Main Menu
User Menu

Řád Sv. Štěpána

Sankt Stephans-Orden

     
Název:
Name:
Řád Sv. Štěpána
Název v originále:
Original Name:
Sankt Stephans-Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.05.1764
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
1. - řetěz
- velkokříž
2. - komandér
3. - rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#411990Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Štěpána řetěz
Název v originále:
Original Name:
Sankt Stephans-Orden Collane
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.05.1764
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#411991Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Štěpána velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.05.1764
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#411992Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Štěpána komandér
Název v originále:
Original Name:
Sankt Stephans-Orden kommandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.05.1764
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#411993Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Štěpána rytíř
Název v originále:
Original Name:
Sankt Stephans-Orden Ritter
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.05.1764
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#411994Verze : 0
MOD
Řád svatého Štěpána
Civilní vysoký řád svatého Štěpána
Založen 5. května 1764 císařovnou Marií Terezií v den korunovace následníka trůnu Josefa (Josefa II) římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem. Statut řádu byl však vydán již 30. ledna 1764. Řád sloužil jako nejvyšší civilní záslužné vyznamenání Rakouska-Uherska. Byl nazván po patronu Uher svatém Štěpánovi, považovaném za zakladatele uherského státu. Řád byl určen především k odměňování předních státních hodnostářů, vysokých státních úředníků, diplomatů a právníků ve státních a dvorských službách. Mohli jej obdržet i cizí státní příslušníci. Řád byl přednostně udělován šlechtě - zvláště uherské.
Řád měl tři třídy, které vyjadřovaly míru zásluh. Velký kříž (20 nositelů), komandérský kříž (30 nositelů) a malý kříž (50 nositelů). Maximální počet žijících nositelů řádu byl tedy 100 osob. Do tohoto počtu ovšem nebyli zahrnuti cizinci a církevní hodnostáři. Velmistrem řádu byl vždy uherský král.


Velkokříž měl velikost 50 mm a byl nošen na šerpě široké 105 mm přes pravé rameno k levému boku. Součástí velkokříže byla osmicípá náprsní hvězda o průměru 105 mm (později menší). Při slavnostních příležitostech byl velkokříž nošen na zlaté kolaně, jejíž články tvořily střídající se iniciály SS, svatoštěpánská koruna a iniciály MT. Vlastní kříž byl zavěšen na zvláštním článku tvořeném věncem obklopujícím stuhu stočenou do podkovy s nápisem STRINGIT AMORE (svázáno láskou) jež obklopovala letící orlici.
Komandérský kříž byl veliký 45 mm a nosil se na náhrdelní stuze široké 58 mm.
Malý (rytířský) kříž o velikosti 35 mm se nosil na průvlečné později trojúhelníkové stuze o šíři 40 mm na prsou.
Dne 23. března 1908 byla zavedena možnost pro běžné nošení používat místo velkokříže malý náprsní kříž se stuhou na kterou byla přidána miniatura řádové hvězdy. Později přibyla podobná možnost i pro komandérské kříže, které mohly být nahrazeny malým křížem, na jehož stuhu byla doplněna svatoštěpánská koruna.
Na konci 1. světové války přibyla i k tomuto zprvu ryze civilnímu řádu válečná dekorace ve formě zkřížených mečů. Tato dekorace nebyla oficiálně doplněna do statutu řádu, existuje pouze rukopis návrhu. Bylo uděleno pouze několik exemplářů s touto dekorací.
První řádová promoce proběhla 5. - 6. května 1764. Do roku 1884 bylo udělení řádu spojeno s dalšími výsadami. Při vyznamenání velkokřížem řádu obdržel jeho nositel titul skutečného tajného rady, při vyznamenání komandérským křížem titul tajného rady. Vyznamenání malým řádovým křížem znamenalo povýšení do šlechtického stavu s titulem svobodný pán, pokud již byl vyznamenaný šlechticem tak byl povýšen do hraběcího stavu. Řád byl udělován spolu s diplomem u velkokříže ve formě knihy se zavěšenou pečetí, u komandérského kříže ve formě patentu se zavěšenou pečetí a malý kříž ve formě patentu s vytištěnou pečetí. Při udělení vyššího stupně řádu nebo při úmrtí člena řádu byly řádové odznaky vraceny pokladníkovi řádu a po kontrole a případné opravě znovu použity k novému udělení.
Řádový stejnokroj
Plášť ze zeleného sametu podšitý červeným hedvábím, lemovaný hermelínem a zdobený zlatými výšivkami se širokým, vpředu uzavřeným límcem téhož provedení. Límec byl vpředu u nositelů velkokříže doplněn zvětšenou, dracouny vyšitou řádovou hvězdou. Pokrývka hlavy byla uherského typu, zelená, lemovaná hermelínem a zdobená volavčím peřím. Kalhoty karmínově červené. Boty zelené se zlatým vyšíváním a červeným podpatkem. Řádový stejnokroj byl pro všechny třídy řádu stejný, lišil se pouze bohatostí ozdob.
Řádoví úředníci - prelát, kancléř, sekretář, pokladník a herold. Řádový svátek - den sv. Štěpána - 16. srpen, nebo následující neděle. Byla sloužena mše svatá.
Do roku 1914 bylo uděleno 837 velkokřížů, 264 komandérských křížů a 569 malých křížů.
Použité prameny:
[1] KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Praha 2006, Elka Press, ISBN 80-902745-9-5
Gramaticky opraveno 24.8.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#210465Verze : 1
Název
Name
Řád Sv. Štěpána řetěz
Order of St. Stephen Chain
Sankt Stephans-Orden Collane
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1856 Maxmilián I., -
DD.MM.1866 -, Oskar II.
DD.MM.1879 Carol I., -
DD.MM.1899 Ferdinand I., -
DD.MM.1909 Manuel II. Portugalský, -
DD.MM.1910 Albert I., -
DD.MM.1912 Boris III. Bulharský, -
DD.MM.RRRR -, František Josef I.
DD.MM.RRRR Ferdinand II, -
DD.MM.RRRR Frederik VIII., -
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#626633Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#626634Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Štěpána komandér
Order of St. Stephen Commander
Sankt Stephans-Orden kommandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR von Moltke, Helmuth Johannes Ludwig
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#626635Verze : 0
MOD
Diskuse
Some photos...
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#323870Verze : 0
An interesting Grand Cross star made in Great Britain
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#323871Verze : 0
"Kleinkreuze":
1) an early "réduction" (late XVIII Century);
2) silver gilt (1860 ca.) privately made;
3) in gold (1880 ca.).
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Stepana-t58287#323872Verze : 0