Main Menu
User Menu

Velitelství 33. hraniční oblasti [1938-1938]

Headquarters of the 33rd Border Area

     
Název:
Name:
33. hraniční oblast
Originální název:
Original Name:
33. hraniční oblast
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 115 (115-A-1)
Datum zániku:
Disbanded:
1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 II. sbor
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-22.10.1938 Český Dub, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938 Melichar, František (Divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-22.10.1938 Šindler, Eduard (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Pěší pluk 2
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 33. hraniční oblasti
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 33. hraniční oblasti
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 33. hraniční oblasti

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno DOMINIK
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-33-hranicni-oblasti-1938-1938-t57722#208593Verze : 3
MOD