Main Menu
User Menu
Reklama

Vogastisburg (hradiště Sámovy říše - St. d. hradištní)

     
Název:
Name:
Vogastisburg
Další názvy:
Other Names:
Vogastisburg
Wogastisburg
Typ:
Style:
hradiště
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
neznámý
Obec:
Municipality:
Neznámá
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.631/632 Fredegarova kronika
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
Odehrála se zde bitva mezi Sámovým kmenovým svazem a franskými vojsky krále Dagoberta I., která byla poražena.
Lokace hradiště není známa, je více uvažovaných míst.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vogastisburg-hradiste-Samovy-rise-St-d-hradistni-t58508#546599Verze : 0
Vogastisburg


Lokalizace Vogastisburgu nám bohužel dodnes není známa a to se badatelé snažili řešit tuto otázku již od 18. století. Často se však uvažuje o severozápadních Čechách a jedním z možných (ale ne jediným) míst lokalizace Vogastisburgu je hradiště na vrchu Rubínu u Podbořan.
Rovněž jde o jediné známé místní jméno Sámovy říše, které je zaznamenáno v kronice tak řečeného Fredegara (zde v podobě Vuogastisburc). Výklad tohoto názvu není jednotný, může vycházet z osobního jména Uogast (Úhost), ale také ze srbského Wu-gast - tedy "u lesa". Slovo burg - burc - výklad snad ani nepotřebuje (hrad).
Z textu Fredegarovy kroniky vyplývá, že Vogastisburg ležel mimo centrální oblast Sámovy říše a že musel stát v cestě Dagobertově armádě.
K bitvě mezi Sámovým vojskem opevněném na Vogastisburgu a Dagobertovým vojskem došlo na přelomu let 631/362, kdy hradiště Frankové obléhali ale neuspěli a byli poraženi.


Literatura:


Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L., Encyklopedie Hradišť v Čechách. Praha, 2003. ISBN 80-7277-173-6.
URL : https://www.valka.cz/Vogastisburg-hradiste-Samovy-rise-St-d-hradistni-t58508#211247Verze : 0
Pripajam mapku kde je vyobrazenych niekolko moznych lokacii tohto hradiska.
URL : https://www.valka.cz/Vogastisburg-hradiste-Samovy-rise-St-d-hradistni-t58508#211252Verze : 0
Rubín u Podbořan


Je to dominanta na trase Žatec - Podbořany (5 km od Podbořan), v obci Pšov odbočit na Dolánky. V Dolánkách pod kopcem zaparkovat a výšlap na Rubín cca 1 km až na vrchol. Celý kopec je dnes velmi zarostlý náletem malých stromů. Na vrcholu kopce je možno vidět stopy po archeologickém výstupu a také stopy nelegálních hledačů a je zde výhled na severočeskou krajinu.
1. Pohled na vrcholek Rubínu ( všude nálety stromků)
2. Označení je jediné co Vás upozorní na dřívější hradiště
3. Pohled z Rubínu dole obec Dolánky, vzadu elektrárny Tušimice a Prunéřov
URL : https://www.valka.cz/Vogastisburg-hradiste-Samovy-rise-St-d-hradistni-t58508#211263Verze : 0
MOD