Main Menu
User Menu
Reklama

Bratuchin 2MG Omega

Bratukhin 2MG Omega

Братухин 2МГ Омeга

     
Název:
Name:
Bratuchin 2MG Omega
Originální název:
Original Name:
Братухин 2МГ Омeга
Kategorie:
Category:
transportní vrtulník
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Moskevský letecký institut, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.1941
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
rotory vedle sebe
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
1760 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
2050 kg
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
? m
Délka trupu:
Fuselage Length:
8,20 m
Šířka trupu:
Fuselage Width:
? m
Celková výška:
Overall Height:
? m
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
7,00 m
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
- m
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
76,97 m2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
- m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of engines:
2
Typ:
Type:
MV-6, 220 k / 162 kW
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
1861) km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Statický dostup:
Static Ceiling:
? m
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
29002) m
Dolet:
Range:
250 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
?
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
-
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
šířka s otáčejícími se rotory 14,20 m

Výkony vypočtené, kvůli horku a přehřívání motoru byly dosažené hodnoty
1) rychlost 115 km/h
2) dostup 150 m
Zdroje:
Sources:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/13100
http://airwar.ru/enc/uh/omega.html
http://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-1.gif = třípohledový nákres
http://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-2.jpg = boční pohled
http://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-4.jpg = pohled odzadu
http://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-3.jpg
URL : https://www.valka.cz/Bratuchin-2MG-Omega-t57865#518999Verze : 0
Bratuchin 2MG Omega

Dvoumotorový vrtulník Ivana Pavloviče Bratuchina s vrtulemi vedle sebe 2MG Omega vznikal v těsně předválečných letech ještě pod křídly Moskevského leteckého institutu (МАИ) a prototyp byl postaven v jeho dílnách. Vývoj probíhal v období od 4. března 1940, kdy vyšlo zadání rady lidových komisařů na jeho konstrukci, 27. července 1940 byl schválen projekt a v srpnu 1941 byl prototyp dohotoven v dílnách MAI.

Tento stroj se měl stát východiskem pro řadu specializovaných vrtulníků: stroj pro řízení dělostřelecké palby, popřípadě stíhač ponorek. Předpokládalo se, že po dokončení základní konstrukce vrtulníku na něm bude umístěn i systém výzbroje, zahrnující čtyři kulomety ráže 12,7 mm v jedné střelecké věži a kanón ráže 20 mm ve druhé. Trup vrtulníku měl tvar letadla s kompletními ocasními plochami. Konstrukce svařovaná z ocelových trubek, potah plátěný.

V přední části trupu byla vytvořena kabina pro pilota a pozorovatele, sedící za sebou pod společným překrytem. Do kabiny se nastupovalo dveřmi automobilového typu na pravé straně trupu.

Boční příhradové nosníky nesly gondoly s reduktory a licenční vzduchem chlazené řadové motory MV-6 o jmenovitém výkonu 220 koní. Sestavy motor, reduktor a vrtule byly mezi sebou propojeny hřídelí umožňujícími přenos výkonu v případě selhání jednoho motoru. Pravý motor otáčel vrtulí ve směru hodinových ručiček, levý proti směru. Tím se eliminoval rotační moment, čímž odpadala nutnost ocasního rotoru. Při vzletové hmotnosti 2050 kg a průměru nosných vrtulí 7 m (jejich disky se vzájemně nepřekrývaly) obnášelo specifické zatížení na plochu okruhu vrtule při vzletové hmotnosti stroje 2050 kg přibližně 27 kg/m2 - u dobových vrtulníků byla hodnota toho činitele obvykle jeden a půl až dvakrát menší.

Kolový podvozek byl čtyřbodový, příďové a ocasní kolo pod trupem a po jednom kole pod každou motorovou gondolou.

Protože postup německých vojsk ohrožoval další průběh vývoje a zkoušek, bylo nutno přemístit OKB do asijské části tehdejšího SSSR, konkrétně do Alma-Aty.

Tím se práce na stroji výrazně zpomalily. Přesto při letových zkouškách, které prováděl zkušební pilot K. I. Ponomarjov (К.И. Пономарев) a hlavní inženýr D. T. Macickij (Д.Т. Мацицкй) v létě 1943 v Kazachstánu, (teplota okolního vzduchu dosahovala 55 stupňů Celsia), vrtulník úspěšně prováděl plynulý vzlet i přistání, byl dobře a spolehlivě ovladatelný, uspokojivě létal rychlostí do 115 km/hod při výši letu do 150 m. Letové zkoušky vrtulníku se podařilo ukončit do roku 1945. Vrtulník byl schválen do sériové výroby, ke které ale nedošlo.

Úspěšná konstrukce vrtulníku vedla lidového komisaře pro letecký průmysl A. I. Šachurina (А.И. Шахурин) k rozhodnutí vytvořit v lednu 1944 pod Bratuchinovým vedením novou OKB s číslem 3. Tato OKB-3 měla pokračovat ve vývoji Omegy, především jejích vojenských verzí G-3 a G-4, později přeznačených podle jména konstruktéra na B-3 a B-4.

dic.academic.ru
https://airwar.ru/enc/uh/omega.html
https://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-1.gif = třípohledový nákres
https://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-2.jpg = boční pohled
https://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-4.jpg = pohled odzadu
https://airwar.ru/image/idop/uh/omega/omega-3.jpg
Fojtík Jakub, Ruské vrtulníky, Svět křídel, 2009

Bratuchin 2MG Omega -


Bratuchin 2MG Omega -


Bratuchin 2MG Omega -


Bratuchin 2MG Omega -


URL : https://www.valka.cz/Bratuchin-2MG-Omega-t57865#518997Verze : 3