Main Menu
User Menu

SOV - KV-12

Chemický tank

KV-12
Objekt 232
Verzia KV-1, ktorá mala namontované nádrže s chemickými látkami. Tieto chemikálie mali slúžiť k vytváraniu dymových clon, resp. k rozprašovaniu otravných bojových látok. Pridané zariadenie zvýšilo hmotnosť stroja o 3 tony. Konštruktér, ktorý pracoval na tejto verzii S.F. Fedorenko, nazýval tento stroj "chemickým tankom".*zdroj :


E.V.Egers, D.G.Terešenko - KV Sovjetskij ťjaželyj tank - Tornado, Armejskaja serija 87, Riga, rok vydania 2000
Istorija tanka KV - Frontovaja illustracija, 8/2001
Steven Zaloga, Jim Kinnear, Peter Sarson - KV-1&2 Heavy tanks 1939-1945, Osprey, New Vangard 17, ISBN 1-85532-496-2
SOV - KV-12 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KV-12-t57885#209229Verze : 0
MOD