Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelství 8. divise [1938-1938]

Headquarters of the 8th Division

     
Název:
Name:
8. divise
Originální název:
Original Name:
8. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 120 (120-B-1)
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-05.10.1938 II. armáda
05.10.1938-22.10.1938 Hraniční pásmo XIII
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-06.10.1938 Moravský Beroun, kasárny /
06.10.1938-22.10.1938 Přerov, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-07.10.1938 Zahálka, Otakar (Brigádní generál)
07.10.1938-22.10.1938 Braun, Josef (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-22.10.1938 Janda, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Pěší pluk 58
27.09.1938-30.09.1938 Pěší pluk 65
27.09.1938-22.10.1938 Pěší pluk 90
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 8. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 8. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství ženijního vojska 8. divise

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno MÁNES
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 8. divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-8-divise-1938-1938-t57731#463881Verze : 4
MOD
Reklama