a potopila během několika minut i se 450 členy posádky (pozice 38°34'N; 121°40'E). Byla to jedna z největších japonských katastrof během rusko-japonské války.


Ztrátu Yashimy se Japoncům podařilo utajit, neboť k jejímu potopení došlo mimo dohled z břehu. Ruští plánovači tak s touto bitevní lodí nadále počítali. Její ztráta byla zveřejněna až po ukončení bojů dne 1. června 1905.


Jako náhrada byly ještě v roce 1904 ve Velké Británii objednány bitevní lodě Kashima a Katori.


Posádka
Vrchní styčný důstojník
24. 07. 1896 - 11. 12. 1896 námořní kapitán Arima Shinichi
Styční důstojníci
24. 07. 1896 - 30. 11. 1896 poručík Wada Kensuke
24. 07. 1896 - 11. 12. 1896 poručík Miyaji Sadatoki
07. 12. 1896 - 11. 12. 1896 poručík Mori Yoshiomi
07. 12. 1896 - 11. 12. 1896 praporčík Hiraga Tokutaro
07. 12. 1896 - 01. 04. 1898 praporčík, od 01.12.1897 podporučík Hyakutake Saburo
07. 12. 1896 - 11. 12. 1896 (inženýr-) praporčík Hiratsuka Tamotsu
07. 12. 1896 - 11. 12. 1896 praporčík Sakamoto Noritoshi


Velitelé lodi
11. 12. 1896 - 30. 11. 1897 námořní kapitán Arima Shinichi
27. 12. 1897 - 02. 11. 1898 námořní kapitán Kataoka Shichiro
02. 11. 1898 - 17. 06. 1899 námořní kapitán Uchida Masatoshi
17. 06. 1900 - 06. 07. 1901 námořní kapitán Shimazaki Yoshitada
06. 07. 1901 - 24. 05. 1902 námořní kapitán Tanji Hiroo
23. 10. 1902 - 27. 10. 1903 námořní kapitán Iwasaki Tatsuto
27. 10. 1903 - 31. 08. 1904 námořní kapitán Sakamoto Hajime
První důstojníci
27. 12. 1897 - 01. 10. 1898 fregatní kapitán Kato Tomozaburo
01. 10. 1898 - 17. 06. 1899 fregatní kapitán Sakamoto Hajime
17. 06. 1899 - 29. 09. 1899 fregatní kapitán Takeuchi Heitaro
12. 01. 1900 - 15. 05. 1900 fregatní kapitán Yashiro Rokuro
15. 05. 1900 - 01. 09. 1900 fregatní kapitán Wada Kensuke
01. 09. 1900 - 13. 03. 1902 fregatní kapitán RNagai Gunkichi
10. 05. 1902 - 01. 11. 1902 fregatní kapitán Mori Yoshitaro
12. 04. 1903 - 12. 01. 1905 fregatní kapitán Sekino Kenkichi
Palubní inženýr
13. 09. 1900 - 04. 05. 1901 (inženýr-) poručík, od 25. 09. 1900 (inženýr-) korvetní kapitán Egoshi Kotaro
Navigační důstojníci
19. 06. 1899 - 26. 09. 1899 fregatní kapitán Ishibashi Hajime
29. 09. 1899 - 04. 02. 1903 fregatní kapitán Yamasumi Tarozo
Dělostřelečtí důstojníci
11. 12. 1896 - 01. 12. 1897 poručík, od 18. 02. 1897 korvetní kapitán Wada Kensuke
29. 09. 1899 - 20. 05. 1900 korvetní kapitán Yamanaka Shibakichi
20. 05. 1900 - 12. 04. 1903 korvetní kapitán, od 25. 09. 1900 fregatní kapitán Sekino Kenkichi
Torpédometní důstojníci
11. 12. 1896 - 30. 11. 1897 poručík Miyaji Sadatoki
14. 10. 1902 - 01. 12. 1902 korvetní kapitán Mukai Yaichi
Velitelé mužstva
11. 12. 1896 - 27. 11. 1897 poručík Mori Yoshiomi
27. 11. 1897 - 19. 10. 1898 poručík, od 28. 06. 1898 korvetní kapitán Yamada Naranosuke
01. 12. 1897 - 29. 04. 1898 podporučík, od 27. 12. 1897 poručík Hiraga Tokutaro
01. 12. 1897 - 09. 06. 1898 (inženýr-) podporučík, od 27. 12. 1897 (inženýr-) poručík Hiratsuka Tamotsu
01. 10. 1898 - 03. 12. 1898 poručík Takeuchi Shigetoshi
03. 12. 1898 - 21. 12. 1898 poručík Taniguchi Naomi
23. 01. 1899 - 07. 03. 1900 poručík Kato Yujiro
04. 12. 1899 - 20. 05. 1900 korvetní kapitán Yamanaka Shibakichi
21. 12. 1899 - 20. 05. 1900 poručík Kanemaru Kiyotsugu
07. 03. 1900 - 20. 05. 1900 poručík Nakamura Masaki
13. 08. 1900 - 06. 12. 1900 poručík Shinozaki Shinsuke
14. 10. 1902 - 01. 12. 1902 korvetní kapitán Mukai Yaichi
03. 02. 1903 - 31. 08. 1904 poručík Harada Shosaku
12. 04. 1903 - 26. 09. 1903 poručík Miyaji Tamisaburo
28. 12. 1903 - 16. 05. 1904 (inženýr-) korvetní kapitán Hiratsuka Tamotsu
11. 07. 1904 - 12. 01. 1905 podporučík, od 13. 07. 1904 poručík Murakoshi Hachiro
12. 11. 1904 - 27. 12. 1904 podporučík Watanabe Tamaki
Mužstvo
11. 12. 1896 - 30. 11. 1897 praporčík Hiraga Tokutaro
11. 12. 1896 - 01. 04. 1898 praporčík, od 01. 12. 1897 podporučík Hyakutake Saburo
11. 12. 1896 - 01. 12. 1897 (inženýr-) praporčík Hiratsuka Tamotsu
11. 12. 1896 - 30. 11. 1897 praporčík Sakamoto Noritoshi
26. 11. 1897 - 22. 03. 1899 námořník, od 01. 04. 1898 praporčík Yamamoto Eisuke
26. 12. 1897 - 01. 10. 1898 námořník, od 01. 04. 1898 praporčík Osumi Mineo
14. 01. 1898 - 09. 11. 1898 praporčík Yasumura Sukeichi
09. 06. 1898 - 02. 11. 1898 podporučík Tojo Meiji
27. 09. 1898 - 15. 05. 1900 námořník, od 01. 02. 1899 praporčík Yamanashi Katsunoshin
27. 09. 1898 - 12. 01. 1900 námořník, od 01. 02. 1899 praporčík Tosu Tamaki
13. 01. 1899 - 29. 09. 1899 podporučík Masaki Yoshimoto
01. 05. 1899 - 29. 09. 1899 podporučík Katsuki Genjiro
02. 09. 1899 - 01. 05. 1901 námořník, od 12. 01. 1900 praporčík Nomura Kichisaburo
02. 09. 1899 - 27. 02.1 900 námořník, od 12. 01. 1900 praporčík Yutani Kenzo
06. 08. 1900 - 06. 12. 1900 námořník Kanesaka Takashi
06. 08. 1900 - 06. 12. 1900 námořník Odera Ryokichi
18. 01. 1901 - 13. 05. 1902 praporčík Odera Ryokichi
10. 02. 1902 - 12. 09. 1902 podporučík Usagawa Tomoyoshi
23. 01. 1903 - 24. 07. 1903 praporčík Matsumoto Takumi
01. 08. 1903 - 12. 11. 1904 praporčík, od 26. 09. 1903 podporučík Watanabe Tamaki
08. 09. 1903 - 28. 12. 1903 námořník Kanoe Saburo
08. 09. 1903 - 27. 12. 1904 námořník, od 28. 12. 1903 praporčík Morita Minoru
04. 01. 1904 - 23. 05. 1904 námořník Hasegawa Kiyoshi
04. 01. 1904 - 22. 05. 1904 námořník Fujiyoshi Akira
04. 01. 1904 - 23. 05. 1904 námořník Ikenaka Kenichi
04. 01. 1904 - 05. 03. 1904 námořník Isumi Kizo


