Main Menu
User Menu

Medaile za Statečnost

The Medal of Courage

MEDAILE ZA STATEČNOST


עיטור העוז - Itur HaOz / Itur ha`oz


THE MEDAL OF COURAGEMedaile za Statečnost byla schválena Izraelským parlamentem (Knesset) a zavedena Zákonem o Vyznamenáních (Law of Decorations) v Izraelské armádě (Israeli Defense Force - IDF) v roce 1970. Tento zákon se vztahoval na činy vykonané po 4. červnu 1967, ale také na činy vykonané dříve a to držitelům vyznamenání Hrdina Izraele - Hero of Israel nebo Náčelník Štábu - Chief of Staff.
Medaile za Statečnost je udělována náčelníkem štábu za statečné a udatné činy při riskování vlastního života během plnění bojové činnosti.Provedení
Medaile je vytvarována do podoby 2 trojic zkřížených mečů, v jejichž středu se nachází olivová větévka.Toto znázorňuje siluetu velkého sedmirameného rozvětveného židovského svícnu - Menorah (Chanukia).
Vytvořil ji Dan Reisinger. Je vyrobena z 25 gramů stříbra (silver/935). Přezka je z pochromovaného kovu. Na rubu (zadní straně) medaile je vyraženo číslo.


Medaile je udělována v olivově zbarvené, dřevěné krabici.


Stužka
Stužka má červenou barvu. Ta symbolizuje oheň (střelbu) a krev v boji.


Opětovné vyznamenání
Jestliže je toto vyznamenání navrženo a uděleno nositeli, který jím již disponuje, neudílí se další medaile, ale pouze se vyznamenanému jedinci dovoluje nosit spona na stužce. Ta je v krabici s prvním vyznamenáním Medaile za Statečnost. Jedná se vlastně o miniaturní verzi medaile, která se připevní na stuhu.Do roku 2005 bylo uděleno 214 kusů tohoto vyznamenání. Poslední v roce 2005, po téměř 23 leté pauze, kdy nebyla medaile udělena. Pouze dvěma nositelům tohoto vyznamenání bylo uděleno podruhé.
- 23 v době mezi válkou o Nezávislost a Válkou o Sinaj
- 21 během Války o Sinaj
- 20 mezi Válkou o Sinaj a Šestidenní válkou
- 39 během Šestidenní Války
- 14 mezi Šestidenní válkou a Válkou Yom Kippur
- 93 během Války Yom Kippur
- 01 mezi válkou Yom Kippur a operací Mír pro Galileu
- 02 během operace Mír pro Galileu
- 01 v době palestinského teroru
Informace (jakož i níže uvedené obrázky) byly (jsou) čerpány z - https://www.yairmalachi.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ; faculty.winthrop.edu ;
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-Statecnost-t58324#210639Verze : 0
MOD
Medaile za Statečnost
Medaile za Statečnost - Stužka se sponou k Medaile za Statečnost

Stužka se sponou k Medaile za Statečnost
Medaile za Statečnost - Stužka k Medaili za Statečnost

Stužka k Medaili za Statečnost
Medaile za Statečnost - krabice s Medailí za Statečnost, společně se stuhou a sponou

krabice s Medailí za Statečnost, společně se stuhou a sponou
Medaile za Statečnost - Medaile za Statečnost

Medaile za Statečnost
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-Statecnost-t58324#210640Verze : 0
MOD
Držitelé tohoto vyznamenání
- za pomlčkou uvedena púsobnost či funkce, operace a datum, při které bylo vyznamenání uděleno (při více operacích, uděleno několikrát)


Amnon Lipkin-Shahak - za operaci Inferno, Karameh (Jordánsko 1968, kapitán); dále za operaci Spring of Youth, Bejrůt (Libanon 1973, podplukovník)


Oved Ladishinksy -


Meir Har-Zion - velitel nižšího stupně jednotky 101 (Unit 101; speciální jednotka); vyznamenán za své vedení v boji


Rafael Eitan - velitel parašutistického oddílu z jednotky 101 (Unit 101; speciální jednotka); za operaci Kinereth (Sýrie 1955, kapitán)


Shmuel Gonen - velitel tankového oddílu; za Sinajskou kampaň (1956)


Meir Dagan - velel jednotce v průběhu Šestidenní války, která se účastnila bojích na Sinaji a poté bojích na Golanských výšinách. Vyznamenán v roce 1971


Yitzhak Mordechai - parašutista, velel praporu v jedné z nejtěžších bitev na Sinaji (válka Yom Kippur; 1973)


Yossi Ben Hanan - tankový velitel (na tanku Centurion), bitvy na Sinaji (válka Yom Kippur; 1973, podplukovník)N E Ú P L N É
Informace (jakož i níže uvedené obrázky) byly (jsou) čerpány z - https://www.yairmalachi.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ; faculty.winthrop.edu ;
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-Statecnost-t58324#210641Verze : 0
MOD