Main Menu
User Menu

Památný odznak Za ťažení proti SSSR [1942-1945]

Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union / Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR

     
Název:
Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
I.stupeň - strieborný,
II.stupeň - striebro-bronzový,
III.stupeň - bronzový


pre vodičov:
I.stupeň - strieborný,
II.stupeň - striebro-bronzový,
III.stupeň - bronzový
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#488868Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Odznak je ovalného tvaru, výška odznaku je 45 mm. Na okraji odznaku je vavrínový veniec, ktorý je na spodnom okraji ovinutý stuhami. Horné okraje sa dotýkajú meča. Meč je umiestnený cez stred odznaku. Na meči je upevnená prilba s dvojkrížom a dátumom vypuknutia vojny (22.VI.1941). Hrot meča preráža päťcípu hviezdu položenú na zemi. Pri rozbitej hviezde na zemi leží zlomený kosák a kladivo so zlomenou násadou. Od meča, jeho spodnej strany, vybiehajú na oboch stranách trikrát štyri lúče, ktoré šikmo smerujú na vnútorný okraj vavrínového venca.Na rube odznaku je upevnená zvislá spona, ktorou sa odznak upevňuje na odev. Pamätný odznak sa nosil na pravom náprsnom vrecku odevu. Odznak I.stupňa je celý postriebrený. Meč je leštený.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
I.stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť pri bojovej jednotke.
Zdroje:
Sources:
upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#488869Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - II. trieda
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - II. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Odznak je ovalného tvaru, výška odznaku je 45 mm. Na okraji odznaku je vavrínový veniec, ktorý je na spodnom okraji ovinutý stuhami. Horné okraje sa dotýkajú meča. Meč je umiestnený cez stred odznaku. Na meči je upevnená prilba s dvojkrížom a dátumom vypuknutia vojny (22.VI.1941). Hrot meča preráža päťcípu hviezdu položenú na zemi. Pri rozbitej hviezde na zemi leží zlomený kosák a kladivo so zlomenou násadou. Od meča, jeho spodnej strany, vybiehajú na oboch stranách trikrát štyri lúče, ktoré šikmo smerujú na vnútorný okraj vavrínového venca.Na rube odznaku je upevnená zvislá spona, ktorou sa odznak upevňuje na odev. Pamätný odznak sa nosil na pravom náprsnom vrecku odevu. Odznak II.stupňa, postriebrený je vavrínový veniec a meč. Ostatné časti odznaku sú bronzové. Meč je leštený.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
II.stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť v poli bez účasti na bojoch.
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#488870Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - III. trieda
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - III. trieda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Odznak je ovalného tvaru, výška odznaku je 45 mm. Na okraji odznaku je vavrínový veniec, ktorý je na spodnom okraji ovinutý stuhami. Horné okraje sa dotýkajú meča. Meč je umiestnený cez stred odznaku. Na meči je upevnená prilba s dvojkrížom a dátumom vypuknutia vojny (22.VI.1941). Hrot meča preráža päťcípu hviezdu položenú na zemi. Pri rozbitej hviezde na zemi leží zlomený kosák a kladivo so zlomenou násadou. Od meča, jeho spodnej strany, vybiehajú na oboch stranách trikrát štyri lúče, ktoré šikmo smerujú na vnútorný okraj vavrínového venca.Na rube odznaku je upevnená zvislá spona, ktorou sa odznak upevňuje na odev. Pamätný odznak sa nosil na pravom náprsnom vrecku odevu. Odznak III.stupňa je celý bronzový. Meč je leštený.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
III.stupeň sa udeľoval za najmenej trojmesačnú službu alebo práce v zázemí v prospech poľného ťaženia.
Zdroje:
Sources:
upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#488871Verze : 0
MOD
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR:


Pamätný odznak bol zriadený v roku 1943 nariadením vlády č.164/1943 Sl.z., ale udeľoval sa už v roku 1942. Odznak bol zriadený ako pamätný. Udeľoval sa pre vojenské a občianske osoby, ktoré sa zúčastnili ťaženia proti ZSSR.


Autorom odznaku je npor. ŠIPOŠ, jeho návrh upravil rytec a medailér Anton HÁM.


