Main Menu
User Menu

Velitelství VII. sboru [1938-1938]

Headquarters of the 7th Corps

     
Název:
Name:
Velitelství VII. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství VII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 112 - Mobilisovaný útvar 112-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
21.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-21.11.1938 Velitelství III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-28.09.1938 Banská Bystrica, Státní učitelský ústav /
28.09.1938-06.11.1938 Vráble, Lidová škola /
06.11.1938-18.11.1938 Topolčany, ? /
18.11.1938-21.11.1938 Banská Bystrica, Státní učitelský ústav /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-21.11.1938 Mánek, Josef (divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-21.11.1938 Vrzáček, Josef (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 39. hraniční oblast
27.09.1938-15.12.1938 Pěší pluk 57
27.09.1938-15.12.1938 Pěší pluk 7
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství intendanční služby VII. sboru
27.09.1938-21.11.1938 Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství zdravotnické služby VII. sboru
27.09.1938-21.11.1938 Velitelství ženijního vojska VII. sboru
27.09.1938-21.11.1938 Vyšší polní soud VII. sboru
27.09.1938-21.11.1938 Úřad vyššího polního prokurátora VII. sboru
27.09.1938-21.11.1938 Štáb VII. sboru
30.09.1938-21.11.1938 Velitelství dělostřelectva VII. sboru
DD.09.1938-09.10.1938 Topografické oddělení 57

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno HURBAN 1
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Hurban"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-VII-sboru-1938-1938-t57698#587212Verze : 3
MOD