Main Menu
User Menu

2. obrnená divízia

2. DB - 2. Divison Blindée

Jednotka vznikla reorganizáciou bojovej skupiny „L” generála Leclerca 13. mája 1943 ako 2. DFL (Division France Libre). Koncom augusta 1943 bola jednotka premenovaná na 2. Division Blindée a následne bola prevelená do Temary v Maroku. Divízia bola vyzbrojená americkou technikou a výstrojou a rozdelená na tri väčšie taktické skupiny: groupements tactigue colonela Dia (GTD), groupements tactigue colonela Langlanda (GTL), groupements tactigue colonela Malaguttiho (GTM) a jednu menšiu taktickú skupinu - groupements tactigue colonela Remyho (GTR). V apríli 1944 bola divízia presunutá po mori do Veľkej Británie, kde dokončila svoj výcvik a pripravovala sa na inváziu do Francúzska. V júli 1944, tesne pred vylodením bol zo svojej funkcie odvolaný col. Malagutti a tretiu skupinu prevzal col. Warabiot. 1. augusta 1944 sa na pláži Utah vylodili prvé jednotky 2. obrnenej divízie, ktorá bola zaradená do 3. americkej armády. Už 8. augusta sa jednotky 2. DB aktívne zúčastnili bojov pri Mortain. 12. augusta dobyla divízia mesto Alencon a následne spoločne s americkými divíziami uzatvárala kapsu pri Falais, kde zajala tisíce nemeckých vojakov. Za ďalších päť dní zahájila divízia pochod na Paríž a 24. augusta dorazili vo večerných hodinách prvé predsunuté jednotky divízie do mesta. Po krátkom oddychu vyrazila divízia ďalej cez Champagne a Vogésy do Alsaska, kde koncom novembra 1944 obsadila Štrasburg. Na prelome 1944 - 45 zvádzali vojaci divízie ťažké boje v okolí Štrasburgu, kde čelili nemeckému protiútoku. Divízia zostala v tomto priestore až do februára 1945. V druhej polovici apríla sa 2. DB zúčastnila útoku na Royan a potom bola presunutá do Nemecka, kde postupovala cez Bavorsko až do Berchtesgadenu.


PROCHÁZKA I.: Čecholováci ve francouzské 2. obrněné divizi. In: In: HMP - Historie a plastikové modelářství 6/2001. roč. XI. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemnou bojovou techniku a válečné loďstvo. Praha, s. 28-30.
URL : https://www.valka.cz/2-obrnena-divizia-t57920#209355Verze : 0