Main Menu
User Menu

Velitelství 14. divise [1938-1938]

Headquarters of the 14th Division

     
Název:
Name:
14. divise
Originální název:
Original Name:
14. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 126 (126-A-1)
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-22.10.1938 III. sbor
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-22.10.1938 Třešť, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-22.10.1938 Zmek, Josef (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-22.10.1938 Pavlíček, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Pěší pluk 27
27.09.1938-22.10.1938 Pěší pluk 3
27.09.1938-22.10.1938 Pěší pluk 43
27.09.1938-22.10.1938 Smíšený přezvědný oddíl 14
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství dělostřelectva 14. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 14. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství ženijního vojska 14. divise

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno FIBICH
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 14. divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-14-divise-1938-1938-t57716#463885Verze : 4
MOD