Main Menu
User Menu

Sponeck, Hans von

     
Příjmení:
Surname:
von Sponeck
Jméno:
Given Name:
Hans
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Emil Otto Graf von Sponeck
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.02.1888 Düsseldorf /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.07.1944 Germersheim /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 22. pěší divize
velitel: XXXXII. armádní sbor
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
nositel Rytířského kříže
popraven v souvislosti se spiknutím 20. července 1944
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Graf_von_Sponeck
foto: http://goo.gl/EJRM6
URL : https://www.valka.cz/Sponeck-Hans-von-t58308#467169Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Sponeck
Jméno:
Given Name:
Hans
Jméno v originále:
Original Name:
Hans Emil Otto Graf von Sponeck
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1938 generálmajor
01.02.1940 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1938-DD.10.1939 Velitel : 22. pěší divize
DD.10.1939-10.10.1941 Velitel : 22. (kluzáková) pěší divize
10.10.1941-29.10.1941 Velitel : XXXXII. armádní sbor
DD.11.1941-31.12.1941 Velitel : XXXXII. armádní sbor
DD.MM.RRRR-12.10.1937 Velitel : Letecká župa 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Letecká župa III
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Letecká župa IV
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Letecká župa VII

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

14.05.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

19.09.1941

Řád Michala Chrabrého - 3. třída
Order of Michael the Brave 3rd class
Ordinul Mihai Viteazul Clasa III
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 stříbrný
Wound Badge 1918 Silver
Verwundetenabzeichen 1918 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Medaile za záchranu života
Lifesaving Medal
Rettungsmedaille am Band
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva - rytíř 2. třídy
Order of the Zähringen Lion - Knight 2nd Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Ritter II. Klasse
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 4. třída s meči
Military Merit Order - 4th Class with Swords
Militär -Verdienstorden - IV. Klasse mit Schwerten
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - rytíř 1. třídy
Order of Friedrich - Knight 1stClass
Friedrichs -Orden
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Graf_von_Sponeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Sponeck
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Sponeck-Hans-von-t58308#467171Verze : 0
MOD
Generalleutnant Graf Hans Emil Otto von Sponeck


Narodený : 12.02.1888 v Düsseldorfe
Popravený: 23.07.1944 v GermersheimeHans Sponeck sa narodil ako najmladšie dieťa v rodine s dôstojníckou tradíciou a výchovou. Otec, Rittmeister westfalskeho hulánskeho pluku (Westfälisches Ulanen Regiment Nr. 5) Emil August Josef Anton Graf Sponeck zomrel len niekoľko mesiacov po jeho narodení vo veku 38 rokov. Mladý Hans Sponeck strávil detstvo so svojou matkou Marie vo Freiburgu oblasť Breisgau neďaleko hradu Burg Sponeck.

1898 - 1905 kadetka v Karlsruhe
1905 kadetka Gross-Lichterfelde
19.03.1908 vyradenie v hodnosti poručík ku Gardovému pluku č.5, 7.rota
1913 pobočník veliteľa II. práporu / Gardového pluku č.5

I. svetová vojna
1914 účastní sa počiatočných bojov s Gardovým plukom č.5
1915 vo februári je zranený, po návrate na frontu je pridelený vo funkcii pobočník veliteľa 262. pešieho pluku, od jesene veliteľ roty
1916 dôstojník generálneho štábu hlavného velenia armádnej skupiny von Württemberg
16.09.1917 povýšený do hodnosti kapitán a prevelený ako štábny dôstojník ku "Vyššiemu generálnemu štábu"

Weimarská republika a Reichswehr
1921 veliteľ roty 4.pešieho pluku dislokovaný v Kolbergu
1923 veliteľ 2.roty 9. pešieho pluku dislokovaný v Postupime
1924 štáb veliteľa delostrelectva vojenského oblastného veliteľstva III. v Berline
1927 organizačné oddelenie Ríšskeho ministerstva obrany
01.02.1928 povýšený do hodnosti major
1930 náčelník štábu 3.divízie v Berline
1.10.1932 povýšený do hodnosti podplukovník

