Main Menu
User Menu

CZK - PP-Mi-Šr II (mína)

Skrátený názov : PP-Mi-Šr II
Popis : Protipechotná mína šrapnelová
Rozmery : priemer 102mm, výška 152 mm
Tvar : valcovitý
Materiál puzdra : oceľ
Farba : puzdro olivovo zelené
Celková hmotnosť : 3,20 kg
Hmotnosť a druh použitej trhaviny: 325 g TNT
Ničivý účinok na živú silu: 200 m
Hmotnosť kovových častí : 2,925 kg
Roznecovač : Ro-1 (ťah) , Ro-8 (tlak)
Iniciácia : 4-8 kg na nástražný drôt, 3-6 kg tlak
Detekcia : jednoduchá.
Krajiny výskytu: Afganistan, Eritrea, Etiópia, Honduras, Mozambik, Namíbia, Nikaragua, Rwanda, Somálsko, Zambia.
Zdroj : OrData online, archív autora
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#207821Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#207821Version : 0
Protipechotná šrapnelová mína PP-MiŠr II


- tlaková kontaktná šrapnelová mína (adjustovaná roznecovačom Ro-8 alebo Ro-8 II), stredno až vysoko odolná proti pretlaku v čele rázovej vlny. Mína je zistiteľná mínovou vyhľadávačkou na kovové míny.

Mína je určená k zamínovaniu proti živej sile. Je možné ju ukladať iba ručným spôsobom zapustene. Povrchovo sa PP-MiŠr II kladú len výnimočne (hlavne tam, kde ich možno upevniť nad terénom a použiť nástražný drôt pri požiadavke črepinovej funkcie míny).


Mína sa môže použiť ako :
a/ nášľapná adjustovaná jedným Ro-8 alebo Ro-8 II,
b/ s nástražným drôtom, adjustovanou dvojcestnou spojkou s dvoma roznecovačmi Ro-1 alebo Ro-10,
c/ ovládaná pomocou zariadenia pre elektrické odpaľovanie mín v riadených mínových poliach, adjustovanou elektrickým palníkom P1 a uzavretú uzavierateľným kovovým klobúčkom alebo palníkom P2,
d/ črepinová s nástražným drôtom jednostranným alebo obojstranným, adjustovaná jedným roznecovačom Ro-1 alebo Ro-10 zaskrutkovaným do rozbuškovej trubice. K roznetu míny dôjde našliapnutím na tykadla roznecovača Ro-8 (Ro-8 II) alebo zatiahnutím za nástražný drôt, prípadne zapojením prúdu do roznetovej siete (pri riadenom mínovom poli).


Po uvedení roznecovača (alebo elektrického palníka u riadených mín) do činnosti je mína po 2 až 5 sekundách vyhodená z výmetnice míny do výšky asi 1 m, kde vybuchuje. Výbuch míny vo výške asi 1 m nad terénom spôsobuje odtrhovací roznecovač s odtrhovacím drôtom, ktorý aktivizuje roznetku umiestnenú na dne roznetovej objímky. Roznetka aktivizuje rozbušku Ž, ktorá je do roznetovej objímky míny vkladaná pri adjustácií (otvoreným koncom dole). Rozbuška potom privedie k výbuchu trhaciu náplň, ktorá svojím výbuchom roztrhá vnútorný aj vonkajší plášť míny a rozmetie náplň sekanej ocele.
Smrteľné zranenie spôsobuje do vzdialenosti 10 m a jednotlivé, ľahké zranenie do okruhu 100 m.Zdroj: Archív Centra výnimočnosti EOD Nováky
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#253332Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#253332Version : 0
Protipechotná šrapnelová mína PP Mi-Šr II je určená k zamínovaniu terénu proti živej sile nepriateľa. Mínu je možné ukladať do mínového poľa iba ručný spôsobom zapustenia. Povrchovo sa míny PP Mi-ŠR II kladú len výnimočne ( hlavne tam, kde je možné ich upevniť nad terénom a použiť nástražný drôt pri požiadavke črepinovej funkcie míny ).


Je to svojim charakterom tlaková kontaktná šrapnelová mína, stredne a vysoko odolná proti pretlaku v čele rázovej vlny.Protipechotnú šrapnelovú mínu je možno použiť ako mínu :


- nášlapnú adjustovanú jednou roznetkou Ro-8 alebo Ro-8 II,
- s nástražným drôtom, adjustovanú dvojcestnou spojkou s dvoma roznetkami Ro-1 alebo Ro-10,
- ovládanú pomocou zariadenia pre elektrické odpaľovanie mín v riadených mínových poliach, adjustovanú elektrickým palníkom P-1 a uzavretú uzavierateľným kovovým klobučikom alebo palníkom P-2,
- črepinovú s nástražným drôtom jednostranným alebo dvojstranným, adjustovanú roznetkou Ro-1 alebo Ro-10 zaskrutkovaný do rozbuškovej trubice.K roznetu míny dôjde našľapnutím ( nalahnutím) na tykadlá roznetky Ro-8 (Ro-II) alebo zatiahnutím za nástražný drôt alebo zapojením prúdu do roznetkovej siete ( pri riadením mínovom poli).


Po uvedení roznetky v činnosť je mína po 2 až 5 sekundách vyhodená z výmetnice míny do výšky asi 1 m, kde vybuchuje. Črepiny z plášťa míny a náplň sekanej ocele spôsobujú smrtelné zranenia do okruhu 10 m a jednotlivé črepiny ľahké zranenia do okruhu 100 m.


Mína je zistiteľná hľadačkou na kovové míny.
Popis


Mína sa skladá z vonkajšieho a vnútorného plášťa, viečka a dna, ktoré sú vzájomnej stihnuté spojovanou trubičku a maticou. Priestor medzi vonkajším a vnútorným plášťom je vyplnený sekanou ocelou. Telo míny je vložené do oceľovej výmetnice, ktorej okraj je na tele míny vodotesne zalemovaný. Vnútorný priestor tela míny je vyplnený trhacou náplňou – šupinkový TNT.


Mína tvorí nerozoberateľný celok ( okrem vloženia rozbušky).Hlavné technické údaje :Rozmery v mm:


Priemer : 101
Výška : 152


Hmotnosť v kg :


Celková : 3,25 ( bez roznetky)
Trhcia náplň : 0,325Zdroj : Žen-29-2 Míny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II.

PP Mi-Šr II.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II - popis.

PP Mi-Šr II - popis.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II - rez.

PP Mi-Šr II - rez.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - Zapustená PP Mi-Šr II.

Zapustená PP Mi-Šr II.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II - nástražný systém.

PP Mi-Šr II - nástražný systém.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#368447Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#368447Version : 0