Main Menu
User Menu

Leontios

Leontios – byzanský cisár


vládol v rokoch 695-698


Leontia, na cisársky trón, vyniesla nespokojnosť Byzantíncov s vládou Justiniana II. Justinian počas svojej vlády presťahoval veľké množstvá obyvateľstva z rôznych častí svojej ríše (medzi inými aj Slovanov z Balkánu do Malej Ázie). Neúmerne zaťažil obyvateľstvo daňami a za tieto prostriedky staval honosné stavby. V roku 695 proti nemu vypuklo povstanie, ktoré zvrhlo Justiniana a strana Modrých povolala za cisára, stratéga Leontia.


Leontios bol schopný vojenský veliteľ. Cisár Konštantín IV. ho poveril vedením thematu (provincie) Anatolikum. Úspešne viedol vojenskú kampaň proti Arabom v roku 686. V roku 692, po neúspešnej vojenskej výprave proti Arabom (keď 30 000 Slovanov, zaradených do byzanského vojska, aj s rodinami prešlo k Arabom), ho cisár Justinian II. dal uväzniť. No po ďalšej porážke, od Arabov v roku 685, ho Justinian oslobodil a poveril ho vedením thematu Hellas. Leontios sa okamžite po prepustení pridal na stranu povstalcov.


Leontios sa zameral na konsolidáciu pomerov v ríši. Nepokúšal viesť žiadne väčšie vojenské akcie. Sústredil sa len na udržiavanie hraníc v Malej Ázii. Túto vojenskú pasivitu využil v roku 696, arabský kalif Abd al-Malik a zabral posledné drobné dŕžavy Byzancie v Afrike. V roku 697 Arabi dobili Kartágo. Leontios vyslal armádu s úmyslom znova dobiť Kartágo. No výprava dopadla katastrofálne a vodcovia výpravy sa obávali cisárovho hnevu. Preto svoje zbrane obrátili proti cisárovi. Na čelo vzbúrencov sa postavil Apsimar. Po niekoľko mesačnom obliehaní, v roku 698, dobili vzbúrenci Konštantínopol. Leontiovi bol odrezaný nos a uväznili ho v kláštore Psamathion v Konštantínopole. Apsimar sa stal cisárom a prijal meno Tiberios III (II).


V roku 705 sa Justinian II. opäť zmocnil cisárskeho trónu a dal Leontia popraviť.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Leontios-t57969#209594Verze : 0