Nemecká ríša
01.10.1934 povýšený do hodnosti plukovník
1934-1937 veliteľ 48. pešieho pluku dislokovaný v Neustrelitz
12.09.1937 prevelenie k Luftwaffe ako veliteľ Luftgau III. v Berline
01.02.1938 povýšený do hodnosti generálmajor
11.03.1938 veliteľ Luftgau VII. v Mníchove
10.10.1938 veliteľ 22. pešej divízie dislokovaná v Brémach

II. svetová vojna
18.08.1939
posílený 16.peší pluk odvelený do Sliezska a následne sa zúčastňuje bojov v Poľsku k divízii sa pripája až v marci 1940
xx.08.1939
divízia si plní úlohy na Západnom vale
xx.10.1939
divízia je prevelená do výcvikového priestoru Sennelager k výsadkárskemu výcviku, po jeho ukončení je premenovaná na 22. pešia divízia(výsadková)
01.02.1940
povýšený do hodnosti generálporučík
08.05.1940
von Sponeck vedie bojovú poradu a predstavuje plán chystaných operácií v Holandsku v hostinci zu Wiedenbrück
10.05.1940
začiatok operácií v Holandsku
xx.06.1940
po odpočinku a dozbrojení sa zúčastňuje na operáciach vo Francúzku v priestore Dinant, Recroi und Saint Quentin
14.10.1940
vyznamenaný Rytierskym krížom radu železného kríža
22.06.1941
22. pešia divízia sa v rámci 11.armády účastní útoku na Sovietsky zväz
10.10.1941
von Sponeck je menovaný veliteľom XXXXII. armádneho zboru ktorý sa pod jeho velením podieľal na operáciách na Kryme a bol poverený zabezpečením pobrežia Kerčského polostrova.
26.12.1941
vylodenie 51. armády (244. strelecká divízia a 83. brigáda námornej pechoty) na Kerčskom polostrove.
Adolf Hitler ako hlavný veliteľ pozemného vojska vydáva rozkaz zakazujúci ústup jednotkám na Východnej fronte bez vodcovho výslovného súhlasu (tento rozkaz sa dostal na veliteľstvo Skupiny armád Juh až 30.12.1941, s tohto dôvodu sa s ním von Sponeck nemohol oboznámiť)
28.12.1941
von Sponeckovy sa podarilo silami 46. pešej divízie, 4.horskej brigády (rumunskej) a 8. jazdeckej brigády (rumunskej) zneškodniť sovietske jednotky severne a južne od Kerča, sovietom sa darilo držať malé predmostie na severe polostrova. Von Sponeck požiadal veliteľa 11.armády generála pechoty von Mansteina tri krát o dovolenie ustúpiť s Kerčského polostrova, čo mu bolo dôrazne zakázané.
29.12.1941
časti 44. sovietskej armády sa pod ochranou značných síl čiernomorskej flotily vylodili u Feodosie čím hrozilo obkľúčenie XXXXII. armádneho zboru. Na základe vzniknutej situácie o 8:30 von Sponeck rozkázal XXXXII. armádnemu zboru ústup z Kerčského polostrova. Von Manstein vydal po obdržaní rádiovej depeše o ústupe proti rozkaz, ale tento rozkaz už nebol radistom štábu XXXXII. armádneho prijatý. 46. pešia divízia sa vydala na rýchly ústup k Parpačskej úžine, za cenu straty väčšiny delostrelectva.
31.12.1941
Von Sponeck pravdepodobne zabránil svojim rozhodnutím úplnému zničeniu 46. pešej divízie, ktorá spoločne s posíleným 213. peším plukom a rumunskými jednotkami vytvorili provizórnu obrannú líniu na Parpačskej úžine.
Ale opustenie Kerčského polostrova malo následky pre všetkých zúčastnených. Veliteľ Skupiny armád Juh poľný maršal Walter von Reichenau najskôr odobral 46.pešej divízii všetky udelené pocty a jej vojakom všetky vyznamenania. Tento rozkaz bol zrušený až po smrti Reichenaua jeho nástupcom poľným maršalom von Bockom.
O 12:00 prichádza rozkaz z vodcovho hlavného stanu, aby von Sponeck odovzdal velenie XXXXII. armádneho zboru a dostavil sa do Berlína kde bude postavený pred vojenský súd.
23.01.1942
von Sponeck je postavený pred Ríšsky vojenský súd, ktorému predsedá ríšsky poľný maršal Hermann Göring. Je vznesené obvinenie z neuposlúchnutia rozkazu v poli. Generál musí stáť dlhých sedem hodín pred tribunálom, pričom nie sú prizvaní svedkovia, ktorí by očistili jeho meno. Po krátkej porade je vynesený rozsudok smrti.
20.02.1942
Rozsudok bol po intervencii generálplukovníka Hasseho a veliteľa 11.armády generála pechoty von Mansteina, zmenený na 7 rokov väzenia vo vojenskej väznici pevnosť Germersheim.
06.03.1942
von Sponeck je prevezený na výkon trestu do pevnosti Germersheim
20.07.1944
po atentáte na Adolfa Hitlera sa von Sponeck nachádza na čiernej listine ako podozrivý s kontaktmi na opozíciu vo Wehrmachte. GESTAPO žiada vydanie von Sponecka, čo veliteľ väznice odmietol
23.07.1944
Heinrich Himmler dáva telefonicky rozkaz veliteľovi väznice vykonať popravu a osobne podať hlásenie o jej vykonaní. Von Sponeck je predvedený pred popravčiu čatu, odmieta zaviazať oči. Jeho posledné slová sú :
" Štyridsať rokov som slúžil vlasti, ktorú s celého srdca milujem, ako vojak a dôstojník. Ak dnes musím položiť svoj život, tak zomieram s nádejou v lepšie Nemecko."
7:13 je Hans von Sponeck popravený.
24.07.1944
na pohrebe von Sponecka je zakázané viesť smútočnú reč a vzdávať poctu zosnulému.
Von Sponeckova manželka napriek pôvodnému zámeru nebola popravená, trestom jej napokon bolo iba domáce vezenie a zabavenie majetku. Jeho syn Hans Wilhelm Otto padol v bojoch na Done, stredný syn Hans-Curt slúžil počas vojny u Luftwaffe a zomrel v roku 1999 vo veku 88 rokov. Najmladší syn z druhého manželstva Hans-Christof bol jeden z prvých povolancov v Spolkovej republike Nemecko, ktorý odmietol nastúpiť vojenskú službu, ako kariérny diplomat pôsobil vo vysokých funkciách OSN.