Pamätný odznak bol zhotovený v prevedeniach:
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR
I.stupňa - strieborný,
II.stupňa - striebro-bronzový,
III.stupňa - bronzový,


Spôsob udeľovania:
I.stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť pri bojovej jednotke.
II.stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť v poli bez účasti na bojoch.
II.stupeň sa udeľoval za najmenej trojmesačnú službu alebo práce v zázemí v prospech poľného ťaženia.


Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR, pre vodičov
I.stupňa - strieborný,
II.stupňa - striebro-bronzový,
III.stupňa - bronzový,


Spôsob udeľovania:
Odznak je známi zo zbierok faleristov, nebol však udeľovaný.


Miniatúra Pamätného odznak Za ťaženie proti ZSSR
I.stupňa - strieborný,
II.stupňa - striebro-bronzový,
III.stupňa - bronzový,


Popis odznaku:


Líc odznaku:
Odznak je ovalného tvaru, výška odznaku je 45 mm. Na okraji odznaku je vavrínový veniec, ktorý je na spodnom okraji ovinutý stuhami. Horné okraje sa dotýkajú meča. Meč je umiestnený cez stred odznaku. Na meči je upevnená prilba s dvojkrížom a dátumom vypuknutia vojny (22.VI.1941). Hrot meča preráža päťcípu hviezdu položenú na zemi. Pri rozbitej hviezde na zemi leží zlomený kosák a kladivo so zlomenou násadou. Od meča, jeho spodnej strany, vybiehajú na oboch stranách trikrát štyri lúče, ktoré šikmo smerujú na vnútorný okraj vavrínového venca.


Odznak I.stupňa je celý postriebrený. Meč je leštený.
Odznak II.stupňa, postriebrený je vavrínový veniec a meč. Ostatné časti odznaku sú bronzové. Meč je leštený.
Odznak II.stupňa je celý bronzový. Meč je leštený.


Rub odznaku:
Na rube odznaku je upevnená zvislá spona, ktorou sa odznak upevňuje na odev. Pamätný odznak sa nosil na pravom náprsnom vrecku odevu.


Pamätný odznak pre vodičov mal ma lícnej strane namiesto na meči upevnenej prilby s dvojkrížom a dátumom vypuknutia vojny (22.VI.1941) umiestnené koleso.


Zdroj:
- Vládne nariadenie č.164/1943 Sl. z.,
- archív autora,


upravil - 16.01.2009 - slimo
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#293656Verze : 0
Pripájam fotku strieborného odznaku - I. stupňa zo svojej zbierky...
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#292703Verze : 0
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR, III.stupeň, bronz:
Zdroj:
- archív autora,
- katalóg 20.aukce 8.12.2007 AUREA, www.aurea.cz
Památný odznak Za ťažení proti SSSR [1942-1945]  - Pamätný odznak Za taženie proti ZSSR, III.stupeň, bronz

Pamätný odznak Za taženie proti ZSSR, III.stupeň, bronz
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#292650Verze : 0
Název
Name
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class I
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
10.03.1942 Žingor, Viliam
01.05.1942 Vogl, Jozef
13.11.1942 Puškár, Juraj
DD.MM.1942 Adam, František
DD.MM.1942 Malár, Ján
25.01.1943 Adamec, Karol
08.07.1943 Domes, Walter
03.08.1943 Stanek, Ján Juraj
11.11.1943 Širica, Michal
DD.MM.1943 Ballay, Alojz
DD.MM.1943 Galbavý, Rudolf
DD.MM.1943 Lichner, Ján Viliam
DD.MM.1943 Markus, Mikuláš
DD.MM.1943 Novisedlák, Jozef
DD.MM.1943 Režňák, Ján
DD.MM.1943 Višňovský, Vojtech Juraj
DD.MM.1943 - Werner, Fridrich
DD.MM.1943 Wágner, František
DD.MM.1943 - Čakaný, Štefan
DD.MM.1944 Hron, Ladislav
DD.MM.RRRR Božík, Rudolf
DD.MM.RRRR Kovárik, Izidor
DD.MM.RRRR Matúšek, Anton
Celkem : 23
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#530200Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - II. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class II
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - II. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1942 Markus, Mikuláš
DD.MM.1943 Vesel, Mirko
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#530201Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - III. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class III
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - III. trieda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pamatny-odznak-Za-tazeni-proti-SSSR-1942-1945-t58653#530202Verze : 0
MOD