Zdroje:
008.upp.so-net.ne.jp; 13.ocn.ne.jp; battleships.ru; dirkcordes.de; en.wikipedia.org; glosk.com; home.att.net; homepage2.nifty.com; j-aircraft.com; modellshipgallery.com; navalhistory.flixco.info; nihonkaigun.modellmarine.de; paolopizzi.com; reference.com; russojapanesewar.com; steelnavy.com; web.ukonline.co.uk; zhang.zuolin.en.wikivx.biz;
HYNEK, V. - KLUČINA, P. 1986: Válečné lodě 2. Mezi krymskou a rusko-japonskou válkou. Praha.
BB - Jašima (1896) - Model bitevní lodi Yashima ve válečném zbarvení. Via paolopizzi.com.

Model bitevní lodi Yashima ve válečném zbarvení. Via paolopizzi.com.
BB - Jašima (1896) - Yashima kolem roku 1900. Via paolopizzi.com.

Yashima kolem roku 1900. Via paolopizzi.com.
BB - Jašima (1896) - Yashima po vstupu do služby, 1897. Via wikipedia.org.

Yashima po vstupu do služby, 1897. Via wikipedia.org.
BB - Jašima (1896) - Yashima po dokončení u Swing Bridge v Newcastlu, září 1897. Via maritimequest.com.

Yashima po dokončení u Swing Bridge v Newcastlu, září 1897. Via maritimequest.com.
BB - Jašima (1896) - Yashima při spouštění na vodu, 28.2.1896. Miniatura via battleships-cruisers.co.uk.

Yashima při spouštění na vodu, 28.2.1896. Miniatura via battleships-cruisers.co.uk.
URL : https://www.valka.cz/BB-Jasima-1896-t58662#211962Verze : 0
Před érou počítačových simulací byli konstruktéři nuceni zhotovovat přesné modely lodí, na nichž byly testovány jejich vlastnosti. Detailní modely navrhovaných lodí byly také předváděny potencionálním zákazníkům.


Původní model bitevní lodi Yashima existuje dodnes, je tedy již více než sto deset let starý. Je vystaven ve vestibulu Royal Hospital School v Holbrooku nedaleko Ipswiche v hrabství Suffolk. Na plaketě (viz fotopříloha) je uvedeno "Japonský obrněnec Yashima, rychlost 19 1/4 uzlu, postavena loděnicí Sir W.G. Armstrong Whitworth & Co Ld., Elswick, Newcastle-on-Tyne. Navržena Sirem Philipem Wattsem, KCB, FRS etc."
BB - Jašima (1896) - Plaketa u modelu bitevní lodi Yashima. Via rhsa.net.

Plaketa u modelu bitevní lodi Yashima. Via rhsa.net.
BB - Jašima (1896) - Model bitevní lodi Yashima. Via rhsa.net.

Model bitevní lodi Yashima. Via rhsa.net.
BB - Jašima (1896) - Celkový pohled na model bitevní lodi Yashima. Via rhsa.net.

Celkový pohled na model bitevní lodi Yashima. Via rhsa.net.
URL : https://www.valka.cz/BB-Jasima-1896-t58662#214177Verze : 0