Po skončení vojny boli pozostatky Hansa von Sponecka premiestnené na pamätný vojenský cintorín v Dahn.

Vyznamenania :

1914 Eisernes Kreuz I. Klasse und II. Klasse
/ 1914 Železný kríž I. a II. triedy
Königlich Bayerische Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit Schwertern
Ritterkreuz I. Klasse des Kgl. Württembg. Friedrichs-Ordens mit Schwertern
Ritterkreuz II. Klasse des Grossherzoglich-Badischen Ordens vom Zähringer Löwen mit Schwertern
Fürstlich Lippisches Kriegsverdienstkreuz

Verwundetenabzeichen, 1918 in Silber / Odznak za zranenie, 1918 v striebre
Königlich Preussische Rettungsmedaille am Bande
Ehrenritter des Johanniter-Ordens

Ehrenkreuz für Frontkämpfer / Čestný kríž frontového vojaka
Rechtsritter des Johanniter-Ordens
Wehrmacht-Dienstauszeichnung / Vyznamenanie za dlhú službu v armáde
Spange zum Eiseren Kreuz I. Und II. Klasse / Spona k železnému krížu I. a II. Triedy
Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes / Rytiersky kríž rádu Železného kríža 14.10.1940
Ordin Mihai Viteazul / rumunský Rad Michala Údatného III. triedy: 19.09.1941
Zdroje:
1.https://www.historic.de/Home/home.html
2.Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Sponeck-Hans-von-t58308#210527Verze : 1