Deullin, Albert Louis

     
Příjmení:
Surname:
Deullin Deullin
Jméno:
Given Name:
Albert Louis Albert Louis
Jméno v originále:
Original Name:
Albert Louis Deullin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.08.1890 Épernay, Marna /
24.08.1890 Épernay, Marne /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.05.1923 Vélizy-Villacoublay /
29.05.1923 Vélizy-Villacoublay /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Escadrille SPA 73
- velitel Groupe de Combat 19
- commander of Escadrille SPA 73
- commander of Groupe de Combat 19
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- francouzské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. s 20 potvrzenými sestřely, z toho 1 balón a 10 pravděpodobnými
- zahynul při testovacím letu s letadlem De Marçay
- french flying ace of WW1 and balloon buster with 20 confirmed claims, thereof 1 balloon and 10 probable
- died during test flight with De Marçay aeroplane
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.com/004_deullin_a_l.php
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Albert_Deullin
en.m.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Deullin-Albert-Louis-t58198#612595 Verze : 14
     
Příjmení:
Surname:
Deullin Deullin
Jméno:
Given Name:
Albert Louis Albert Louis
Jméno v originále:
Original Name:
Albert Louis Deullin
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.08.1914 poručík
05.07.1916 nadporučík
14.10.1917 kapitán
23.08.1914 2nd Lieutenant
05.07.1916 Lieutenant
14.10.1917 Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.08.1914-DD.12.1914 31. dragounský pluk
DD.12.1914-DD.04.1915 8. dragounský pluk
01.07.1915-16.01.1916 Escadrille MF 62 (pilot)
16.01.1916-22.02.1917 Escadrille N 3 (pilot)
22.02.1917-07.02.1917 Escadrille N 73 (velitel)
07.02.1918-11.11.1918 Groupe de Combat 19 (velitel)
DD.08.1914-DD.12.1914 31st dragoon regiment
DD.12.1914-DD.04.1915 8th dragoon regiment
02.07.1915-DD.02.1916 Escadrille MF 62 (pilot)
DD.02.1916-22.02.1917 Escadrille N 3 (pilot)
22.02.1917-05.02.1917 Escadrille N 73 (commander)
05.02.1918-DD.06.1919 Groupe de Combat 19 (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.com/004_deullin_a_l.php
albindenis.free.fr
www.theaerodrome.com
https://www.valka.cz/topic/view/58198
URL : https://www.valka.cz/Deullin-Albert-Louis-t58198#612644 Verze : 13
Capitaine Albert Deullin


(1890-1923)


Jeden z tvůrců taktiky francouzského stíhacího letectva za I. sv. války, jedno z předních francouzských es.Narodil se 24. srpna 1890 v Epernay. Do francouzských ozbrojených sil vstoupil roku 1906. Když v srpnu 1914 vypukla I. sv. válka, sloužil právě u 8. dragounského pluku (8 Regiment de Dragons).


Zde to dotáhl z poddůstojnické hodnosti až na podporučíka (Sous-lieutenant). Záhy si nicméně podal žádost o převelení k letectvu. Té je vyhověno v dubnu 1915 a již o dva měsíce později získává pilotní diplom. Počátkem července je Deullin zařazen k Escadrille MF.62, kde létá na dvoumístných pozorovacích letounech Maurice Farman.


Po celý zbytek roku se v kokpitu těchto neohrabaných dvouplošníků účastnil průzkumných a bombardovacích akcí a také se podílel na řízení dělostřelecké palby. Aktivně se též snažil vyhledávat vzdušný boj, avšak první blíže neurčené nepřátelské letadlo spolu se svým pozorovatelem Capt. Colcombem sestřelil až 10. února 1916.


Tento čin nicméně nezůstává bez odezvy - hned následujícího dne je vyznamenán a s přihlédnutím k jeho dosavadnímu zápalu je převelen k elitní stíhací Escadrille N.3 "Les Cigognes" (Čápi), která s letouny Nieuport operuje u Verdunu.


U této jednotky sloužila celá řada es, mezi nimi i budoucí nejslavnější francouzský stíhač Georges Guynemer, se kterým se později Deullin velmi spřátelí. Na fotografiích z oné doby je zachycen také další nově příchozí - Deullinův pejsek zvaný Parasol (Deštník), zřejmě podle přezdívky Morane-Saulnier L. Byl to prý chytrý černý voříšek s bílým břichem, nehnul se od Deullina na krok a ten se k němu choval velmi pozorně. Oblíbil si ho zejména Guynemer a pes se rychle stal miláčkem a maskotem N.3, Deullin si ho dokonce občas brával do letadla.


Albert Deullin se u nové jenotky ještě ani pořádně neuhřál a už 19. března dosahuje dalšího sestřelu a posledního březnového dne posílá k zemi německou stíhačku Fokker E.


