CZK - Šavle vz. 24

Šabľa vz.24 - Šable používané ozbrojenými zložkami 1. republiky
Šabľa vz. 24Aj napriek tomu, že sa počas 1.svetovej vojny ukázali mnohé nevýhody šabieľ a kordov v poľných podmienkach, ešte aj po jej skončení bola šabľa neoddeliteľnou súčasťou uniforiem väčšiny ozbrojených zložiek, najmä dôstojníkov. Aj armáda novovzniknutej Československej republiky, podobne ako aj jej ostatné uniformované zložky používali ku svojim uniformám aj šable, prípadne kordy. Spočiatku išlo najmä o staré skladové zásoby z obdobia monarchie, predovšetkým o dôstojnícke pechotné šable vz.1861, šabľu pre jazdné delostrelectvo vz.1877, ktorú dostali do svojej výzbroje guľometné, spojovacie a tiež časť dragúnskych jednotiek a jazdecká šabľa vz.1904, ktorá bola neskôr aj oficiálne zavedená do výzbroje služobným predpisom MNO [D-XII-1a] z roku 1924 a bola vo výzbroji až do roku 1939 ako československá jazdecká šabľa vz.04, a ktorá bola aj ďalej vyrábaná. Okrem týchto zbraní sa v menšej miere používali aj iné vzory rakúskych šabieľ za rôznym účelom, spomeniem napr. jazdeckú šabľu vz.1869, ktorú používalo čs. jazdectvo pri výcviku, pretože bola ťažšia a pádnejšia ako oficiálne používaná šabľa vz.1904, neskôr vz.04. Preto sa bežne môžeme stretnúť s rakúskymi šabľami z obdobia monarchie, ktoré majú na čepeli československé prejímacie značky. Samozrejme sa stávala čoraz akútnejšou otázka zjednotenia výzbroje jednotiek a zavedenie oficiálnych vzorov chladných zbraní. Odpoveďou na túto sa stala československá šabľa vzor 24.


Do výzbroje bola zavedená predpisom MNO [D-XIII-1a] z roku 1924 a nosila sa až do roku 1939. Bola pobočnou zbraňou dôstojníkov všetkých zložiek armády s výnimkou letectva. Stala sa tiež vzorom pre šable dôstojníkov, úradníkov, prípadne iných členov všetkých ostatných ozbrojených zložiek, od ktorých sa líši rôznymi detailami, ako výzdoba koša, štátnym znakom či počtom jeho bočných úponov. Celkovou koncepciou vychádza táto zbraň z rakúskej šable pre dôstojníkov pechoty vz.1861, od ktorej sa líši iba tvarom koša. Ten sa vyrábal obvykle lisovaním zo zliatiny medi a zinku v pomere 80:20. Prvé šable vzor 24 sa vyrábali jednoducho tak, že na dovtedy používaných šabliach vz. 1861 bol vymenený kôš. Preto sa najmä u zbraní z tohto staršieho obdobia môžeme bežne stretnúť s čepeľami od Solingenských výrobcov, ktoré majú okrem československého aj staršie, rakúske značenie. Existujú však aj exempláre šabieľ vz.24, ktoré používajú čepele z iných rakúskych šabieľ, predovšetkým jazdeckej šable vz. 1904. Neskôr sa už vyrábali kompletné zbrane priamo na našom území. Majoritným výrobcom bola slovenská firma Wlaszlovitz Štós, ale okrem nej pôsobilo niekoľko ďalších firiem, ktoré vyrábali najmä koše, alebo sa špecializovali na rôzne súkromné úpravy šabieľ či jej darovacie prevedenia. S kompletnými „služobnými“ zbraňami sa však stretávame iba zriedka.Šabľa vz.24 pre armádu.
Bola zavedená predpisom MNO [D-XIII-1a] z roku 1924 v dvoch variantoch:


