Main Menu
User Menu

SOV - Objekt 212

vyprosťovací tank

Po skúsenostiach z vojny medzi ZSSR a Fínskom vzišla požiadavka na vývoj obrneného ťahača, ktorý by bol schopný odťahovať poškodené tanky vyšších hmotnostných kategórií (T-28, T-35, KV). Poškodené tanky totiž nebolo ľahké odtiahnúť z bojiska a museli byť často zanechané svojmu osudu, resp. boli zničené vlastnými posádkami, aby nepadli v použiteľnom stave do rúk nepriateľa.
Projekt 35-tonového ťahača vychádzajúceho z konštrukcie KV-1 vznikol pod vedením ing. N. Chalkiopova a S.M. Kasavina. Plány i drevený model v mierke 1:1 bol predvedený na posúdenie koncom 2/1940. Výzbroj mali tvoriť dva guľomety DT. Napriek akútnej potrebe takéhoto špecializovaného stroja nebola schválená ani výroba prototypu.

U tohoto ťahača je často udávané iné objektové číslo "214", no na pripojenom výkrese je stroj a jeho objektové číslo jasne identifikované.


Istorija tanka KV - Frontovaja illustracija, 8/2001

SOV - Objekt 212 -


SOV - Objekt 212 - Drevená maketa

Drevená maketa
URL : https://www.valka.cz/SOV-Objekt-212-t57886#209232Verze : 1
MOD