Intenzita vzdušných bojů u Verdunu dosahuje dosud nepoznané síly. Bojuje se zuřivě do úplného vyčerpání. Deullin píše veliteli N.3 kapitánu Brocardovi o smrti kolegy Perettiho, jenž byl zasažen v souboji nad Douaumontem do ledvin, když se pokoušel odblokovat zaseknutý kulomet. Měl ještě sílu vrátit se a přistát v údolí řeky Meuse, zemřel až v ambulanci: "Stan je teď pro mě příliš velký. Můžete udělat jeden balík i s těmi věcmi co nechal v Breuilu? Usnadní to odeslání rodině... " O kousek dál pokračuje o vlastních bojích: "Měl jsem nějaké vyřizování se dvěma Aviatiky. Jednoho jsem sundal jako hrušku, otočím se na druhého, a zahlédnu toho prvního, jak se převrátil koly nahoru a vypustil pasažéra v 3 600 metrech... "


Letecká válka je stejně strašná jako na zemi, vzdušný boj není pro slabé povahy. Sám Deullin je 2. dubna v souboji raněn. Vrací se k jednotce jak jen je to možné a 30. dubna sestřeluje již čtvrtého soupeře.


4. června mu je za dosavadní úspěchy uděleno nejvyšší francouzské vyznamenání - je jmenován rytířem řádu Čestné legie. V citaci k tomuto vyznamenání se praví: "Výjimečně iniciativní a chladnokrevný pilot, neustále vyhledávající boj s nepřátelskými letouny. Zraněn 2. dubna 1916 během vzdušného boje, vrátil se ke své Escadrille před úplným uzdravením a od svého návratu se zúčastnil dvanácti soubojů. 30. dubna 1916 zaútočil nad frontou z bezprostřední blízkosti na nepřátelský letoun a srazil jej do našich zákopů. Již dvakrát byl citován v armádním rozkaze."


Formulace "z bezprostřední blízkosti" tentokrát zcela nevystihuje skutečnost, o které se brzy vyprávělo po celé frontě - Deullin se totiž vrátil s letadlem postříkaným krví! Boje pokračují neztenčenou měrou. 24. června Deullin zapálí pozorovací balón a tímto pátým vítězstvím se stává esem.


Na červenec Angličané, ve snaze odlehčit Francouzům tísněným u Verdunu, připravili ofenzívu na Sommě. Jsou sem také převeleni Čápi. O hektičnosti leteckých bitev nad Sommou svědčí zápis v pilotním deníku G. Guynemera, jenž se tu také zmiňuje o Deullinovi:
"Desátého července 1916. souboj tří proti sedmi. Uvolněný Deullin pronásledován Aviatikem ve vzdálenosti 100 metrů. 1.20, 3600 metrů.
Jedenáctého července. Zaútočil na LVG nad Flancourtem z 10 metrů. Zaseknutí. U boše něco explodovalo. Uletělo mu levé táhlo výškového kormidla. Padal, ale zdálo se, že směřuje k Saint-Christu, pak na mne zaútočilo LVG zezadu, střelba tři čtvrtiny před, mezi 5 a 6 metry. Do trupu mi vlétla svítivá střela. V tom okamžiku poručík Deullin vystřílí z bezprostřední blízkosti celý zásobník a LVG sestřelí. Útok na sedm bošů severovýchodně od Péronne. Těžké zaseknutí hned při první ráně. 2.00, 2 600 metrů."Deullin tehdy tedy zachránil Guynemerovi život, v seznamu jeho oficiálních vítězství se však toto LVG neobjevilo, zřejmě chyběli další svědci na potvrzení Albertova sestřelu. Přátelství Guynemera a Deullina však každopádně bylo těmito boji zpečetěno a později byli považováni za nerozlučné kamarády. Stejně jako Guynemer i Deullin nosí černou uniformu a dokonce čáp - znak escadrilly - na trupu jeho Nieuportu je černý. Guynemer ostatně brzy Deullnovi oplácí službu: "Stíhací akce. Napadám boše u Misery a ještě jednoho, který z padesáti metrů překvapil poručíka Deullina."


Koncem léta 1916 přicházejí k escadrille N.3 první stíhačky Spad S.VII. Někteří piloti si na ně těžko zvykali, protože místo lehkých a hbitých Nieuportů XVII na nichž létali dosud, obdrželi letadla těžší a méně obratná. Spady však byly na druhou stranu velmi výkonné, a robustní konstrukce, čili ideální vlastnosti pro přepadový stíhač. Deullin považoval Spad za vynikající stíhač - rychlý s dobrou stoupavostí. Současně však připomínal, že i ten nejlepší pilot v nejlepším stroji může podlehnout početní převaze.


Deullin byl velmi přemýšlivý muž a důsledně studoval taktiku skupinového boje. Razil teorii, že ideální formace je tvořena třemi stíhači s vedoucím vpředu a dvěma podřízenými stroji po stranách vzadu ve vzdálenosti asi 200 m a 50-60 m výše. Tím bude umožněn výhled všech pilotů na všechny strany, budou si moci navzájem kontrolovat skryté úhly a vyloučí překvapení.