Šabľa vz.24a pre dôstojníkov armády
Bola pobočnou zbraňou dôstojníkov všetkých zložiek armády s výnimkou letectva. Zbraň má mohutný kôš s tromi bočnými úponmi na vonkajšej strane zbrane. Vonkajšia plocha koša a úponov je zdobená mierne vystupujúcim motívom lipových ratolestí s malým štátnym znakom uprostred.
Rukoväť s rebrami z dubového dreva potiahnutá rybou kožou (jeseter, viza), medzi rebrami spevnená splietaným drôtom. Jednoduchá hlavica prechádza do chrbta rukoväte a celú rukoväť dopĺňa a spevňuje profilovaná objímka.
Pošva oceľová, ukončená ostrohou. Zbraň sa nosila rovnakým spôsobom ako šabľa vz.1861, t.j. zavesenie bolo riešené na dve objímky, jedna s pevným krúžkom a druhá s pevným bočným pútkom a šabľa sa nosila na opasníku pod blúzou. Rozkazom MNO roč.XIII č.10 z 22.2.1930 bol zavedený nový spôsob nosenia šable a spodný krúžok bol odstránený.
Všetky vonkajšie plochy šable a pošvy boli lesklo niklované, čepeľ bola leštená. Na šabli sa nosil zlatý strapec (portepee) ukončený uzavretým strapcom (žaluďom), ktorý sa upevňoval okolo rukoväte a prevliekal výrezmi v koši.


Šabľa vz.24b pre rotmajstrov armády
Od dôstojníckej šable sa líši výzdobou koša: na rozdiel od dôstojníckej varianty je kôs šable pre rotmajstrov armády úplne bez ozdôb.


Okrem šable vz.24b bola zavedená Vecným věstníkom MNO roč.XIII č. 10 z 22.2.1930 ďalší variant tejto šable. Vo věstníku sa uvádza, že: „Na koši šable vz.24B (pre rotmajstrov) je povolené nosiť malý štátny znak s ozdobou. U prevedení vz.24A a 24B sa ruší dolný krúžok. Šabľa sa nosí na dôstojníckom páse podľa VV 1928,čl. 962, alebo na vychádzkovom páse.“
Zbrane s ozdobeným košom (len oblúk, nie úpony), sa zvyknú označovať ako vychádzková varianta.


Šabľa vz.24 pre políciu a žandárov (četnictvo)šabľa pre dôstojníkov žandárov (četníkov)
šabľa je takmer zhodná s armádnou dôstojníckou šabľou vz.24, od ktorej sa líši štátnym znakom na koši, ktorý nie je malý ale stredný. Existujú aj varianty tejto zbrane, ktoré nemajú tri, ale iba dva úpony koša, ako je tomu u zbraní hodnostne nižších príslušníkov četnictva.
Čepeľ zbrane je niklovaná, u dôstojníkov vo výkonnej a správnej službe s brúseným ostrím. Ako to bolo bežné aj u iných šabieľ vz.24, môžu sa vyskytovať exempláre používajúce staršiu rakúsko-uhorskú čepeľ, najmä zo šable vz.1861 pre dôstojníkov pechoty, prípadne jazdeckej šable vz.1904. Tieto zbrane majú okrem pôvodných rakúskych značení aj československé prejímacie značky. Najčastejšie sa však vyskytujú čepele vyrobené firmou Wlaszlovits Štós, ktorá vyrábala aj ostatné časti československých šabieľ. Spravidla sú označené ČET. - t.j. četnictvo
Pošva oceľová, niklovaná, ukončená ostrohou. Zavesenie zbrane bolo riešené ako u starších rakúsko-uhorských šabieľ na jeden pevný krúžok a bočné pútko. kožený závesník bol z červenej morenej kože, s dracounovou stuhou na prednej strane, ktorá mala uprostred votkaný červeno-bielo-modrý prúžok. Stuha bola zlatá pre generálov a strieborná pre ostatných dôstojníkov.
Ku zbrani patrilo portepe (strapec), ktorý bol pre generálov zlatý, pre ostatných dôstojníkov strieborný. Striedajú sa na ňom pravidelne lesklé a matné dracounové pásiky. Na hornej časti žaluďa sa nosil vyšitý malý štátny znak - jeho nosenie bolo zavedené výnosom ministerstva vnútra č.86 235-13-1924
Dôstojníci nosili šabľu do služby i mimo nej.


vychádzková šabľa pre strážmajstrov a vrchných strážmajstrov žandárov
mohla sa nosiť výlučne k vychádzkovej uniforme na opasníku, ktorý bol zhodný z opasníkom dôstojníkov.
Kôš má iba dva úpony, zdobený je iba na záštitnom oblúku lipovými ratolesťami, ktoré sú omnoho menšie ako u dôstojníckej varianty. Uprostred sa nachádza stredný štátny znak. Povrch úponov a nezdobených častí koša pokrytý drobným perlením.
Čepeľ a pošva sú rovnaké ako u varianty pre dôstojníkov.
Strapec má upevňovaciu pásku zo šedo-zeleného hodvábu, žaluď je strieborný a má z oboch strán vyšitý malý štátny znak.
Strážmajstri: upevňovacia páska má na oboch stranách 1mm široký strieborný prúžok a spodok žaluďa je opletený striedavo strieborným dracounovým a šedo-zeleným hodvábnym prúžkom.
Vrchný strážmajstri: upevňovacia páska je strieborná a na oboch stranách má 1mm široký šedo-zelený hodvábny prúžok. Spodná časť žaluďa je opletená striedavo dvomi striebornými dracounovými prúžkami a jedným hodvábnym šedo-zeleným.


