Main Menu
User Menu
Skrátený názov : PP-Mi-Na
Popis : Protipechotná mína nášľapná
Rozmery : šírka 71,5 mm, dĺžka 91,5 mm, výška 47 mm
Tvar : kvádrovitý
Materiál puzdra : plast
Farba : zelená
Celková hmotnosť : 175 g
Roznecovač : integrovaný
Hmotnosť a druh použitej trhaviny: 97 g TNT
Ničivý účinok na živú silu : 15 m
Iniciácia : tlakom
Detekcia :
Zdroj : OrData online, archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Na-mina-t57547#207828Verze : 0
Nášlapná protipechotná mína PP Mi-Na 1 je určená k zamínovaniu terénu proti živej sile a kolesovým vozidlám nepriateľa. Mína je určená hlavne pre rýchle povrchové mechanizované kladenie z vozidiel a vrtuľníkov.

Je to svojim charakterom trhavá tlaková kontaktná mína, málo odolná proti pretlaku v čele rázovej vlny.

Konštrukcia míny umožňuje povrchové i zapustené kladenie ručným spôsobom.

Pre kladenie mín rozhodom z vozidiel a vrtuľníkov sú PP Mi-Na 1 ukladané do zásobníkov ZM-NA-l. Tento zásobník môže byť použitý na prepravu a skladovanie PP Mi-Na 1. Zásobníky naplnené mínami dovoľuje i bezpečný zhod na padáku z lietadla.

K výbuchu dochádza po jej odistení pôsobením aktivačnej sily 50 až 250 N súčasne na obe aktivačné plochy ( napr. pri nášlape na mínu). Rozbuška vybuchuje a privádza k výbuchu počinovú náložku a celú trhaciu náplň míny. Výbuch spôsobuje ťažké zranenie alebo usmrtenie osôb. Výbuchom míny pod kolesom vozidla dôjde k neopraviteľnému poškodeniu pneumatiky a duše.

Popis


Telo PP Mi-Na je vyrobené z plastov a tvorí obal pre trhaciu náplň – TNT. Mína má dve protiľahlé aktivačné plochy.

Nášlapná mína obsahuje nápichovú roznetku uloženú v počinovej náložke a trhaciu náplň.

Adjustácia míny je obmedzená len na pootočenie krídielka poistky o 90° a vykonáva sa na mieste kladenia.

Nášlapná protipechotná mína tvorí nerozoberateľný celok.

Hlavné technické údajeRozmery v mm:
Max. dĺžka : 91,5
Šírka : 71,5
Výška : 47
Výška : bokov míny : 45 mm / max. výška míny : 97 mm

Hmotnosť v kg :
Celková :0,171
Trhcia náplň – TNT : 0,102

Zdroj: Žen-29-2 Miny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987

CZK - PP-Mi-Na (mína) - PP Mi-Na I.

PP Mi-Na I.
CZK - PP-Mi-Na (mína) - Adjustácia míny.

Adjustácia míny.
CZK - PP-Mi-Na (mína) - PP Mi-Na I - rez.

PP Mi-Na I - rez.
CZK - PP-Mi-Na (mína) - Zapustená mína.

Zapustená mína.
CZK - PP-Mi-Na (mína) - Zásobník ZM-Na I.

Zásobník ZM-Na I.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Na-mina-t57547#368594Verze : 1
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Na-mina-t57547#379749Verze : 0
MOD