Budoucnost mu sice dá za pravdu, ale v tomto okamžiku s ním většina pilotů nesouhlasí - escadrilla Čápů byla elitní formací tvořená řadou individualit, nikomu z es se nechce podřizovat ostatním ani skupinové taktice. Další vývoj letecké války však nedával jinou možnost. Většina samotářsky založených es nakonec padla nebo jim nezbylo než se nové taktice přizpůsobit.


Deullinovy kvality ovšem nezůstaly nepovšimnuty ze strany nadřízených. V únoru 1917 jeho konto obnášelo 11 potvrzených vítězství a byl jmenován velitelem vlastní escadrilly - SPA.73. Jednotka byla součástí elitní stíhací skupiny GC 12 - Groupe de Chasse 12, ve které se ve čtyřech escadrillách (3., 26., 73. a 103.) soustřeďovala francouzská stíhací esa a na kterou se později přeneslo označení "Les Cigognes" z N.3.


Pro Deullina to v praxi znamenalo, že ačkoliv formálně patřil k jiné jednotce, ve skutečnosti mohl nadále létat s Guynemerem nebo ostatními přáteli. Prvního úspěchu u nové jednotky dosahuje v 16. března 1917.


Koncem července jeho konto stouplo na 17 potvrzených vítězství. Sám je však opět ve vzdušném boji raněn - zavěsil se za německou stíhačku a nevšiml si, že další se pověsila za něj.


K jednotce vrací až v září 1917 a přivítání nebylo nejpříjemnější - noc z 10. na 11. 9. byla jasná, čehož využily německé bombardéry k náletu na letiště Saint-Pol i blízký přístav Dunkerque. Poručík Bozon-Verduraz ze SPA.3 ve svém hlášení uvedl, že letiště bylo "silně bombardováno a jedna bomba přitom dopadla jen dva metry od zákopu, kde se ukrývala všechna esa: Deullin, La Tour, Fonck... Bylo to štěstí, protože část našeho baráku Adrian byla úplně zničena... "


Svítání pak sebou přineslo tragédii. Z bojového letu se toho dne nevrátil G. Guynemer, Deullinův blízký přítel. Deullin ho pomstí 27. 9. kdy sestřelí svého 18. soupeře. 8. listopadu sundá Pfalz D.III a to je pro tento rok vše. Svůj bojový účet Deullin uzavřel 19. 5. 1918 sestřelením Albatrosu. V té době je jmenován velitelem vlastní stíhací skupiny GC 19 (SPA.73, SPA.85, SPA.95, SPA.96). Je také povýšen do hodnosti kapitána a jmenován důstojníkem Čestné legie.


V citaci k tomto vyznamenání se praví: "Velitel bojové skupiny, podivuhodný stíhací pilot, vynikající důstojník a vzor nejušlechtilejších vojenských ctností, udatnosti, charakteru a inteligence se stal legendárním ve francouzském letectvu. Byl třikrát raněn ve vzdušném boji, vždy se však vrátil na své místo v bitvě před úplným uzdravením. Má obdivuhodné kvality bojovníka spolu s vzácnými velitelskými schopnostmi. Jeho každodenní příklad neustále působí, ve třech měsících vytvořil ze své bojové skupiny elitní jednotku. Během prvních dní německé ofenzívy vykonal v dešti a těsně nad zemí smělý průzkum, který byl drahocenný pro zpravodajského důstojníka. Nedávno sestřelil svůj 20. nepřátelský letoun. Rytíř Čestné legie za válečné skutky. Dvacet citací."


Capitaine Albert Deullin ukončil válku s 20 potvrzenými a 5 nepotvrzenými sestřely na kontě. Byl vyznamenán řádem Čestné legie v hodnosti důstojníka (Officier de la Légion d'Honneur) a Válečným křížem (Croix de Guerre) se 14 palmami.


Zahynul smrtí letce 29. května 1923 při testování nového letounu ve Villacoublay.Prameny:


Jules Roy: Guynemer: Anděl smrti, nakl. Mustang, Plzeň 1997, ISBN 80-7191-221-2


Internet:
http://www.firstworldwar.com/bio/deullin.htm
www.theaerodrome.com
70.72.215.27

URL : https://www.valka.cz/Deullin-Albert-Louis-t58198#210216 Verze : 0
https://www.as14-18.net/Deullin

Deullin, Albert Louis - Nieuport 11 č. 525 na kterém Albert Deullin dosáhl 31. března 1916 svůj 1. potvrzený sestřel, kterým byl Fokker E.

Nieuport 11 č. 525 na kterém Albert Deullin dosáhl 31. března 1916 svůj 1. potvrzený sestřel, kterým byl Fokker E.
Deullin, Albert Louis - Nieuport 17 č. 1532 z Escadrille N 3, na kterém získal Deullin 3 potvrzené a 1 pravděpodobný sestřel

Nieuport 17 č. 1532 z Escadrille N 3, na kterém získal Deullin 3 potvrzené a 1 pravděpodobný sestřel
URL : https://www.valka.cz/Deullin-Albert-Louis-t58198#640585 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více