Do služby sa nosila šabľa vz.29.


služobná šabľa vz.24 pre čs. políciu
Zbraň má na koši rovnako iba dva úpony, je však úplne bez výzdoby, hladký a niklovaný.
Čepeľ a pošva sú obdobné ako u vyššie popisovaných vzorov, nemajú však označenie ČET.


šabľa pre nižších dôstojníkov polície
Kôš s tromi úponmi, zdobený iba na záštitnom oblúku motívom lipových listov, ktoré sú odlišné od motívu na šabli pre dôstojníkov četníctva (menšie) aj strážmajstrov (väčšie), uprostred so stredným štátnym znakom. Nezdobené časti koša zdobené jemným perlovaním.


Policajní úradníci nosili kord vz.31.Šabľa vz.24 pre úradníkov finančnej stráže
Zaradená do výzbroje Zbierkou zákonov a nariadení č.202 § 86 o uniforme finančnej stráže z 19. 12. 1930. Zbraň je zhodná so šabľou vz.24 pre dôstojníkov žandárov, líšia sa len farbou strapca, ktorý bol zelený s vyšitým malým znakom nad žaluďom.


Šabľa vz.24 pre vrchných zriadencov, zriadencov a čakateľov finančnej stráže
Zavedená Zbierkou zákonov a nariadení č.202 § 86 predpis o uniforme finančnej stráže z 19. 12. 1930. Od úradníckej sa líši len nezdobenými úponkami koša, ktoré sú pokryté len jemným perlením. Hlavný oblúk zdobený motívom lipových ratolestí v strede so stredným štátnym znakom. Strapec sa skladá z upevňovacej pásky a žaluďa. Žaluď opletený striedavo striebornými a tmavo zelenými pásikmi. Upevňovací pásik z tmavozeleného hodvábu lemovaný na okrajoch striebornými prúžkami.


Šabľa Národnej Gardy
Národná garda vznikla v roku 1930 spojením rôznych ozbrojených zborov, ktoré sa formovali už od vzniku samostatného Československa. Jej prvým veliteľom sa stal pplk. Karel Kříž, s hodnosťou generála Národných gárd.
Uniforma Národnej gardy bola schválená výnosom ministerstva vnútra č.59581/1927/5. Jej súčasťou bola šabľa a kord.
Súprava šable železná, kôš tvarovo zhodný so vzorom 24, úponky koša však nie sú celkom prerezané a tvoria tak tri obdĺžnikové a jeden trojuholníkový otvor. Kôš je zdobený veľkým stojacim levom držiacim československú zástavu. Ukončenie koša nie je valcové ako u vz.24, ale rovné. Úponky sú zdobené lipovými ratolesťami. Rukoväť drevená, potiahnutá kožou a spevnená splietaným drôtom. Jednoduchá hlavica s upevňovacou maticou.
Čepeľ úzka, vychádzková, lesklo niklovaná. Dosť často sa vyskytujú čepele zdobené rytinou lipových ratolestí a nápisom „Pravda víťazí“.zdroj:
Karel Morávek, Petr Moudrý: Československé chladné zbrane 1918-1994
ARS-ARM Praha 1995, ISBN 80-900833-7-4
Môj archív

CZK - Šavle vz. 24 - šabľa vz.24 pre dôstojníkov armády

šabľa vz.24 pre dôstojníkov armády
CZK - Šavle vz. 24 - šabla vz.24 pre rotmajstrov armády

šabla vz.24 pre rotmajstrov armády
URL : https://www.valka.cz/CZK-Savle-vz-24-t58661#211958 Verze : 0

Citace - MART.in :

jen pro zajímavost tuto šavli, ale novější vzor 24/92 používá nyní Hradní stráž
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Savle-vz-24-t58661#213172 Verze : 0

Diskuse

Dobrý den,mám dotaz. Potřebuju sundat ze šavle vz.24 koš a nevím jak na to nikde jsem nenašel výkres konstrukce tak abych to nezničil obracím se sem na odborníky.Děkuji předem.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Savle-vz-24-t58661#488028 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více